Artikler > Frihet

Vestlige land forstyrrer destabiliserer afrikanske land

Av Einar Eldøy 6.12.2023

ØKENDE SELVSTENDIGHET I AFRIKA: Afrikanske land vil ha slutt på vestlig militær og økonomisk aktivitet i området

Afrikanske land krever økonomisk og militært selvstyre. Verdens stormakter og generelt vestlige land må innse at kolonitiden er over. Afrikanske land vil skape sin egen framtid.

Den nye militærjuntaen i Niger krever at Frankrike skal ut av landet, og Frankrike reiser hjem. Dette faller inn i en tendens der vestlige militære presses bort fra Vest-Afrika. Frankrike vil trekke seg ut, og det er allerede gjort i Mali, Senegal og Burkina Faso. Norge har bidratt med militære fly i Mali. Kuppmakerne i Mali har brukt soldater fra den private militærstyrken Wagner. Det er reiseruter fra dette området til Europa. Norges milirære tilstedeværelse i Afrika er forstyrrende for landet de er i, og totalt bortkastet. Vi deltar i foreldede prosesser.

Vestlige militære bort fra Afrika, USA 1000 soldater i Niger.

Det er soldater i Niger fra Tyskland, Italia, USA, og USA har en stor dronebase i Niger. Niger har store uranforekomster og Frankrike har store behov for uran til sine mange atomkraftverk. Det er direkte underlig at USA er her - de er jo langt, langt hjemmefra.

Frankrike er på vikende front, og også Gabon har hatt militærkupp uten at Frankrike grep inn. Det ser ut som om fransk innflytelse i de tidligere franske koloniene er synkende. Samtidig kan det se ut som om afrikansk selvbevissthet er økende, og mange afrikanske samarbeidsprosesser er i gang og utvikler seg godt.

ECOWAS vokser i styrke - Vest-Afrika vil ta kontroll over egen utvikling

Economic Community of West African States (ECOWAS; kalt CEDEAO på fransk og portugisisk, er en regional politisk og økonomisk organisasjon av 15 land o Vest-Afrika. Samlet areal for disse landene er over 5 mill kvadrtkilometer, og befolkningen er nær 400 millioner.

ECOWAS har også ambisjoner om å sende egne væpnede styrker til fredsbevarende oppgaver. Regionen har vært kjent som kupp-beltet siden 1990. ECOWAS vil støtte regionens bevegelse i retning folkestyre og organiserte valg.

Den vestafrikanske økonomiske og monetære union (UEMOA) er klar

UEMOA har laget makroøkonomiske konvergenskriterier og økonomiske overvåkingsmekanismer. Det arbeides med en tollunion, felles ekstern tariff, reguleringer av indirekte beskatning, egional struktur- og sektorpolitikk.

Link - info

Welcome to ECOWAS

UEMOA: The West African Economic and Monetary Union (UEMOA) is a regional organization of eight West African countries that share a common currency, the West African CFA franc. The member states are Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal and Togo.

Photo by Rebrand Cities