Artikler > Helse

Naturlig sunn lokal mat på alle fat i norske hjem

Av Einar Eldøy 21.11.2022

Egenprodusert mat er klart det beste på alle måter

Maten kommer fra norsk natur og er tilpasset forholdene i landet. Strategisk sett er det også det beste, matsikkerhet gjør trygg. Arbeidsplasser skapes over hele landet, naturlige ressirser brukes og jordbruksareal i alle distrikter kan holdes i hevd.

Super mat fra flinke produsenter i hele Norge

Målet for alle som bor her i landet er 90% norskprodusert mat - i dag ligger det nær 40%. Kampen for norsk mat er begynt. Begynn i dag - søk ut den norske sunne maten. Let fram det du ønsker deg.

Matproduksjon har hatt en utvikling mot industriell virksomhet både i produksjon av råvarene og i tilberedelse av selve maten. Det er kommet så langt at Jorda ødelegges, og at helsa til folk blir dårligere og dårligere. En omlegging må til, og nye trender er heldigvis på vei til oss. Alle ønsker seg naturlig kjøtt, fisk, planter, bær, ost og alt det andre, og mulighetene til å få det kommer nå.

Griser som drives ned fra fjellet er et nytt og positivt tegn, for det betyr mulighet for naturlig kjøtt. Norsk natur har et fantastisk potensiale til produksjon av mat, kanskje særlig kjøtt. Alle dyr kan med tilpasning slippes ut i naturen. Nye tanker og ny praksis er under voldsom utvikling. Nederst har vi samlet linker til gode produsenter. Det er en fantastisk liste med utrolig interessante leverandører med gode produkter. Parolen er også å støtte det lokale næringsliv.

Lokal mat er spennende og viktig

Det er godt å se at naturlig lokal mat i stor variasjon er i framgang. Kommersielt storskala jordbruk har vist store svakheter, både fordi jordsmonnet forringes, dyrenes velferd reduseres, og foret dyrene får er ikke produsert etter bærekraftige prinsipper. Foret er utenlandsk og det er også kunstig billig, og forvrenger naturlig produksjon. Dessuten inneholder fabrikk-prosessert mat kjemiske tilsetninger som oftest er usunne, og som vi skal holde oss unna. Naturlig fersk mat fra lokale leverandører er målet.

Storfe, sau, geit, gris, vilt som hjort, rein, elg samt fugl og egg er med. Det finnes også mange videreforedlede produkter som pølser, pateer, tørket og saltet kjøtt og stadig flere lokale oster. Spesielle lokale varianter setter smak på måltidene.

Flere og flere slutter seg til naturlig mat

Det finnes nå mange gårder som leder utviklingen mot naturlig mat. Denne gang ser vi mest på kjøtt, og har laget en liste med linker over leverandører som fremmer naturlig lokal produksjon. Ofte er det produksjon der man går tilbake til røttene, lar dyrene leve bra og sunt, slakter med et minimum av stress og leverer mat som er risikofri å spise.

Økologibegrepet var ment å være definisjonen på naturlig mat, men er nå satt under kommersielt press. Vi skal derfor selv lage vår egen definisjon på hva naturlig mat er, og det viser seg at det finnes mange som er interessert i akkurat det. De har ofte egne krav til maten som de vil skal oppfylles.

Et kriterium er naturlig foring, nær det dyrene spiser i et naturlig miljø, altså gress og blader. Andre kriterier er bruk av medisiner, som vi mener ikke bør være standard praksis på alle dyr. Omsetningen bør baseres på fersk vare, mange spiser nå rått kjørt, og gamle metoder for mørning og modning av kjøtt bør hentes fram igjen.

Det blir interessante tider for naturlig mat i tida framover.

Her finner man linker til noen leverandører - finn dine egne også - det er mange her i landet

Prøv noen av leverandørene, og se om du finner flere leverandører i ditt lokalmiljø. La det bli naturlig, god og sunn mat til alle. Bort med industrimaten, inn med naturmaten.

Link

STIFTELSEN NORSK MAT

LOKALMAT

Photo by Simon Berger