Artikler > Helse

Økologi er naturens metode - lær deg økologi

Av Einar Eldøy 5.5.2024

Økologi: Ikke tving naturen til noe som helst

Vår verden er er full av naturlig mat vi kan høste: kjøtt, fisk og andre sjøorganismer samt planter gir rik avling vi bare kan hente inn. Med litt omtanke kan det bli svært bra.

Naturen er skapt på en bestemt måte som er den økologiske måten, og økologi er kunnskapen om hvordan organismer lever sammen og funksjonerer i samhandling med sitt miljø. Økosystemer er alle lokale og komplekse, og å gripe inn i et naturlig økosystem kan få store konsekvenser for det berører alle organismer som finnes der.

Verden er en stor sammensetning av naturlige økosamfunn

Når planter og dyr får leve slik de er skapt følger de økologiske prinsipper. Det er i disse såkalte økosystemene vi finner den egentlige økologiske mat. Mat hentet herfra er økologisk mat, og i praksis søker vi å komme så nær dette idealet som mulig. Det finnes mange økosystemer der man høster mat uten menneskelige inngrep, og der naturlige prosesser har funnet sted i tusener av år. Menneskene fiske i havet og jakter i skogene og på slettene. Med omtanke kan det vare for alltid.

I Spania samler man her hvert år tonnevis med eikenøtter, hasselnøtter, kastanjer og valnøtter. Hasselnøtter finnes her hos oss også, men vi høster dem ikke. Mulighetene for jakt er enorme i vårt store land - riktig gjort er det helt økologisk. Seterdrift kan helt klart bli helt økologisk og nær det naturlige.

Økologi kommer med kunnskap

  • Når vi bruker vår kunnskap om naturen kan vi spise sunt og ha helsemessige fordeler av økologisk mat. Det finnes planter og dyr i naturen som ikke er bra for deg, men kunnskap om vår egen verden løser det problemet.

  • Genmodifisert mat og mat som er sprøytet med plante-, sopp- og insektdrepende midler er ikke så sunt som naturlig økologisk mat. Det kan hende vi tåler det en stund, men ingen tror at det er sunt å få i seg sprøytemidler. Tryggest av alt er å holde seg helt unna de kjemiske blandingene vi risikerer å få i oss gjennom moderne industrilandbruk.

  • La være å spise mat med rester etter sprøytemidler. De er såkalt godkjente og skal derved være trygge, men finn bevisene og sjekk det ut selv før du spiser det. Små mengder av godkjente "trygge" stoffer kan gi problemer etter en stund.

  • Diskusjonen om dyrevelferd og økologi er uinteressant og burde avsluttes kontant, for det er mange måter å la dyr ha et godt og naturlig liv før vi bruker dem til mat. Industrielt dyrehold og slakting er ikke økologisk.

  • Moderne jordbruk bruker kunstgjødsel og fossilt brensel i mengder, sprøyter og utarmer jorda. Det er eksempler fra hele verden på jord som er blitt ødelagt av moderne landbruk med pløying, gjødsel og sprøytemidler. Storskala jordbruk gjør dette i ekstrem grad, og økologisk drift gjør ikke det.

  • Kanskje tåler vi sprøytet mat til en viss grad, men uansett er førevar prinsippet det beste. Konsekvensene av den såkalte kjemiske cocktailen som alle kjemikaliene inngår i er helt uoversiktlig. Mat man dyrker selv og den man finner i skog og mark er trygg mat.

  • Småsamfunn over hele kloden håndterer økologisk jordbruk til sin fordel, og bevarer sitt biologiske mangfold med lokale stedstilpassede sorter. Maten blir kortreist med produksjon og forbruk skjer på samme sted.

  • Økologisk mat smaker best - det finner du lett ut ved å spise det. Smaksvariantene blir flere, for i småskala økologisk produksjon er introduksjon av mange sorter lettere.

  • Prisforskjellene mellom økologisk og industrimat mat er små viser den svenske øko-organisasjonen KRAV som har undersøkt de ti mest kjøpte hverdags-matvarene i Sverige. Det samme vil skje her også, og det er allerede mange eksempler i butikkene rundt oss.

Det blir nok økomat på alle fat etterhvert. Området vi bor i er fullt av økologisk mat - ikke tenk bare på butikken og dyrket mat, tenk natur med jakt og høsting også. Ramsløk om våren og multer om høsten er favoritter hos mange, elgjakt og hjortejakt kan bli den nye normalen.

Linker

Agropub nettside for økologisk landbruk.

Hva er et økosystem: Powerpoint presentasjon.

Bilde Pexels - David Rama