Artikler > Helse

God psykisk fysisk helse mulig med behandling via inkubasjon

Av Einar Eldøy 14.8.2022

Helbrederen skaper harmoni mellom alle deler av mennesket også det ubevisste

Arbeidet med å ha god helse hele livet er verdt mye innsats. I inkubasjon bruker vi vår egen psyke til å la kroppen helbrede seg selv, vi setter i gang kroppens evne til å hele seg selv. Slik heling er kjent fra dagliglivet, religion, og folkepsykologi. De gir oss innsikt i det som skjer i praksis hos de mennesker vi kaller friske.

Såkalte mirakuløse hendelser fra folkehistorier kan dreie seg om inkubasjon der psykiske prosesser er indusert og senere gir resultatet vi ser. Indisk tro benytter seg av inkubasjonsteknikker, og det gjør tibetanske munker. Voodoo bruker inkubasjon til helbredelse, selv om mest fokus har vært på muligheter for å skade noen.

Ved inkubasjonn er en undersøkende og avventende holdning nødvendig. En skal lytte og følge med i ydmykhet så inkubasjon kan finne sted.

Inkubasjon er spennende vei til sunn og frisk fysisk psykisk

Begrepet inkubasjon brukes i mange sammenhenger. Eksempelvis brukes det for tidligfødte barn i inkubatorer der man legger til rette en god start på livet, eller i en inkubator for idéskaping og innovasjon for å sette i gang tankeprosesser og få fram ideer. Inkubasjonstid er tiden mellom en smitte og sykdomsutbruddet eller fra en tanke blir født og til praksis kommer på plass. Ordet kommer fra gresk og betyr å ligge på, å ruge.

Inkubasjon er å sette en prosess bevisst i gang, man lar tiden gå og naturlige mekanismer kommer i gang og gir det vi ønsker. Inkubasjon brukt riktig kan helbrede sykdommer, og skape en fullstendig behandling for psykiske og fysiske plager.

Inkubasjon er fordypelse i tilstanden

Ved inkubasjon går man dypt inn i en situasjon, og skiller det psykiske fra det fysiske slik at kroppens egne mekanismer kan få virke uten ytre innflytelse. En kan si en skiller sjelen fra den fysiske verden. Her faller tenkingen fra gamle kjente seremonier og sjamaners virksomhet sammen med moderne psykologi. Det er allerede vist at ayahuasca, cannabis og LSD kan ha slik virkning på sinnet. Drømmer kan også induseres ved tilrettelegging gjennom søvn, hypnose og psykedelika.

Lang tradisjon vekkes til live nå

Fra gammelt brukte man inkubasjon til å indusere en kunstig mania eller tilstand der sjelen snakket direkte med kroppen. Å lede sjelen eller sinnet til å snakke eller handle direkte er også brukt i moderne psykologi.

Hvis det ubevisste skal tale må det bevisste være taust, og det kan også forklare bruken av blinde seere og bruk av mørke rom i inkubasjon. Den selvstendige faktoren i psyken kan komme fram i bilder eller faktorer som påvirker både den psykiske og fysiske helsen.

Tidligere har man hevdet at denne helbredelsen kom fra en gud, man hadde orakler med tilknytning til guder, men det sannsynlige er at inkubasjon i sine mange mulige varianter har vært det som virket via pasientens egne prosesser.

Inkubasjon er bare en tanke nå, men ....

Gjennom arbeid med ubevisste prosesser i hjernen er det vist at vi kan helbrede oss selv for sykdom. Det ble brukt før og det kan komme i bruk igjen. Helbredelse via hjernen kan skje i inkubasjon ved å balansere kroppens prosesser.

Å stadig søke videre er en del av den menneskelige natur

Jeg minner om at eget innsyn i saken og forsiktig selvtesting åpner veien for utvikling og nye muligheter. Utvikling av nye metoder er alltid mulig. Vis respekt for det ukjente, mennesket finner stadig nye metoder og utvikler dem videre.

Photo by Hakeem James Hausley