Artikler > Helse

La sinnet ditt vandre hjernen blir mer aktiv gir bedre liv

Av Einar Eldøy 11.1.2024

Kraften i det vandrende sinn (wandering mind) til stor nytte

Hjernen hos alle mennesker spinner i kontinuerlig aktivitet, til og med når vi sover. Ens underbevisste sinn arbeider hele tiden, og det kan man dra nytte av. Sinnet vårt eller hjernefunksjonen lager en kontinuerlig strøm av spontane tanker - man kan si at hjernen er laget for tankevandring. Når vi tar det rolig rent fysisk øker aktiviteten i hjernen, og den kan ofte virke tilfeldig og kaotisk samt gjentakende.

Populært sagt maser vår egen hjerne på oss, og noen hevder at et vandrende sinn er et tegn på uro og mangel på lykke. Saken er at det kan bli svært nyttig for en å lære å følge med på hjernens store aktivitet, ta fatt i hva den sier til en og bearbeide det med ledighet.

Få fram de ubevisste tankene

Meditasjonsorganisasjonen ACEM mener at når vi mediterer med ledighet med en metodelyd aktiveres nettverket i hjernen ytterligere, tankene kommer fram og selvrefleksjon kan begynne. Husk at selvreflekson ikke har kritikk i seg, man skal bare konstatere hva som faktisk skjer uten bebreidelse. Slike prosesser er bra for fysisk og mental helse, og ens tanker, og deretter ens oppførsel kan bli påvirket. Da kan også ens miljø bli påvirket. Man ser konturene av en god prosess.

For mer om tankevandringens effekter kan man lese i boken The Power of the Wandering Mind. Nondirective Meditation in Science and Philosophy, ACEM, redaktør Halvor Eifring.

Tankestrømmen kan bli din venn

En virkning man kan oppnå i eget liv er at man via ACEM meditasjon kan få assistanse til å gjøre seg til venns med tankestrømmen i eget hode, og aktivt ta del i alt det spontane som hele tiden dukker opp i bevisstheten fra underbevisstheten.

Det som kan synes som uro, anspenthet eller stadig masende tanker kan bli til stor nytte for en selv. Ikke vær motstander av disse tankene, la dem komme og lær av dem. Bearbeid dem og dra nytte av dem. Man kan derved kanskje få et bedre liv, og kanskje også bidra til et bedre samfunn.

Etter urolig tankevandring, bearbeiding og selvrefleksjon blir man i god stand til å gjøre store og små ting i livet.

Link

Bok: The Power of the Wandering Mind. Nondirective Meditation in Science and Philosophy, ved ACEM, redaktør Halvor Eifring.

Photo by Barbara Olsen