Artikler > Helse

JANUS finner veien til kreft årsakene - bygg databank analysér

Av Einar Eldøy 29.11.2022

Kreftforebygging ikke offisiell politikk Janusregisteret dør ut kreftgåten ikke løst

Årsakene til kreft er ikke kommet fram ennå. Men det norske Janus registeret kan være en start på å finne løsningen på den såkalte kreftgåten. Registreringer i Janusregisteret har vært stoppet lenge/er stoppet siden 2004. Men nå viser forskere ny interesse denne databanken.

Janus har to ansikter, og Janus er en romersk hellighet som er symbol for begynnelser og overganger, åpninger, dører, tid og ting som går over. Janus handler om noe som er skjult og kan åpnes for oss. Vi har et register med blodprøver i Kreftregisteret som heter Janus. Men innsamling av data er stoppet. Analysene foregår på gamle data. Snart er alle som er registrert i Janusregisteret døde. Det er en medisinsk skandale.

Vær sterk og kunnskapsrik for det er ingen hjelp å få til forebyggende innsats mot kreft

Du er helt overlatt til deg selv, og helsemyndigheter, organisasjoner og firmaer prøver ikke i det hele tatt å gjøre noe med dette. Pasienter med kreft eller andre sykdommer blir aldri undersøkt for årsakene til sykdommen, og vi bygger ikke opp kunnskap om bakgrunnen for sykdommen. Vi undersøker ikke pasienters tilstand og bakgrunn i forbindelse med behandling. Det stilles en diagnose og det kjøres på med behandling for å få bort indikasjonene på sykdommen.

Det offisielle rådet for å unngå kreft er å leve sunt, og så langt er man altså kommet.

Mekanismen som starter sykdomsartet kreft er ukjent

Sammenhengen mellom at et menneske er uten kreft og så får premalignant kreft som deretter utvikler seg til sykdom er ikke etablert. Vi "vet ikke" offisielt hva årsaken til kreft er. Det snakkes løst om gener og immunterapi og mange kreft typer.

Vi klarer heller ikke på en sikker måte å stoppe kreften. Skal du sikre deg eller redusere sjansene dine for kreftsykdom må du greie deg bare ved egen hjelp - ingen i helsevesenet kan hjelpe deg med annet enn å si at du må leve sunt. De vet ikke hva å leve sunt er - det er bare en frase, en selvfølgelighet de slenger ut.

Helsefaktorene for kreft er ikke konkret definerte

Kreft dreier seg om livsstil, spesielt fysisk tilstand, påvirkning av stress og kosthold. Det er økende oppmerksomhet rettet mot miljø, carcinogener og stråling fra omgivelsene. Alt dette kan deles opp i en uendelighet av faktorer som alle kan sette i gang kreftprosessen.

Carcinogener finnes i endeløs rekke: prosessert mat og junk food, sukker- og kjemikalieholdig drikke som alkohol og brus, elektromagnetisk stråling, kaffe og kjøtt, genmodifiserte planter og kanskje mest av alt et krevende og lite givende liv preget av stress. Kompleksiteten er uendelig, og skal du ha en redusert sjanse til å få kreft må du ta tak selv, og det er fullt mulig.

Kontrolllert eller laidback livsstil, økologisk og selvlaget mat, redusert stråling og litt trening som gir god svette og kraftig pusting hver dag synes å være minimum av det du kan gjøre.

Janus registeret var et forsøk på å trenge inn i saken: pionerarbeid

Det har vært gjort forsøk på å komme nærmere kreftens kjerne, og Norge hadde pionerer som skapte det såkalte Janusregisteret. Det lever ennå, og drevet fram av ildsjeler har Norge et internasjonalt unikt blodprøveregister for kreftundersøkelser der man kan se etter tegn på kreft i blodprøver. Det er ufattelig at fagfolkene innen medisin/kreftbehandling i Norge lar Janusregisteret dø ut.

Sitat fra 2004: "Janus serumbank er en populasjonsbasert biobank forbeholdt kreftforskning. Materialet er samlet inn i perioden 1972-2004 og er lagret ved minus 25 grader celsius. Prøvene kommer fra 317 000 personer som har deltatt i helseundersøkelser i Norge og fra blodgivere i Oslo og omegn. I dag samles det kun inn prøver fra tidligere Janusgivere som har utviklet kreft."

Basis for Janus var tanken om at forebygging er bedre enn behandling av sykdom. Folk var svært villige til å delta i dette prosjektet, og leverte villig fra seg sine blodprøver.

I dag er tallene for registeret de samme som i 2004. Det har ikke vært regisrtert nye data i Janus registeret siden 2004. Årsaken til dette er ikke kjent. Vi har tapt mye data i denne tiden. Men en ny forsker viser ny interesse - det lover godt.

Janusregisteret er en god ide

Vi kunne ha nærmet oss kilden til kreftsykdommens endelige løsning via dette arbeidet: Sammenligning av blodprøver fra personer som har utviklet kreft tatt mange år før de fikk kreft og så etter kreften. Vi linker fremdeles blodprøvene som finnes opp mot blodprøver hos de ennå gjenlevende som får kreft. Men videreføring av arbeidet er stoppet opp.

Det er nok så at blodprøver alene sannsynligvis ikke gir alle svar, men et viktig skritt mot løsning var tatt. En metode for å finne et svar var etablert. Med dagens datateknologi og analysemetoder kan ytterlige viktige skritt tas fremover.

Snart er det slutt - ingen nye prøver - data fra moderne mennesker trengs for å komme videre

Basis for Janus var interesse for tidlig deteksjon og det skulle gjøres via måling av blodverdier hos antatt friske mennesker og de som fikk kreft, og deretter finne hvilke faktorer som spiller inn. Det tas ikke lenger blodprøver av antatt friske personer, men blodprøvene i bestanden linkes hvert år opp mot kreftregisteret ved hjelp av personnummer. Biobanken brukes fremdeles til analyser.

Pengene flyter ikke i retning av forebygging

Hensikten er å styre arbeidet med kreft mot interessante sammenhenger, slik at vi gradvis kan utvikle tiltak og behandling rettet mot kunnskap om årsaker og forebygging. Man måler biokjemiske og immunologiske forandringer flere år forut for pasientens kreftdiagnose.

I 2008 var 85 % av deltakerne i live. Snart er alle døde, og historien om Janus går mot sin slutt. I 2008 var det 61000 personer av de 317000 som har har levert inn sin blodprøve på forhånd har fått kreft, og det finnes detaljerte data over hvilke typer kreft som har oppstått. Nå er tallet som har fått kreft passert 100.000.

Det foregår i dag screeninger av populasjonen og undersøkelser i forbindelse med kreft, et eksempel er mammografi for brystkreft som det er stor uenighet om hensikten med.

Sannheten om kreftforebygging

Sannheten er at du og dine er helt alene i arbeidet med forebygging av kreft, det er ingen hjelp å få fra myndigheter og helsenæringslivet.

Derfor redd deg selv så godt du kan ved informasjon fra alle de gode hjelperne som finnes. Det krever egeninnsats, og kunnskapen finnes om fysisk og psykisk balanse, mathelse, og kontroll av miljømessig påvirkning.

Det lyser imidlertid opp at en forsker har forstått den gode ideen bak Janusregisteret og fått godkjent et prosjekt. Lykke til med arbeidet. Du kan skape historie med arbeidet ditt - det kan internasjonaliseres - og verden kan få mye mindre sykdom.

Linker

Data om kreft og Janusregisteret finner du på Kreftregisterets nettside

Risiko for lungekreft kan ses i blodet ti år i forveien

Photo by Emre Can Acer