Artikler > Frihet

Verdens Økonomiske Forums plan for verden et fantasifoster

Av Einar Eldøy 9.9.2022

Den store resettingen av verden er foreslått av gruppe med private interesser

Kong Charles II var den første: The Great Reset fra World Economic Forum WEF ble offisielt lansert i 2O2O av prins Charles, Prince of Wales, arving til den britiske tronen. Han har nå i 2022 blitt konge - kong Charles III er på plass. Han vil ventelig fortsette å fremme WEFs ideer, og er derfor en tvilsom type.

Noen som kaller seg Verdens Økonomiske Forum (World Economic Forum) sier at pandemien (vi har hatt?) har skapt en enestående åpning for å forme gjenreisingen av det globale samfunnet. De vil hjelpe verden, ja hele verden, med sitt innsyn i alt, slik at verden kan bli bedre fra nå av, ja, for all framtid. Hør, hør - nå vil de starte den store forandringen The Great Reset.

World Economic Forum skal eie alt, bestemme alt

Hele verdens befolkning skal få alt de trenger av dem. Betingelsen er enkel: du skal gjøre alt de sier samt jobbe for dem. Er de riktig kloke? Hvorfor går FN inn i en avtale med dem? Er ikke de som styrer FN riktig kloke? Har det klikket fullstendig for dem?

Sentrale personer i Verdens Økonomiske Forum er tyskeren Klaus Schwab og nordmannen Børge Brende. De er begge fullstendig uten virkelighetsforståelse. Det er ikke respektløst sagt - det er sant. Det er mulig de drømmer.

De kommer helt uoppfordret fram og vil hjelpe verden, de er globale. De hører ikke til noe sted, de er en privat organisasjon med tusen medlemmer, mange flere følgere og 550 ansatte. De snakker ikke om utvikling og styring av sitt eget land, deltakelse og utvikling av de demokratiske prosesser og systemer der de bor. De snakker om hele verden, de skal tre inn over alle lands regjeringer, demokratiske eller ikke, og overta styringen, eierskapet og kontrollen av alt. De er frittstående, helt private og hører ikke til noe sted.

Tenk det. Ja, nå må jeg le. Klaus og Børge har en plan støttet av en konge - de vil snu verden på hodet uten vår medvirkning. De vil diktere oss. Vi skal få alt vi trenger og beholde vår verdighet.

Verdens Økonomiske Forum snakker over hodene våre - de ser oss ikke

De snakker ikke om det norske eller andre demokratier, om deres eller dine ønsker og prioriteringer, de snakker om sine ønsker og prioriteringer for hele verden. De skal bestemme over deg. De skal sette norsk konge og Storting til side. De skal ikke gå inn i det norske systemet og jobbe innenfra med de metoder vi bruker her. De er bedre enn oss alle, og de skal nulle oss ut, så alt kan bli bedre.

De sier ikke hvilke prosesser de tenker seg å bruke for å komme dit. Det finnes uklare ideer om at FN skal være sentrum, og at Verdens Økonomiske Forum skal være med der et sted. Hva som skal skje i de enkelte land er ikke klart. Skal Norge legge ned alt vi har, skal vi få ny valgordning, ny regjering, nye ordninger?

Verdens Økonomiske Forum fikk i 2019 en avtale med FN – The Strategic Partnership Framework – med helse som et av arbeidsområdene. Avtalen med FN forplikter ledere i FNs medlemsland å bruke plattformene som WEF har.

De lokker med store goder og fordeler: Ingen skal eie noe, du skal få alt du trenger

De skal bruke stordata i skyen for å kartlegge alle menneskers adferd og behov, og du skal få alt du trenger - ikke tvil på det. Verden skal bli flott og uten bekymringer for deg. Du bare stiller på jobben, får alt du trenger og ellers kan du gjøre hva du vil. ID-kortet er din billett til alt du trenger. Du får en ny sosial kontrakt, og de skal sette hvert enkelt menneskes verdighet høyt. De skal sette i verk nye globale relasjoner, peile ut retningen på alle nasjonale økonomier - inklusive Norges - gode prioriteringer i næringslivet, nye forretningsmodeller og styringen av det globale fellesskapet.

Det er jo egentlig helt sykt alt sammen. Jeg måper.

De skal trekke på de enorme ressursene, visjonene og ekspertisen som finnes blant deltakerne i Verdens Økonomiske Forum. Hør, hør. Jeg nevner professor Scwhab selv, direktør Børge Brende, Canadas statsminister Trudeau, franskmannen Macron, russeren Putin, kineseren Xi-Jinping, Metas Zuckerberg, vaksinespesialisten Bill Gates, finansmannen Georg Soros. Det er flere tusen som deltar på de årlige konferansene de har. Det er populært blant eliten å være med.

De vil modernisere alt i topp fart med tech, tech, tech og roboter

Disse folka tror de kan gjøre hva de vil og at vi vil ha det. De har mange ideer: De skal bruke stordata i skyen og biologisk genmanipulering til å hacke alle mennesker slik at folk blir slik de vil ha dem. Ikke slik du selv vil, men til noe som de har i hodene sine. De jager opp frykt for alle ting om vår verden, og sier at de hvis ikke de får slippe til så .....

De vil ha overvåking av alle, men det er ikke overvåking som vi er vant med - de vil under huden vår og genmanipulere oss med stordata slik at vi blir effektive produsenter for eierne. De sier at nå er tiden kommet for å gjøre dette, tidligere genteknikker og datasystemer var ikke tilstrekkelig sterke. CIA og KGB hadde ikke gode nok metoder.

Eliten har vist seg fram

Dette er den menneskelige elite - endelig har de vist seg fram - så vi kan se dem og høre hva de vil. Men jeg er ikke interessert, jeg er skremt.

Det er problemer i verden, men løsningen kan komme med verdighet og gode tiltak. Følger ikke disse folka med i timen?

Putin er med på møtene i Verdens Økonomiske Forum - hva mer kan jeg si? Ja, at Biden og Xi-Jinping er der. Norske statsministre - jepp, de er der de også.

Vil PST ta fatt i disse folka - de er jo klart sterkt høyrevridde og farlige for vår eksisterende statsdannelse. Vil de kuppe oss med en ny pandemi eller blir det et svært cyber angrep på samfunnsviktige systemer? Eller melder de seg inn i partiene i Norge?

Utspillet fra Verdens Økonomiske Forum er lattelig og samtidig skremmende.

La oss nå alle heller delta i den store oppvåkningen med full egen selvbestemmelse

Vi vet hva de - eliten - vil, men det er vi - folket - som bestemmer. Hvis de vil noe så delta åpent i samfunnet. Slik er demokratiet med sine prosesser, valg og mulighet for endringer. Det gjelder for eliten også. Alle. Det egalitære samfunnet gir verdighet for alle.

Hvorfor skal vi bry oss om eller høre på World Economic Forum? De hører jo ingensteder hjemme. Ideene deres er mildt sagt folkefiendtlige. Sakene deres er aldri presentert for folk til å ta stilling til, snakke om, debattere eller vurdere. Jeg har ikke bruk for ideene deres.

Link

Verdens Økonomiske Forum

Photo by cottonbro