Artikler > Frihet

Vi har et problem med sterkt styrt informasjon fra mediene

Av Einar Eldøy 6.2.2022

Uavhengige politiske hovedmedier er tapt - vi må ha nye medier for meninger

Hovedmediene, også kalt medstrømsmediene, fremmer nå bare de offisielle synspunkter, og alt annet er misinformasjon. I sin arroganse kaller de seg også faktasjekkerne. NRK er spesielt bred og konsekvent som propagandakanal. Nå er det bare de spesielt interesserte og ivrige som på egen hånd greier å sette seg inn i aktuelle saker. Informasjonen finnes jo, men er ofte vanskelig tilgjengelig. Vi har mistet mediene med god, balansert informasjon om aktuelle saker. Slik kan vi ikke ha det.

Hovedmediene de store avisene og nettstedene, TV-kanalene er overfladiske referenter i alle saker, de vil ha mye trafikk, de skriver kjapt og lett, de belyser ingenting, kommenterer ikke noe, de tenker bare inntekter. De er svært underholdende. Det norske folk har god underholdning, men en enorm mangel på informasjon om det som foregår. Dette er bevisst gjort, for det styrt av eierne hva de vil vi skal vite.

Uten uavhengige medier overstyrer politikerne folket, maktmisbruk sjekkes ikke

Politikk er blitt et yrke, og partiene er bedrifter med økonomiske interesser. Det følger store penger med å ha folk på Stortinget og bidragsytere som støtter partiets politikk. Arbeiderpartiet og Høyre får hver over 100 millioner kroner. Det er en kamp om penger, innflytelse og hva man kan få til via politiske vedtak.

Politikkens muligheter til å styre samfunnet med makt og fremme næringsinteresser er store. Det er laget linker mellom økonomiske og politiske interesser via såkalte lobbyister. Politikken er over alt, og meningskontroll brukes for ikke å hindre vedtak. Alt er politikk. Et eksempel er at nå skal næringslivet via staten (skattebetalerne) få store inntekter fra klimatiltak og kjøp av vaksiner. Alt gjøres via politiske vedtak, helt uten informasjon og bred debatt.

Medienes rolle er endret til støtte av politikk via propaganda

En gang passet pressen på all politisk virksomhet, den var en vaktbikkje, en halvoffisiell funksjon som sjekket politiske vedtak og prosesser ut fra rimelighet. De belyste sakene med kommentarer og forslag. De ble kalt den fjerde statsmakt. Politisk journalist var et viktig yrke der politiske saker ble satt inn i gode perspektiv.

Mediene har ikke fagkvalifiserte erfarne medarbeidere lenger. Det er for tynt å bare være journalist. Det er teknikk uten fag. Noen lokalaviser fungerer ennå som målestokk og fornuftsbærere. De holder seg i miljøer de kjenner, lokalt og med nære forbindelser. Men også de er truet av store mediekonsern på jakt etter annonseinntekter og politiske partier på jakt etter innflytelse og penger til partiet sitt eller riktigere firmaet sitt.

En god utvikling framover krever bedre og uavhengige media

Medienes uavhengighet og kunnskap er nødvendig for at folk skal kunne følge med. Informasjon må balanseres, og vi må ta byrden med å betale selv for å ha klare linjer. Frie media kan bare finansieres ved abonnement fra enkeltpersoner. Da må kvaliteten på publikasjonen være høy og nyttig for leseren/seeren/lytteren.

Statstøtte til media er feil prinsipp. Politiske media skal ikke være subsidierte eller statseide, ikke eid av internasjonale mediekonsern eller styres av en partiorganisasjon eller næringsinteresser. Da kan medienes makt brukes til å fremme eiernes egne saker, som presses fram uten bred informasjon. Resultatet er et splittet samfunn med mange interessekamp.

Den såkalte allmenn-kringkasteren NRK er eid av staten og styrt av Arbeiderpartiet som en kynisk partikanal. De er ikke troverdige, de overser mange viktige emner, driver langsiktig propaganda for parti-interesser og næringsinteresser, eksempelvis Arbeiderpartiet og medisin-industrien. De bruker avanserte journalistiske teknikker, og alt er pakket inn i underholdning som åte. NRK vil ikke ha eller makter ikke rollen som allmenn opplyser, og forbedringer kan vi glemme. Det ikke lenger OK å betale 3000 kroner i året for så mye vridd informasjon og underholdning.

Hallo Norge - det er håp om nye medier

Nå mangler vi god bred informasjon saklig fremført for et åpent samfunn. Heldigvis finnes noen relativt nye media som peker på viktige ting. Sjekk om disse er uavhengige og om du vil betale for dem: Resett, Filter, Steigan. Se om du finner flere.

Noen spesialmedier/nettsamfunn har fagfolk som driver fram saker. Eksempler kan være: Motvind, Klimarealistene, Birdlife, Våre Rovdyr, Miljøorganisasjonenes nettsider.

Vi har nesten ingen uavhengige media nå (februar 2022). Hovedmediene er styrte propagandaorganer sukret med underholdning. Vi har en svær utfordring foran oss, og medier for åpen samtale og informasjon kan hjelpe oss å hindre at politikere gjør skade. Støtt de uavhengige mediene, delta i arbeidet med balansert informasjon, og Norge blir OK.