Artikler > Helse

Gaslighting - de prøver å manipulere deg

Av Einar Eldøy 11.4.2024

Manipulasjon er vanlig i vårt samfunn - lær å se at du blir manipulert

Gaslighting er et manipulasjonsverktøy som brukes til å få noen til å tvile på sin egen virkelighetsoppfatning, minne eller sanne følelser. Det kan også brukes for å få deg til å bli med på noe eller være mot noe. Du kan presenteres for hendelser eller informasjon som skal gjøre deg forstyrret, ustabil, kanskje gal.

Begrepet stammer fra et skuespill og senere en film fra 1944 kalt "Gaslight", der hovedpersonen manipulerer sin kone ved å få henne til å tvile på hennes egen oppfatning av virkeligheten. Han endret tilfeldig styrken på lyset fra gasslysene de hadde, flyttet på hennes ting og påsto at hun tok feil når hun kommenterte det hun så.

"Gaslighting" er plutselig i alles vokabular

Det er skrevet om, snakket om, twitret om, til og med sunget. Det har blitt en forkortelse for å bli manipulert av noen som insisterer på at opp er ned, varmt er kaldt, mørkt er lys – noen som ikke bare lyver om slike ting, men prøver å gjøre deg gal, fanatisk eller bare kraftig påståelig. Begrepet har også en moralsk side - det er et moralsk fenomen.

Tenk etter nå - er det noen som du kjenner til som driver med gaslighting, eller holder på med å manipulere deg?

Gaslighting forstås best som en form for mellommenneskelig interaksjon

Gaslighting er en spesiell måte å fundamentalt undergrave noen. "Gasslighteren" har som mål å få målet hans til å oppleve seg selv som ute av stand til å resonnere, oppfatte eller reagere på måter som ville tillate henne å danne passende tro, oppfatninger eller følelser i utgangspunktet. Han søker ikke bare å fremkalle denne uforløste følelsen av seg selv i henne, men også å gjøre det til en realitet. Å se gaslighting i praksis kan gjøre at en forstår andre aspekter ved det sosiale livet – fra rasisme og sexisme til strukturen av mellommenneskelig tillit.

Begrepet "gaslighting" er nå i vanlig bruk. Se deg rundt og vurder om noen bruker gaslighting på deg: Partneren din, sjefen din, myndighetene i landet, mediene, andre?

Her er en oversikt over temaet gaslighting:

  • Definisjon: Gaslighting er en form for psykologisk manipulasjon der en person forsøker å så tvil om en annen persons virkelighetsoppfatning, minne eller følelser. Dette skjer vanligvis gradvis over tid, og målet er ofte å kontrollere offeret og skape avhengighet.

  • Taktikker: Gaslighting kan ta mange former, inkludert å benekte hendelser eller fakta, bagatellisere offerets følelser eller erfaringer, snu situasjoner mot offeret, eller til og med skape falske situasjoner for å få offeret til å tvile på seg selv.

  • Effekter: Ofrene for gaslighting kan oppleve en rekke negative effekter, inkludert lav selvtillit, forvirring, angst, depresjon, og en følelse av isolasjon. De kan også begynne å tvile på sin egen sunne fornuft og virkelighetsoppfatning.

  • Bruk i forhold: Gaslighting er ofte brukt i mellommenneskelige forhold, inkludert romantiske forhold, familieforhold og på arbeidsplassen. Det kan være et verktøy for å opprettholde kontroll og makt over offeret.

  • Gjenkjenning: Å gjenkjenne gaslighting kan være vanskelig fordi det gradvis kan skje over tid, og offeret kan begynne å internalisere tvilen som blir sådd av manipulatoren. Det er viktig å være oppmerksom på tegnene på gaslighting og søke støtte fra pålitelige venner, familiemedlemmer eller fagfolk hvis man mistenker at man er offer for det.

  • Forebygging og behandling: Å sette grenser, stole på ens egen virkelighetsoppfatning, og søke støtte fra pålitelige personer kan være nyttige strategier for å håndtere gaslighting. I noen tilfeller kan det også være nødvendig med profesjonell terapi for å gjenopprette selvtillit og følelsesmessig velvære.

Generelt sett er gaslighting en form for manipulasjon som kan ha alvorlige konsekvenser for offeret. Å være oppmerksom på tegnene på gaslighting og å søke støtte er viktige skritt for å beskytte ens egen mentale og følelsesmessige helse.

Photo by RDNE Stock project