Artikler > Helse

Observer deg selv - hva du tenker gjør hvor du er

Av Einar Eldøy 28.3.2024

MESTRE DEG SELV: Bli kjent med deg selv - forstå dine egne mekanismer

Tenk deg at du som menneske har tre deler som må balanseres, integreres. Så derfor begynn med å tenke at du egentlig har tre kroppselementer - fysisk kropp med sin mekanikk, kulturbaserte egenskaper eller personlighet, samt medfødte dype følelser eller essens.

Finn ut alt om dette ved å observere deg selv

Ved å prøve å forme oss selv og se bort fra skillet mellom vår fysiske kropp, personlighet og følte essens, vil vi bare øke ubalansen mellom dem. Ekte forandring – endring på et riktig grunnlag – kan bare oppnås ved å bringe disse tre mekanismene i harmoni. Så vi må lære å jobbe med dem samtidig, noe som betyr å bli kjent med hver av dem så intimt som mulig. Vi må lære å observere oss selv.

Det er mulig å observere våre tre kroppseelementer i sanntid

Dette er mulig fordi hvert enkelt kroppselement uttrykker seg gjennom spesifikke funksjoner som i varierende grad er aktive hele tiden. Den fysiske kroppen uttrykker seg gjennom bevegelser og sansninger; personlighet gjennom tanker og beslutninger, og essens gjennom følelser.

Så ved å lære å observere våre holdninger, våre tankemønstre og våre følelser og handlinger, legger vi grunnlaget for å observere våre tre kropper. I sannhet er forholdet mellom disse funksjonene og deres respektive kropper mer komplekst fordi de ofte overlapper hverandre, men denne generaliseringen er tilstrekkelig til å begynne selvobservasjon.

Øyeblikksobservasjon - finn øyeblikket det skjer

Vi må lære å observere hvordan hver av disse funksjonene utløses i et gitt øyeblikk, av en intern eller ekstern stimulans. Når vi gjør dette, vil vi begynne å se hvordan de påvirker hverandre, hvordan de konkurrerer med hverandre og hvordan de farger våre oppfatninger. Akkurat som en nybegynner i jordbruket begynner med land som for det meste er ugress og dødt gress, så bør vi forvente å observere stort sett ubrukelige og ineffektive funksjoner. Våre bevegelser er fulle av unødvendig spenning; våre tanker raser assosiativt og ukontrollert; våre følelser svinger radikalt uten noen åpenbar årsak eller relasjon til ytre stimuli. Dette er området vårt, et jordstykke som først må ryddes før det kan gi noen nyttig avling.

Observerdeg først i korte øyeblikk

Våre funksjoner er så vant til å manifestere seg uten noen bevissthet, at vi til å begynne med bare kan klare korte øyeblikk av selvobservasjon, selv med stor innsats. Dette bør ikke ta motet fra oss. Alt av verdi har en pris. Å jobbe med andre utøvere hjelper til med å overvinne denne vanskeligheten. Når gruppen samler observasjonene sine, blir ting vi ikke kunne se før åpenbare. Andres observasjoner gir vår egen selvobservasjon retning. Jo bedre vi vet hva vi skal se etter, jo bedre lærer vi å observere.

STOPP og se deg selv

Et nyttig hjelpemiddel for selvobservasjon er STOPP-øvelsen. I løpet av noen dager etter hverandre gjør vi tilfeldig tidsbestemte STOPP-kommandoer ment å fange oss nedsenket i våre daglige aktiviteter og for å minne oss på å observere oss selv. Hvordan er holdningen min? Hva tenker jeg på? Hvilke impulser og følelser driver meg?

Hold på en stund og bli stadig bedre

Etter hvert som vår evne til å observere oss selv forbedres, kan utsiktene til å korrigere eller eliminere hver ubrukelig bevegelse, tanke og følelse virke skremmende. Heldigvis vil vi med erfaring finne dette stort sett unødvendig. Selvobservasjon vil i seg selv vise seg å være endringen vi søker. Akkurat som brenning av ved genererer varme, vil vi lære å bruke funksjonene våre som ved for selvobservasjon. Ved å jobbe for å holde et konstant øye med vår fysiske kropp, personlighet og essens, føder vi, uforvarende, en ny kropp.

Upartisk selvobservasjon er ikke å sanse, tenke eller føle. Det er manifestasjonen av en helt ny funksjon som kan vokse til å styre de tre andre. Denne læren kaller denne nye kroppen Mesteren. Du blir din egen Mester.

LINK

BePeriod

Gurdjieff Society Norge

Photo by Isabella Rubie