Artikler > Frihet

Verdens nasjoner lar oss sette opp verdens super-regjering

Av Einar Eldøy 5.2.2024

Vi fjerner alle politiske problemer med vår metode

Oksen er ute av deres kontroll, og vi kan gå videre. Hvilken form for administrativ styring kan et samfunn ha når korrupsjonen gjennomsyrer alt, et samfunn der rikdom bare oppnås av flinke halvsvindlere som gjennomfører overraskelses-baserte knep, der alt er løst og ingenting er bestemt?

Moral opprettholdes gjennom straffetiltak gjennomført av politi og rettsvesen og ikke med frivillige aksepterte prinsipper. Alle følelser for det lokale samfunn er tapt og er tilintetgjort av verdensdekkende overbevisninger. Frihet blir ukjent for alle og skal fullstendig bort.

Vi skal styre alle kreftene i samfunnet

I en slik situasjon er det bare den despotismen vi skal beskrive senere som er anvendbar. Vi skal skape en intensivert sentralisert myndighet for å ta i våre hender alle kreftene i samfunnet. All politisk aktivitet skal reguleres mekanisk av nye lover. Disse lovene vil trekke inn en etter en alle rettigheter og friheter som er blitt tillatt, og vårt rike skal vise fram en despotisme som på ethvert sted og til enhver tid kan fjerne alle som opponerer mot oss i ord eller gjerning.

De som er mot vårt forslag om verdensdekkende fred vil bli fjernet.

Forventningene deres skal endres

Slik despotisme er ikke konsistent med fremskrittet de forventer, men vi skal vise dem at det er riktig for dem å gjøre det slik, og det ikke vil oppstå innvendinger for vår prosess er langsiktig og overbevisende via vår propaganda.

I tiden da konger ble sett på som en manifestasjon av Guds vilje adlød de uten et knyst, men da vi insinuerte inn i deres hjerner begreper om deres egne rettigheter begynte de å se på konger som vanlige dødelige. Kongen er ikke lenger den utvalgte og da vi også tok bort deres tro på Skaperen ble makten kastet ut på gatene og i offentlig eierskap og ble da grepet av oss.

Manipulasjon og propaganda er verktøyene våre

Vi praktiserer kunsten å dirigere massene og individer med dyktig manipulert teori og ordgyteri. Ved å regulere livet på alle mulige måter og via alle slags besynderligheter forstår de aldri noe, og dette gjøres av våre spesialister i administrasjonen.

Disse spesialistene er vokst opp med med analyse, observasjon og finere økonomiske regnemåter, og med disse ferdighetene gjør vi massene og individene maktesløse inkludert deltakelse i politiske handlinger og dannelse av solidaritet seg i mellom.

Vi skal sette fart i pengene. Vann dem gjerne ut og la alle bli rike på penger.

Vi er de genierklærte

Andre grupper kan ha konkurrert med oss, men vi har vist dem fram som tilslørte organisasjoner mens vi alltid befinner oss i det skjulte. Vi er de geni-erklærte som er utvalgt og dette er viktig for oss - vi viser oss ikke fram.

En koalisjon av alle folk i verden kunne ha stoppet oss, men splittelsen i verden er nå dyp og permanent. Alle personlige og nasjonale forhold virker for oss. Religionsforskjeller og rasehat har vokst stort i løpet av de siste 2000 år. Ingen stat kunne samle de andre mot oss for det ville bli et tapt prosjekt. Vi er for sterke og vi kan eventuelt få vår hånd inn i alle slike avtaler.

Vi er utvalgt for å styre hele Jorda, og vi er av skaperen gitt geni-kraft slik at vi kan greie oppgaven. Vi er fast etablert over lang tid og en kamp mot oss ville vi slå ned uten barmhjertighet. Det er for sent nå.

Ønsket om gullets rikdom er drivkraften

Vi styrer maskineriet i systemet og drivstoffet for maskinen er gullet. Den vitenskapen som kalles politisk økonomi oppfunnet av våre eldste, har lenge gitt opphøyet prestisje til all kapital.

Vi er geniforklarte og kan greie alt vi har satt oss fore.

Kapitalen må, for å virke fullt ut, være fri til å etablere et industri- og handelsmonopol. Dette er allerede under etablering i alle verdenshjørner, og de som er engasjert i industri vil med dette få politisk kraft til å trykke folket ned. Den prinsipale hensikten vår er å lamme den offentlige tenking med konstant kritikk, og å lede den bort fra alvorlig refleksjon og skape en liksom-kamp basert på tom veltalenhet.

Det er tilstrekkelig med store ord for å fjerne kollektive krefter

Til alle tider har de alle, inkludert individer, akseptert ord for handlinger. De er fornøyd med et show og følger aldri opp om noe blir gjort. Vi skal etablere slike tale-institusjoner som med veltalenhet forteller om alle framskritt. Alle talere kan tale fritt og de vil skape avsky for veltalenhet.

La alle uhindret si hva de vil og det blir total forvirring

For å holde taket på den offentlige mening må vi skape forvirring ved å slippe frem utallige motstridende meninger og over så lang tid at alle mister hodet i labyrinten og innser at det beste er å ikke ha noen mening om politikk. Det er bare vi som er ledere av politikken som forstår. Det er den første hemmeligheten. Forvirringen skal være total ingen kan fronte en sak.

Den andre hemmeligheten er å skape et kaos av nasjonal svikt, vaner og personlige betingelser for det vanlige livet slik at ingen vet hvor han/hun står eller om dette kan endres.

Hensikten er å fjerne alle kollektive krefter og å motvirke alle slags personlige initiativ. Det farligste av alt er personlig initiativ - hvis det kommer fra et geni kan det ødelegge alt.

Utdannelse er styring mot forvirring

Vi må derfor styre all utdannelse slik at det oppstår impotens og mangel på kraft til å stå fram for saker. I kollisjonen som oppstår blant alle vil vi se moralsk sjokk, skuffelse og svikt.

Planene er klare og ingen skjønner hva som skjer

Slik tretter vi ut den mentale energien i samfunnet, og eneste løsning er å gi oss anmodning om å ta kontrollen og skape en verdens-regjering. Gradvis vil vi da ta opp i oss alle staters styrker. Vi setter da opp en super-regjering administrasjon av kolossale dimensjoner som når utover hele verden og underkuer alle dens folk. Det vil skje uten noen form for vold, og ingen vil forstå hvordan det kan ha foregått.

Det neste blir å utvikle og befeste vår posisjon, og planene er klare. Verdensregjeringens sal skal fylles med vår super-administrasjon og spillet fortsetter og vi styrer alt.

Photo by Magda Ehlers