Artikler > Frihet

Vaksinepasset starten på en fryktelig utvikling

Av Einar Eldøy 25.12.2021

De som bestemmer at vi skal ha vaksinepass motarbeider vår frihet

Sosiale kredittpoeng er allerede en realitet i Kina, og er knyttet til reising, handel, utdannelse, adgang, meninger. Det er laget en tabell med poeng for hva som er bra, er man flink slik tabellen vil kan man få mange poeng, og gjøre mange ting. Slik blir det her også dersom vaksinepasset kommer.

I Spania har de innført vaksinepass, eksempelvis kan bare de vaksinerte gå på restaurant, gjeldende til ut i januar 2021. Dette kan komme hit også, en liste med ting, en viss varighet, så nye hendelser, lengre varighet. Et prinsipp skal etableres, tilvenningen skal starte.

Venn deg til å miste friheten

COVID-19 har allerede gitt oss en smak av et samfunn hvor det som er tillatt endres daglig. Det betyr at grensene for vår frihet kan endres når som helst. Dette systemet må vi vennes til, og tilvenningen er allerede begynt. Vaksinepasset krever en digital ID-plattform for å fungere, elementene er allerede på plass, og vil lett gli inn i den tungt overvåkede verden vi lever i også her i landet.

De store teknologi firmaene er med, og data samles om alle innbyggere og alt vi gjør. Hver eneste handling på nettet, hva du liker, delte artikler, annonseklikk og video sett brukes til å bygge omfattende profiler på oss. Jeg blir stadig overrasket over annonsene som dukker opp - alt de vet.

Vaksinepass et teknisk psykisk angrep på oss

De psykografiske profilene til hver enkelt brukes innen produktkunnskap, men også til å finne våre politiske idealer, hva vi tror på innen politikken, meninger og holdninger og hva vi frykter og vil motarbeide. Kanskje motstandere av vindkraft blir de første som merker dette, eller vaksine eller klima eller sykehus i Alta. Vår egen stat overvåker og har overvåket, gransket og profilert oss som en del av statens nasjonale sikkerhetsapparat eller det gjøres for for-profitt-apparatet til storbedriftene i verden.

Vi vet dette, vi har skjønt det for lenge siden, men har ikke tatt stilling, eller innbilt oss at det var forsvar mot en ytre fiende. Dette vil endre seg for alltid hvis vi lar vaksinepassene komme. Det er fordi vaksinepasset, og det sosiale kredittsystemet det raskt vil utvikle seg til, er den siste manglende brikken i en automatisert arkitektur med total overvåking og sosial kontroll.

Frihetsberøvelse via vaksinepass har skarp effekt

Gamle George Orwell gjorde oss oppmerksomme på "se og overvåke"-aspektet ved overvåking. Alle vet at det å bli overvåket legger press på oss. Vi vil naturlig følge reglene som er innbakt: Vi blir automatisk lydige overfor reglene og normene. Bare se på fotobokser på veiene, kameraer overalt og kontroll på flyplasser. Vi tåler alle en liten og delvis begrunnet bot, men det som få av oss har opplevd hittil er det skarpe disiplinære aspektet - restriksjoner på bevegelse, ikke gå dit, ikke gjør det, ikke si det, gå i karantene, bli satt i fengsel, ikke reis dit, politiet vil snakke med deg, ikke, ikke ….

Så får vi en overvåkingsarkitektur som stadig vil få nye funksjoner, nye algoritmer og medfølgende konsekvenser for friheten vår. Vi kommer til å bli sydd inn i restriksjoner og miste vår frihet. Det blir forferdelig å se at vaksinepasset kommer til Norge. Det kommer til å ende med full frihetsberøvelse. Det vil ta noen år, men det er gitt.

Som bakteppe må vi ta med tallenes klare tale. Dette handler ikke om en pandemi.