Artikler > Helse

KATSUGEN: Gjenoppretter kroppens naturlige balanse og energistrømmer

Av Einar Eldøy 27.3.2024

KATSUGEN er den milde veien til velvære, til selvhelbredelse

Kroppens selvforsvarsmekanismer kommer i balanse når vi stimulerer menneskets naturlige trang til å bevege seg fritt. Denne frie bevegelsen er en primær frigjører av stress og en viktig del av vårt biologiske selvforsvar. Metoden Katsugen er laget for å hjelpe oss tilbake til balanse, på en mild måte.

Den japanske katsugen metoden hjelper folk å finne kroppens naturlige funksjon. Katsugen er en form for japansk selvhelbredelse som ble utviklet av Haruchika Noguchi rundt 1950. Det er en praksis som fokuserer på å gjenopprette kroppens naturlige balanse og energistrømmer gjennom spontane bevegelser og pusteteknikker.

La kroppen ta kontroll over kroppens bevegelser

I praksis innebærer katsugen at utøveren lar kroppen styre bevegelsene uten å forsøke å kontrollere dem bevisst. Dette kan omfatte rytmiske vibrasjoner, skjelvinger, og andre spontane bevegelser som oppstår når kroppen frigjør spenninger og blokkeringer. Gjennom denne prosessen søker man å gjenopprette den naturlige flyten av livsenergi (ki eller chi) gjennom kroppen.

Individuell og spontan praksis

Det finnes ingen faste øvelser eller bevegelser som følger med katsugen, da det er en individuell og spontan praksis som tilpasses den enkeltes behov og kroppens respons. Imidlertid kan det inkludere en form for meditasjon eller avslapningsteknikker i begynnelsen for å øke bevisstheten om kroppens tilstand.

Effektene av katsugen kan variere fra person til person, men mange utøvere rapporterer om følgende potensielle fordeler:

  • Stressreduksjon: Katsugen kan bidra til å frigjøre spenninger og stress som er lagret i kroppen, noe som kan føre til dyp avslapning og følelsesmessig velvære.

  • Økt energi og vitalitet: Ved å gjenopprette den naturlige energistrømmen i kroppen, kan katsugen øke følelsen av vitalitet og velvære.

  • Smertelindring: Mange mennesker opplever at katsugen kan bidra til å redusere fysiske smerter og ubehag ved å frigjøre spenninger og blokkeringer som kan være knyttet til dem.

  • Økt kroppslig bevissthet: Gjennom å praktisere katsugen kan man utvikle en dypere forståelse av ens egen kropp og dens behov, samt en økt evne til å lytte til kroppens signaler.

  • Økt mental klarhet og følelsesmessig balanse: Ved å frigjøre fysiske og emosjonelle spenninger, kan katsugen hjelpe til med å balansere sinnet og fremme mental klarhet og stabilitet.

Det er viktig å merke seg at katsugen ikke er ment som erstatning for medisinsk behandling, men heller som et supplement til å fremme helhetlig velvære og selvbevissthet. Det anbefales å søke veiledning fra en erfaren instruktør eller praktiserende før man begynner å praktisere katsugen for å sikre at det utføres på en trygg og hensiktsmessig måte.

Eksempler på mulige øvelser eller tilnærminger med katsugen

Selv om katsugen-praksisen er spontan og individuell, kan det likevel være nyttig å ha noen eksempler på mulige øvelser eller tilnærminger som kan brukes for å fremme spontane bevegelser og frigjøre spenninger. Disse er ment å fungere som retningslinjer, men det er viktig å huske at kroppens respons vil være unik for hver person. Her er noen eksempler:

  • Sakte pusting og avslapning: Start med å sette deg i en komfortabel posisjon, gjerne sittende eller liggende. Lukk øynene og fokuser på pusten din. Pust dypt inn gjennom nesen og ut gjennom munnen. Tillat kroppen din å slappe av gradvis mens du fortsetter å puste rolig og jevnt.

  • Bevisst bevegelse: Begynn med å utføre enkle, bevisste bevegelser som å strekke seg og vri kroppen forsiktig. Tillat kroppen å lede bevegelsene uten å tvinge dem. Fokuser på å være til stede i øyeblikket og lytte til kroppens signaler.

  • Shaking eller vibrasjoner: Stå oppreist med føttene litt fra hverandre og la armene henge løst langs sidene. Begynn å riste eller vibrere kroppen forsiktig, og la bevegelsen gradvis øke i intensitet. Tillat kroppen å føre an, og unngå å kontrollere eller begrense bevegelsene.

  • Fri dans eller spontan bevegelse: Sett på beroligende musikk og la kroppen bevege seg fritt og spontant i takt med lyden. Ikke bekymre deg for å følge en bestemt stil eller mønster; bare la kroppen din uttrykke seg gjennom bevegelse.

  • Selvmassasje eller trykkpunktsstimulering: Utfør forsiktig selvmassasje på områder av kroppen som føles spente eller stramme. Bruk også fingrene til å trykke på trykkpunkter langs kroppens meridianer for å fremme energistrømmen.

Husk at disse øvelsene kun er eksempler, og det er viktig å lytte til kroppens signaler og tilpasse praksisen etter dine egne behov og grenser. Det kan også være nyttig å søke veiledning fra en erfaren instruktør eller praktiserende for å utforske katsugen-praksisen mer grundig og på en trygg måte.

Interessert: Les en bokom saken og finn deg en instruktør?

Photo by Juan Vargas