Artikler > Helse

Jeg vil ikke bli vaksinert selvfølgelig ikke

Av Einar Eldøy 5.10.2023

Min vaksine nekt gjelder fortsatt

Jeg tar fram en artikkel skrevet januar 2022 - se under her. Det går rykter om at FN og WHO planlegger en endring av FNs charter der tvang i helsespørsmål skal innføres i juni 2023. Det er ikke mulig å få klarhet. Tenk over det som har skjedd, og kan skje.

Den gitte dato er passert. Det skjedde ikke noe. Vil det skje snart: innføring av vaksinetvang?

Er det virkelig mulig at noen vil og kan tvinge en hel verden til å bli vaksinert?

Hvem er disse folka, og hva er hensikten?

Tvangsvaksinering et overgrep mot meg uansett begrunnelse

To år med pandemi og skrekkregime er snart gått ( skrevet i januar 2022). Det er laget en mental tilstand som de fleste er grepet av slik at de fleste nå kritikkløst tror på alt våre myndigheter via mediene presenterer. Jeg har særdeles gode grunner til ikke å la meg vaksinere. Maktbruk, tvang og press støtter jeg aldri.

Når skal vi få seriøs offentlig opplysning om vaksiner og virkningen på det norske folk? Siden vaksineringen begynte i desember 2020 melder Legemiddelverket om mange døde og store antall skader, og norsk pasientskade-erstatning NPE er i gang med å behandle saker. Offentlige dødstall presentert februar 2022 for annet halvår 2021 viser en overdødelighet i befolkningen med over 2000 flere døde enn forventet. Hva er forklaringen?

Ingen vet hva vaksinene inneholder eller kjenner deres nøyaktige virkning. Jeg kan jo ikke, kjære dere, la noen klæsse det der inn i kroppen min. Jeg er en oppegående gammel mann som har sett og forstått mye i mitt lange liv, men "pandemien" er det verste jeg har vært med på. Jeg vet at jeg kan bli syk og dø når som helst, men det blir ikke som følge av koronaviruset. Jeg vet derimot at jeg kan dø av vaksinen, og det alene er jo en ganske stor sak. Skadelige bivirkninger er registrert i store antall. 7. desember 2021 meldte Legemiddelverket om 231 som var døde av vaksineringen og 4.081 som var alvorlig vaksineskadet. Dette er alt for mye, og ennå er ikke langtidsvirkningene kommet fram.

Ut fra fakta om sykdommen er vaksinenekt en selvfølge

Teknisk sett aksepterer jeg ikke vaksine som virkemiddel. Dette er en over 220 år gammel strid som fortsatt lever kraftig. Det er aldri vist at vaksine virker, men den har alltid bivirkninger. I verdenshistorien finnes ingen vitenskapelig baserte tester som viser at vaksiner er effektive. Selve ideen om at vaksine kan ligge i kroppen i årevis, ja, hele livet, og så virke, er helt meningsløs. Hvor mange vaksiner skal vi ha liggende ventende i kroppen før medisinfirmaene er fornøyde? Kroppen er ikke et medisinlager, den er under kontinuerlig nedbryting og gjenoppbygging. Vitenskapen om mikrober, infeksjoner, betennelser, smitte, immunitet og sykdom er dårlig utviklet, og nå satt helt til side. Alt styres av kommersielle interesser.

Dersom samfunnet innfører tvangsvaksinering eller vaksine-sertifikat/pass med begrensninger i hva jeg får lov til, er min naturlige frihet tatt bort. Lovgiverne har da tatt et skritt for langt, og uten forholdsmessighet brakt vårt samfunn inn i en helt ny uønsket tilstand.

Vaksinetoget er satt på skinnene og skal ikke stoppes

Det rettes nå voldsom kritikk mot de uvaksinerte, og jeg er en av dem. Jeg tar kritikken med fullstendig ro. Kritikken mot de uvaksinerte er usaklig fordi det er ingen grunn til å vaksinere seg. Praktisk talt all såkalt smitte kommer nå etter tester av friske folk som ikke blir syke. Symptomene er identiske med influensa og lignende tilstander, men influensa er nærmest forsvunnet.

De reelle ressursproblemene i helsevesenet henger ikke sammen med vaksinesituasjonen, de er fra før pandemien og skyldes dårlig helseadministrasjon. Ikke skyld på de uvaksinerte for mangel på ressurser.

Huttetu: nå (januar 2022) skal barn vaksineres

Det er allerede klart at vaksinen kan gi bieffekter og død hos de vaksinerte. Dersom et barn får en slik skade kan barnet dø eller barnet skal leve hele livet sitt med denne skaden fra vaksine. Vi har allerede vaksineskadede barn i Norge - fra forrige runde med vaksinegalskap.

Det er smitte- og sykdoms-messig ingen grunn til vaksinering av barn for det som for barn er en mild hendelse. De blir ikke særlig syke, de dør ikke. Men store antall tester gjennomføres, og både vaksinerte og uvaksinerte får registrert smitte på testene. Vaksinen hindrer ikke smitte, testene gir utslag uansett. Det er helt uvirkelig, og det går ikke riktig for seg for sykdomsforløpet er identisk med influensa.

Myndighetene har innført et skrekkregime

Hele opplegget rundt vaksinering er basert på noe de kaller smitte målt på friske mennesker med en test. Det er all grunn til å spørre hva denne testen egentlig er. Vi har ingen pandemi, for det er underdødelighet i landet - helt til vaksineringen startet og dødstallene steg. Vi må ha en forklaring fra helsevesenet på hva som skjer nå, begrunnet med saklige målinger.

Skrekkregimet er ført fram av sentrale og lokale myndigheter innen politikk og helse. De har ført ordet via mediene, tilnærmet daglig i perioder. Sentrale har vært Nakstad (miasme-Nakstad), Guldvog (hjernetåkeproblematikk), C. Stoltenberg (det hjelper å rope høyt). Teite utsagn om hva som skjer hvis jeg lar meg smitte er en flau sak.

Menneskeheten må ta til fornuften om vaksiner

Historien om vaksiner er hundrevis av år gammel, det har tidligere vært vaksinetvang i mange land, og den er alltid fjernet. Vaksiner har aldri vært testet nøytralt for virkning. Det er ingen grunn til å tro at vaksiner har virkning i det hele tatt. Det vil etterhvert vise seg også denne gang. Vis meg viruset, isoler det med full genetisk beskrivelse, vis at det smitter/er patogent, fortell meg hvor det kommer fra, vis ved vitenskaplige fagfelle- eller likemanns-vurderte tester at vaksiner virker. Slike tester trenger tid, mange år.

Fortell meg så videre hvor mange nye virus som kommer, hvordan FHI vet at antallet smittede kommer til å gå opp til våren (2022). Hvorfor snakker FHI om eksponentiell utvikling når alt kun avhenger av hvor mange tester som gjennomføres? Hvordan kan de presentere dramatiske tullete prognoser for framtidig smitte, 50. 000 - 300.000 smittede per dag? Er det planlagt? Eller er det bare C. Stoltenberg som roper høyt igjen? Det er gått i ball for Nakstad og kompani, og vi kan ikke tro på det de sier. FHI har åpenbart ikke en eneste selvstendig tanke, alt styres fra Verdens Helseorganisasjon. Det er på tide å tenke sjøl.

Ulovlig innføring av pandemi og så vaksine er grisete

Pandemien ble slengt i fjesene våre uten formaliteter i mars 2020. Fortsettelsen som fulgte er en ekte dystopi. All tillit er borte, næringslivet er skadet, relasjoner er brutt, barn er skremt og stoppet i sin naturlige utvikling og uforstående til det de ser. Barna er vår framtid, og de er forvirrete og skremte nå. Skal barn vaksineres og skader kommer blir det månelyst her. Det er helt klart en varslet katastrofe. Skal man unngå den vaksinerer vi ikke barna i landet.

Myndighetene våre er virkelig ikke troverdige lenger.

Vaksiner er uten nyttig effekt, og jeg snakker for meg selv: Jeg vil ikke bli vaksinert.