Artikler > Frihet

Vaksinepasset vil føre oss inn i et totalitært samfunn

Av Einar Eldøy 23.5.2022

Vaksinepasset betyr skarp totalovervåking - føles på kroppen

Vaksinepass betyr totalovervåking, og de som styrer denne pandemien og det som følger har til hensikt å totalovervåke oss. Det eneste som mangler i en fullstendig infrastruktur for overvåking er muligheten til å styre oss i detalj. Når de kan slå av og på tiltak time for time dag for dag blir alt klart. Alle de andre elementene er klare, og vaksinepasset er den siste biten. Med vaksinepasset på plass kan samfunnet totalovervåkes og totalreguleres i detalj. Tro meg, jeg overdriver ikke.

Deretter kommer vi straks til å få se den skarpe delen av overvåking, de harde konsekvensene av ikke å følge instrukser og pålegg, å mene noe annet enn myndighetene, å forlange forklaringer. Det blir ingen vei tilbake. Å godta vaksinepasset er aksept av et totalitært samfunn, og vi mister vår frihet.

Vaksinepasset er absolutt stenger alt

Det vil ikke være rom for opposisjon, ingen mulighet for debatt og null rom for avvik fra foreskrevne normer eller pålagt atferd. Viktige ting som arenaer for debatt, forskjellighet og avvik vil forsvinne. Muligheten for vanlige mennesker i fellesskap å styre utviklingen av vårt samfunn stoppes. Overvåkingssystemet vil være koblet inn, automatisk se oss, profilere og score oss, styre vår atferd, og straffe der det forekommer brudd på instruksene, små og store.

Vi vil for alltid være prisgitt de som eier og styrer systemet, de som kan skru av og på systemet, endre det, lage nye regler som vi må følge. De bestemmer om vi skal få grønt lys eller stoppordre. De som ikke følger systemet og oppnår tilfredsstillende score blir marginale medlemmer av samfunnet, de er på kanten og vil ikke ha det bra. De kan redde seg selv ved aksept av normen.

Vaksinepasset er den siste revolusjon det stengte samfunn

Det har vært mange revolusjoner. Hvis vi lar dette skje vil det være den endelige revolusjonen, og den ble brukt mot oss. Frihet slik vi har kjent den hele livet og i generasjoner før oss vil bli utslettet for alltid, for alle bortsett fra de få selvutvalgte som styrer systemet.

Innen en generasjon eller to vil alt være over. Da vil vi være styrt av betingede reflekser i forhold til det kontinuerlige blikket fra overvåkingen. Belønningene og straffene kommer automatisk, og vi vil ganske enkelt være vårt eget politi, selvovervåket, selvsensurerte og lydige.

Selve ideen om frihet slik vi tenker nå, vil bli utenkelig for barna våre og alle generasjonene som følger. Under dekke av COVID-19, uten debatt, diskusjon eller informert samtykke, er vi i ferd med å godta en ny totalitær verden med total overvåking. Mange går med på det for de vil "gjøre sitt" i kampen mot “viruset” og alle nye “virus”.

Å godta vaksinepasset er å bli lurt

I dagens samfunn er alle velutdannede og følger godt med. Vi er alt for informerte og smarte til at vi lar oss bli lurt av det som jeg beskriver her, rett under nesa vår. Vi lever i en moderne høyteknologisk tid med tilgang på masser av medier, og vi lar oss ikke lure av et slikt triks. Mange har til og med fremdeles egne tanker og ideer. Før i tiden under fascisme og nazisme kan samfunnet ha blitt overstyrt, men ikke nå. Vi er rett og slett altfor sofistikerte til å gå i en slik felle.

Så feil kan man altså ta. Når vaksinepasset kommer er vår frihet borte.