Artikler > Frihet

VALG: Kynisk utvikling av folkemeningen ledes av våre politikere

Av Einar Eldøy 8.9.2023

VALG: Stem på oss uansett hva dine meninger er

Et moderne spørsmål man kan få er: Er du woke? Det svarer man alltid ja på, for det er forventet. Det viktigste er å kjenne til ordet, og at det faktisk brukes. Det inngår i samtaler om meninger og handlinger i samfunnet, og henger løst. Bruk av dette begrepet henger sammen med bevisst manipulering av deg - for du blir manipulert.

Ikke skjerp deg - bare hold deg unna. Det er nytteløst å påvirke de profesjonelle meningsutviklerne, for dine og våre andres meninger formes hardt og brutalt i medier, kontinuerlig og effektivt. Det topper seg ofte, for eksempel i valgkamper og foran viktige avgjørelser. Denne formingen av meninger kalles strategisk kommunikasjon, men er egentlig god propaganda, basert på de mest moderne teknikker. Presset fra slik kommunikasjon er enormt, ustoppelig og presist. De bruker moderne datateknikker for å finne deg, og prikke inn budskapet til deg. Det de vet om deg bruker de til å forme deg ved å sende presise meldinger til deg i alle kanaler. De vet nøyaktig hvilke kanaler man bruker, tidspunkter og utstyr.

Valgkamp er en meget presis sak

Valgkamp vinnes eller tapes via strategisk kommunikasjon. Den er selvsagt lagt opp for å få deg til å stemme på en bestemt måte, men uten at det foreligger konkrete løfter om det som skal skje etter valget. Det som skjer etter valget er en egen selvstendig sak med ny strategisk kommunikasjon, helt uavhengig av valgkampen. Sakene løses gjennom politiske spill styrt av vinneren av valget, eller de som er i vippeposisjon. Når valget er vunnet, kan vinneren i praksis finne på hva som helst.

Vårt samfunnsliv er strengt regissert, alt er satt i scene av mestere - du er hjelpeløs

Samfunnet bygges på konformitet, lydighet og taus underkastelse. Dette virkeliggjøres med utvikling av frykt for voldsomme konsekvenser hvis vi ikke er med. Samfunnet er aldri basert på samtykke og informasjon, men alltid undertrykkelse, sosial kontroll og praktisk plunder hvis man ikke vil være med.

Vi lever i en illusjon om egne valg og frihet, men det er bare innenfor de stramme grensene som det lov- og fryktbaserte samfunnet gir oss.

Valgsystemet er et eksempel: Det er basert på falske alternativer, og de reelle alternativene er effektivt fjernet og gjøres til latter. De som nominerer personene på listene styrer egentlig alt.

Du blir manipulert. “Bevisst og intelligent manipulering av de organiserte vanene og meningene til massene er et viktig element i det demokratiske samfunnet. De som manipulerer denne usynlige mekanismen i samfunnet utgjør en usynlig myndighet som er den sanne styrende myndighet i landet vårt."

Alt er kamper om hodene våre

Spesialistene i PR bransjene setter opp alt, og lager strategi og setter opp showet i alle kanaler og medier: mikrofoner for pressekonferanser, TV- spots, reklamefilmer, materiell, blogginnlegg, sosiale medier og mye mer. Stra­te­gisk poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon handler om å vinne valg kort og godt. Deretter kan man gjøre hva man vil: De som har makten kan gjennomføre sine planer, ofte helt uten motstand.

Valgkamper fordummer oss alle

Demokratiet er en illusjon, og det tydeliggjøres i alle valgkamper der taktiske utspill er dagens orden. Det er anerkjente kommunikasjonsteknikker som brukes for å inkludere deg i folkemeningen. Dette arbeidet har mange navn, men det vanlige er reklame, informasjon og public relations PR.

Ordet propaganda brukes ikke åpent fordi det er belastet, og det forbindes med usannheter, hjernevasking og trusler. Propaganda har vært drevet av stater, men teknikkene benyttes i dag fullt ut av firmaer, partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Alle stater har en propagandaminister og et informasjonsdepartement - navnene kan være andre. Alle partier og organisasjoner har et propaganda apparat, og oftest er de svært dyktige. De besnærer de fleste av oss, men i dag kalles dette arbeidet informasjonsutvikling som er Informasjon, rykter eller ideer som spres med hensikt for å hjelpe eller skade en person, et parti eller en gruppe.

De vil bare vende oss bevisstløst over til sin side

Et ord som dukker opp er spin som særlig har vært populært i England og USA. Spin skal langsomt, men fast dreie deg i en viss retning og så tippe deg over. Slik informasjon og public relations er intelligent og nesten sant, og hensikten er bare å påvirke deg litt, for eksempel så mye at du oppfører deg på en bestemt måte eller stemmer på et parti. PR er alltid godt utformet, og det er vanskelig å se den da den ofte sier noe du allerede er langt på vei enig i, eller noe som høres fornuftig ut.

I alle valgår kommer de reelle parti-interessene fram, vi ser partienes linjer i konsentrert form og vi er målgruppen i en kynisk kamp om stemmer. Når valget er over begynner det taktiske spillet om tiltak og makt som vi velgere ikke er med i.

Et av de mange spill i den politiske verden er babyer som gir økt befolkning: Pøs på med penger i den strategiske kommunikasjonen og partiet vinner valget.

Det er ingen grunn til å delta i valg - man kaster bort tiden sin. Handlingene foregår i helt andre arenaer enn det vi tror valget dreier seg om. Egenstyrt utvikling er eneste vei framover, og absolutt mulig, men krever brudd med underkastelse og lydighet.

Linker

MÅLING OG EVALUERING: Oppdaterte prinsipper for måling av kommunikasjon

Taushet som politisk strategi - la det bli usagt.

Blogg om politisk kommunikasjon: Etikk og reelle meninger, reelle handlinger.

Photo by Andrea Piacquadio