Artikler > Helse

Hjelperen begynner alltid der den hjelpetrengende er

Av Einar Eldøy 31.1.2024

Bli en god hjelper for andre mennesker

Om hjelpekunsten – av Søren Kierkegaard

“Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på å finne ham der hvor han er, og begynne der.

Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. Enhver der ikke kan det, er selv i innbilning, når han mener å kunne hjelpe andre.

For i sannhet å kunne hjelpe en annen, må jeg forstå mer enn han, men dog vel først og fremst forstå det, han forstår.

Når jeg ikke gjør det, så hjelper min mer-forståelse han slett ikke.

Vil jeg likevel gjøre min mer-forståelse gjeldende, så er det fordi jeg er forfengelig eller stolt, så jeg i grunnen i stede for å gagne han, egentlig vil beundres av han.

Men all sann hjelpekunst begynner med en ydmykelse. Hjelperen må først ydmyke seg under den han vil hjelpe og derved forstå, at det å hjelpe ikke er å beherske, men det å tjene – at det å hjelpe ikke er å være den herskesykeste, men den tålmodigste – at det å hjelpe er villighet til inntil videre å finne seg i å ha urett og ikke å forstå, det den andre forstår”

Eksistensfilosof

Søren Aabye Kierkegaard født 5. mai 1813 i København, død 11. november 1855 i København var en dansk teolog, filosof og psykolog. Kierkegaard regnes som far til eksistensialismen.

Photo by Mikhail Nilov