Artikler > Helse

Legemiddelindustriens snarlige død er varslet

Av Einar Eldøy 2.5.2023

De store medisinfirmaene skrumper inn - desperat kamp for å overleve

Covid vaksinene kan framstå som en redningsaksjon satt i verk for legemiddelindustrien, for ser man bort fra vaksineinntektene de fikk henger legemiddelfirmaene og blør. De kan alle sammen snart bli redusert til lav-profitt selskaper med null eller i beste fall en dårlig framtid.

To av verdens ledende konsulentfirmaer har publisert rapporter som forutsier en snarlig slutt. Man skulle tro at nye virus med nye vaksiner vil gi mye penger, men det er mange om beinet, og allerede nå er det piller på markedet som tar den fortjenesten. Ta en pille sier de, og Covid går over er meldingen fra firmaet Merck og andre. En tidligere god inntektskilde som antibiotika mot bakteriesykdommer virker nå bare delvis, og må fornyes. Men problemet er at de har ikke råd. De vet ikke hva de skal gjøre, de strever som bare det. Corona virusvaksinen var en kort utsettelse av konkurs for mange av dem.

Det er helt naturstridig å vaksinere folk for milde sykdommer som går over av seg selv etter en uke, spesielt når man kan ta noen piller og bli frisk på en uke (unnskyld blødmen). Det vil nå ta noen få år, 2-3 kanskje, så har vi nye firmaer og en helt ny og annerledes måte å behandle sykdom på.

Medisiner er en tøff bransje med en umulig forretningsmodell

Medisinfirmaene må finne opp nye ting hele tiden for å få nyskaping som er det eneste som gir fortjeneste, og gir kunden fordeler i form av god helse. Men de fleste sykdommer er allerede funnet, medisinene laget, patenten er gått ut, og billige standardmedisiner er kommet. Etablerte medisiner går over til å bli standardprodukter med lav fortjeneste, og de tjener rett og slett ikke penger på nye produkter lenger. Samtidig strever de med å finne nye områder med sykdom.

Konsulentfirmaene Boston CG og Deloitte har laget kurver som viser elendig lønnsomhet i årene som kommer og hele bransjen kan komme til å dø. Det er ingen god ide å kjøpe aksjer i disse firmaene. Det blir igjen noen leverandører av billige standardprodukter.

Forskning og utvikling må til, men de vet ikke hva de skal finne på

Medisinselskapene bruker penger på utvikling av nye medisiner som de så tjener penger på i noen år. De har et system der de patenterer medisinene i 20 år, og etter det kommer lavprisete kopier på markedet. Men virkeligheten er at de fleste nye produktene ikke kommer på markedet, de får det ikke til slik de håper. Pengene renner ut. Det skumle for selskapene er at flere gode konsulentfirmaer sier dette, og de lager regnestykker som ikke er vanskelige å forstå. Videre utvikling av patenterte medisiner koster mye, ofte uten at det blir noe av. Dette er det umulig å snu. Regelen om redusert avkastning slår inn - når man vært innom det meste blir det lite igjen å ta fatt i. De leverer medisiner ja, men fortjenesten synker til nesten ingenting.

Bedre og bedre medisin gir mindre fortjeneste

Hvert nytt legemiddel som virker forbedrer omsorgen, og det blir vanskelig å få til trinnvise forbedringer. Utgiftene øker, og resultatene blir stadig dårligere. Bedre omsorg, bedre helse, standard medisiner, mindre å tjene. Jo mer vi forbedrer standarden på omsorg, desto vanskeligere og dyrere blir det å forbedre mer. De vanskelige sykdommene er allerede ordnet opp i - i hvert fall til en viss grad, selv om noen som kreft henger igjen, og alt kan ikke løses med medisiner. Til slutt bruker legemiddelfirmaene mer penger enn det er mulig å hente ut. Forretningsmodellen er helt feil - det er umulig å leve lenge med en slik forretningsmodell.

Et problem som ikke er løst er skadene vi får av feilmedisinering og alle bivirkningene. Vi bruker alt for mye legemidler, dårlige legemidler som dreper millioner hvert år.

Vi ser at hele legemiddelindustrien er på kanten av graven

Konsulentfirmaene sier at om 2-3 år så ryker de. Etterpå får vi en ny industri med nye ideer. Legemiddelindustrien kom fra kjemikalie- og fargestoff-industrien, så fikk vi farmasøytisk og biofarmaindustriene. Nå kan vi få biologiske løsninger som celle- og genterapi, vevsteknikk og regenerativ medisin. Samtidig lærer vi oss å leve sunt, og da blir det bare behov for en industri for mer sjeldent forekommende sykdommer. Det blir umulig å tjene penger på det.

Det er lett å si hvor dette ender. Historien forteller at alle industrier dør, og nye oppstår. Det kalles tilpasning, og vitenskapen vil stadig bli bedre.

Hvem skal løse sykdommenes gåte og hjelpe til med helbredelse?

Ingen kjenner kalkylene for nyutviklede medikamenter, vaksiner - det er skjult for alle. Er de reelle eller blir vi lurt? Hvem skal betale for at vi skal komme ut av dette feilsporet? Ingen vil stille opp, og verden står overfor en kommende krise. En akutt sak nå er antibiotika resistens - antibiotika virker ikke lenger eller bare delvis - medisinindustrien og alle legene skjønner ikke det som skjer.

Antibiotikaresistente bakterier - ja, hva er det: Vi trenger tydeligvis mer vitenskap her. Hold deg sunn så godt du kan. Det kan hende du må greie deg selv.

Link

De store medisinfirmaene vil selge medisiner for en hver pris

Photo by Anna Shvets