Artikler > Helse

Den gode by kan lages og bli et godt sted å være

Av Einar Eldøy 28.5.2023

Ikke bo i byen eller forandre hele bykonseptet

Våre urbane landskap bidrar til dårlig kontakt og kommunikasjon mellom mennesker. Byenes design fremmer ensomhet og fremmedgjøring. Små hager der man kan se seg om og sitte litt, bokhjørner, bymøbler til å sitte ned i, lekeplasser for barn og voksne, spiseplasser for egen mat med enkle fasiliteter, plasser for fortelling, steder for å vise triksing med baller, sticks og mer, breakdansområder, danseplasser er noen ideer om det vi kan ha. Kjøretøyer overvelder menneskene fullstendig i alle byer, og bygninger for arbeid dominerer totalt. Dette må vi ha.

FULLHET: Byene må ha sjel og ånd, gode samtaler, sang og musikk

Våre byer er i ferd med å miste sjela si. Våre byer er små og byenes problemer har ennå ikke overveldet oss. Men steriliteten er på vei inn, de sosiale relasjoner svekkes, forretningspalassene utvides, de kommersielle aktivitetene flyttes bort og konsentreres og tvinger fram mer trafikk og innflytterne reiser bort i helgene. Det er klare tegn på hulheten i bykonseptet vårt. Vi gjør samme feil som alle andre, og byene blir gradvis svekket og ikke styrket. Dette kobles sammen med en enorm travelhet i alle forhold, og resultatet er mangel på lykke og ro.

Tips: Uzes i Provence er en gammel by med kvaliteter, fontene i midten, man kan gå rundt nesten hele tiden.

Urbaniseringen uten gode tanker ødelegger samfunnet

Over halvparten av verdens befolkning bor i byer, det øker stadig og forholdene er dårlige. Vår tenking og praksis i forhold til byer har brutt sammen, og byene er en eneste røre av bygninger, trafikk, veier, forurensing, køer, søppel og mer.

I de virkelig store byene med 10-talls millioner innbyggere er det oftes en form for permanent sammenbrudd med slum, søppel, støy, lukt, sviktende infrastruktur, transport på kryss og tvers og ekstrem tett befolkning.

De gamle byer kunne man leve i

Byutvikling er en kunst vi har mistet grepet på. Moderne byer har fått dårlig ord på seg for de er skitne og fæle nesten alle sammen. Noen gamle byer har beholdt sitt særpreg, og "turistene" strømmer dit for å finne tilbake til den ro, nærhet og letthet en vellaget by kan gi.

Tenk, tenk, tenk og gjør det bedre

Fokus settes nå på bredere sider av byene våre. Tidens arkitektur er moderne kolonialisme. Tidens arkitektur er moderne-kolonialisme. Rene sosiale møteplasser mangler helt, og økologiske verdier er satt til side i planleggingsprosessene. Lekeplasser for uorganisert og tilfeldig lek er det ingen åpninger for. Men urban design for å leve godt er mulig, og teoriene finnes.

Beslutningsprosessene er overstyrt av kommersielle interesser, de politiske prosesser er falt sammen, fagmiljøene får ikke gjøre det som er rett og beslutninger taes over hodet på de brede lag av folket, som er de som får svi og leve i elendigheten man lager. Men se til gamle Stavanger: Hit kommer vi for å se og lære om byutvikling.

Skille mellom aktiviteter må til

Byene framstår i økende grad som kommersielle steinørkener som det er vanskelig å tenke seg å bo i. Det er lyder og uro hele tiden, man blir vekket av søppel som transporteres bort og varer som kommer inn, det konstant riving og nybygging av hus, man klipper de små plenene og blåser bort løvet til alle døgnets tider, ting hoper seg opp og man kommer ikke fram. Men Tokyo blir en grønn by med en million trær..

Løsningen er sterkere individualisert engasjement

Glem politikere og organisasjoner. Det er de mange fra mange hold, spesielt den enkelte, som skal dra lasset i riktig retning, og en en ny grasrotbevegelse er under utvikling. Hva med din by, er du med på å lage en bysuksess? En by for ro, sosial nærhet, rike naturelementer, tilstrekkelige funksjoner slik at transportbehovet er redusert, kombinert med menneskelige relasjoner er målet. Et eksempel er Hamburg økobyen, en grønn historie.

Sjekk Integrert byutvikling og mange andre, bli aktivist, ha det gøy i byen din og andre byer du kommer til.

Link

Giethoorn, in the Netherlands: A magical town where there are no roads and ducks are the loudest sound you’ll hear.

Photo by JoEllen Moths