Artikler > Helse

God boligbygging bidrar til redusert ensomhet

Av Einar Eldøy 14.12.2023

Ta knekken på ensomheten med god byggeskikk

Jeg sakser fra Boligselskapet BOB, Bergen.

"Samfunnet blir nå mer bevisst på folks opplevelse av ensomhet i urbane strøk. Ensomhet er et økende samfunnsproblem, og måten boliger bygges på kan være med på å motvirke dette. Derfor kommer nå felles møteplasser og deleløsninger inn i mange nye boligprosjekter.

Med god tilrettelegging blir det mulig for beboere i alle alderssegmenter å samhandle i hverdagen. Å bygge sosialt og aldersvennlig handler om terskelfri atkomst, sosialt fellesskap, å bli kjent med og møte naboen, bli kjent og gjøre aktiviteter sammen."

Det er flott å høre at det er fokus på å bekjempe ensomhet gjennom boligprosjekter!

Å skape felles møteplasser og deleløsninger er en viktig tilnærming. Her er noen flere måter boliger kan utformes for å motvirke ensomhet:

  • Fellesområder: Design og opprett områder som oppfordrer til samhandling, som felles hager, loungeområder, eller klubbhus. Dette kan være steder der folk naturlig kan samles og sosialisere.

  • Aktiviteter og arrangementer: Arranger fellesaktiviteter og arrangementer som passer for alle aldersgrupper. Dette kan være alt fra hobbygrupper, felles måltider eller treningssamlinger. Ved å tilrettelegge for slike aktiviteter, kan man skape et fellesskap blant beboerne.

  • Teknologi: Bruk av teknologi for å koble mennesker sammen kan være nyttig. For eksempel kan man ha en plattform eller app der beboerne kan organisere aktiviteter, dele ressurser eller bare ha et virtuelt fellesskap.

  • Innkvartering for forskjellige aldersgrupper: Å blande ulike aldersgrupper i boligområdet kan fremme en følelse av fellesskap. Eldre kan dra nytte av interaksjon med yngre og omvendt.

  • Støttegrupper og sosiale tjenester: Tilby støttegrupper eller tilgang til sosiale tjenester for de som trenger det. Dette kan hjelpe de som føler seg ensomme eller isolerte.

  • Planlegging av nabolaget: Tenk på infrastrukturen og tilgjengeligheten til tjenester som butikker, kafeer og parker. Nærhet til slike steder kan oppfordre til spontane møter og samhandling.

Få bort ensomheten. Lykke til med utviklingsarbeidet av boligområder.

Photo by Kampus Production