Artikler > Frihet

Verden gått fra Stortinget og byråkratiet - de er ikke her blant oss

Av Einar Eldøy 19.11.2022

Det går ikke særlig bra her nå - det er flere ting som glipper, men begynn med et lyspunkt

Lyspunktet er grunnrente skatt som er en beslutning som kommer etter en utredning, den har politisk sus over seg, slutter seg til historiske ideer om at alle som bruker felles ressuser skal gjøre opp for seg. Selvfølgelig. Prinsippene bak grunnrente eller skatt på felles goder bør utvikles videre. I gamle dager var det noen som hevdet at det er den eneste skatt et samfunn trenger. en lav sats er nok, for skattegrunnlaget er enormt.

Hør bare om det som skjer her:

Januar 2022 kommer Taliban og Stortinget visste det via media, Stortingspresidenten er virkelig uerfaren, energikrisen med ACER og nye kabler vil vare lenge, klima-arbeidet ikke en gang utredet har ingen planer men vedtatt, høyesterett dømmer om vindmøller uten virkning, vår selvstendighet reduseres med nye avtaler og engasjementer, vår selvforsyning på mat er 40% og bøndene gir opp, oppdrett av fisk får ødelegge hele kysten uten å gjøre opp for seg, kyllinger som ikke er syke slaktes i titusenvis.

Hør mer:

Krigen i Ukraina er ustoppelig, 3000 amerikanske soldate er i Norge med eget utstyr for krig, pandemien er brukt til å stenge, knuse, skade og stoppe samfunnet, antallet fattige øker og de rike blir over-rike, helsevesenet knekket ryggen før pandemien og klarer ikke et maksimum på 300 koronapasienter, vår medieverden er statsfinansiert og under full kontroll av staten, bare fisk og kraft skal betale grunnrente. Skolestreik er feil metode, går bare ut over barna.

Stortingets evne og kraft er borte, regjeringene er alltid under opplæring. Landet er ikke godt styrt. Dette er ikke bra. Nå går det på stumpene. Det vil fortsette slik lenge - årevis.

I bakgrunnen suser Statens Pensjonsfond som er en av verdens største pengeansamlinger, et voldsomt maktinstrument som er uten tydelig politisk styring. Der kan vi alle få et politisk sjokk en vakker dag.

Photo by Tobias Bjørkli