Artikler > Frihet

Voluspå historien om verdens skapelse - undergang - så en ny verden

Av Einar Eldøy 14.5.2024

Vår verden skal gå under og en ny verden skal oppstå

Dommedag kommer: Verden skapes, den fungerer en stund, så går den under i en stor katastrofe. Så får vi en reinkarnasjon, en gjenskapelse - med nye aktører. Vi er borte, alt det gamle er borte og sees aldri igjen, det nye skapes og alt er nytt. Er det slik, og har det vært dommedag og nyskapelse før oss?

Oppfører vi oss slik at verden kan gå under? Eller blir det en kamp mellom gode og onde krefter som resulterer i dommedag og så en helt ny verden?

Alle vil ha en verden som fungerer, som vi kan tro på

Eddadiktet Voluspå sier at verden skal gå under i en stor katastrofe. Dommedag er en forestilling om noe som kan skje. Det er mange versjoner av dommedag, det finnes også og i Bibelen. Dommedag har alltid fulgt menneskene - det skjer neppe, men blir alt da visket ut? Har dette skjedd før? Hvor er i så fall restene av den tidligere verden?

USAs president tror tydeligvis på dommedag og skaffer seg nå flyvende kommandosentraler til bruk i en dommedag. USA bygger nå 5 dommedagsfly basert på Boeing 747. Flyene skal brukes som kommandosentral i en mulig verdenskatastrofe der USAs ledelse må gå til værs til katastrofesituasjonen er avklart. Vet USAs ledelse noe mer enn oss andre? Vet vi andre hva vi er med på i våre liv her på Jorda? Er det virkelig mulig med en verdenskatastrofe?

Undergang og gjenskapelse

Diktet Voluspå utgjør en verdenshistorie som redegjør for verdens skapelse, og gudenes og menneskenes liv etter denne skapelsen. Den framtidige verdens undergang eller dommedag kalles Ragnarok. Det er både en skapelsesberetning og en dommedagsprofeti. Diktet avsluttes med en kort, men henført skildring av en etterpå følgende ny og bedre verden. Diktet er lagt i munnen på en omkringvandrende spåkvinne eller kvinnelig sjaman, en såkalt volve, som retter sine ord til hele menneskeheten.

Omtale av boken om Voluspå

Voluspå er et Eddadikt som trolig ble til i brytningstiden mellom gammel og ny tro, sannsynligvis omkring år 1000. Volven minnes verdens skapelse og gullalderen, så hvordan ondskap og strid kom inn i verden, og hvordan Balders død blir opphavet til videre ufred. Så går hun over til sin egentlige spådom, forteller om den moralske oppløsning i de siste tider og Ragnarok, kampen mellom gode og onde makter som ender med jordens undergang. Etterpå kommer en ny jord fram av havet, og gullalderen begynner på ny. Voluspå er et norrønt ord for volvens spådom. En volve var en spåkvinne.

Les om Dommedag og nyskapelse her: VOLUSPÅ

Er vi som er her nå i stand til å utløse dommedag og ødelegge hele verden? Husk at det krever enorme krefter. Les boken og bli tankefull, vis, klok. Vet du hvem du er, hva du gjør her? Har det vært noen her før oss? Finnes det rester etter dem?

Foto PEXELS Robert Clark