Artikler > Frihet

World Economic Forum har møtt veggen - driver gjenoppbygging

Av Einar Eldøy 16.1.2024

Davos-agendaen svinger ikke lenger

Det er 2024, og Davos-mannen har problemer. Planen virker ikke. Det 54. årlige møtet til World Economic Forum i Davos tar opp temaet «Rebuilding Trust». Til tross for konspirasjonsteorier som ser på WEF som et allmektig nettverk på vei til å styre verden, ligger det virkelige problemet i unnlatelsen av å implementere Davos-agendaen. Det er global sikkerhet, en integrert verdensøkonomi og fremgang på områder som avkarbonisering og likestilling. Agendaen er ikke hemmelig eller ond, men det er nå mye som hindrer fremgang, kanskje først og fremst krigene i verden.

Det skjer komplekse ting hele tiden - ikke lett å styre verden

Fjoråret var utfordrende for Davos-agendaen og preget av Russlands krig i Ukraina, Midtøsten-kaos og forverrede forhold mellom Kina og Vesten. Slik uro i den globale sikkerhetsordenen er skadelig for frihandelen, ettersom bruddet mellom Kina og Vesten fører til økonomisk frakobling. Både EU og USA har innført boikott på import for å beskytte innenlandsk produksjon, noe som reduserer verdenshandelen.

Verdensprognosene er ganske mørke

Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet spår en nedgang i global økonomisk vekst for de kommende årene. De globale handelsstrømmene kan hende blir bare 50 % av gjennomsnittet før pandemien. 2020-årene kan bli et tapt tiår for verdensøkonomien, og særlig påvirke fattige land. Hvis krigene sprer seg og bremser den globale økonomien, blir fremgang i agendaen til World Economic Forum stadig vanskeligere. Her inngår både energiomstilling, kjønnsrettferdighet og geopolitikk med slutt på krigene.

Ny verdensorden går ikke på skinner

Davos-samtalene for de rike har skiftet fra å etablere like globale konkurransevilkår til å håndtere risikoen for en forstyrret verdensorden. BRICS har nå 10 medlemmer. Spørsmålene dreier seg nå om hvordan selskaper og land kan styre sine forsyningskjeder i rivaliseringen mellom USA og Kina og samtidig tilpasse seg de geopolitiske utfordringer som vokser i styrke. Skyting mot skip i fraktområdene, og mulig stenging av Rødehavet og Hormuzstredet.

Temaet «Rebuilding Trust» vedgår at noe har gått galt

Det er ikke bare er en tillitskrise, men en kompetansekrise hos World Economic Forums ledelse. Tilnærmingen til viktige globale spørsmål - fra Russland, Palestina, Kina, Iran, smitte og helse - har vært feil. Folk mister tilliten til World Econom Forums ledere fordi de ikke er i "ekspertklassen" til å håndtere vår tids komplekse utfordringer. Det går fort nå, tenk bare på fremveksten av kunstig intelligens AI.

Det er for enkelt å bare skulle bekjempe desinformasjon og løgner. I stedet bør fokus være på å skaffe seg kompetanse og tillit ved å erkjenne og rette opp tidligere feil. Symbolet "Davos Man" som må beskyttes av sveitsisk politi har tatt på seg en umulig oppgave, og må nå tilpasse seg det globale landskapet som utvikler seg.

Det store spørsmålet har hele tiden vært: Trenger verden virkelig World Economic Forum?

Andre spørsmål er: Hvem tror de at de er? Hvor tror de deres autoritet kommer fra? De må finne sin plass, sin nyttige representasjon i det globale systemet. Lykkes de ikke med det forsvinner de. Kanskje de har gått for høyt ut - det kan være bedre å bygge seg opp.

Photo by Marlene Leppänen