Artikler > Frihet

Våre ufrie nervøse barn leker ikke selvstendig lenger

Av Einar Eldøy 19.9.2022

Barn leker ikke fritt lenger de blir alltid passet på

De siste 20-30 årene er en viktig endring skjedd i det norske samfunn. Gradvis kanskje, kanskje det begynte før, men resultatet er nå helt tydelig. Det er at barn er sluttet å leke fri lek med hverandre i nærområdet sitt. Ingen barn går ut om morgenen eller formiddagen og finner noen å være sammen med, å leke med, finne på noe sammen med eller gå å se på noen som holder på med noe, for eksempel i en liten bedrift i nabolaget. Eller senere på dagen å gå ned til elva eller kaien og fiske eller padle eller samle nøtter, eller gå på ski eller ake. Det er slutt - alt sammen.

Barn skal være ute og leke i stedet for å sitte inn og stirre på en skjerm.

Ingen spiller uforpliktende slåball lenger og spill av typen gjemmespill eller leker av forskjellig slag eller bare henger sammen i gata eller nabolaget. Alt er organisert for barn av voksne fra morgen til kveld. Fra de er 4 år kan de gå på "trening" i ballspill, tennis eller noe. Alle gjør det - alle er med, det er ingen som holder på med sine selvstendige ting.

Det institusjonaliserte samfunnet

Når barn er ett år gamle, eller kanskje to, begynner de i barnehagen, og over 85% av alle norske barn er nå i barnehagen. Så små barn leker ikke fritt uansett og må ha tilsyn. Men institusjonaliseringen fortsetter og varer resten av livet. Barnehage, førskole, skole, fritidsordninger, mer skole og studier og så kronen på verket: livslang jobb. Noen gode år som pensjonist kanskje, og hvis du ikke klarer å ta vare på deg selv dør du tidlig, og ender i alle fall som regel på en aldersinstitusjon. Det var det livet.

Barn skal leke gjemmespill hold deg for øynene til vi har gjemt oss, og spenningen stiger hele tiden.

Nå snakkes det i politiske kretser om å øke arbeidstiden til 8-9 timer og heve pensjonsalderen til 70-75 år. Institusjonaliseringen - for et ord - bare øker i lengde, og vi bare må gjøre det. Ingen protesterer.

Alle er inne hele dagen hver dag

Ingen er ute lenger, alle er inne på sin institusjon - barnehage, skole, jobb - hele dagen og ofte utover kveldene. Dette blir man trøtt av, og når man kommer ut fra sin institusjon må man hvile og ha noe rekreasjon og ubesværet tid, så da er man også stort sett inne. TV er ideell rekreasjon for det tømmer hjernen, så det blir sett mye på TV, også barna gjør det. Det har ingen hensikt å gå ut på byen eller ut i naturen, eller bare ut for å treffe noen andre som er ute. Alle er i barnehage, skole, på jobb, hjemme og slapper av - opptatt. Det er ingen å gå til eller å være sammen med hvis man går ut.

"Da jeg var liten gikk jeg ut i gata og lekte hver dag"

Ingen barn er ute i gata eller i nabolaget og leker lenger, og nå begynner vi å merke effektene av dette. Disse barna begynner å bli voksne, og forskere melder om at samfunnet har gradvis økning i nervøsitet, engstelse, depresjon, følelse av hjelpeløshet, og nytelsesorienterte levemåter både hos barn og voksne. Det har sammenheng med manglende lek, og manglende naturlig utvikling som barn.

Fri lek er grunnlaget for livet og må tilbake

Fri lek er essensiell for barn og voksnes sosiale og følelsesmessige utvikling, og det tenkes nå på hvordan vi kan sette fri lek på dagsorden igjen.

Dyr leker og lærer, de simulerer og tester grenser, i lek kan man teste ut varianter og muligheter uten konsekvenser, lek er lissom eller late-som aktivitet og man kan ha sosiale leker med testing av responser og muligheter. Det er vanlig for menneskebarn å leke mye mer enn andre dyr for de har mye mer å lære.

Lekekulturer i institusjonsløse samfunn

Det er vanlig for menneskebarn i andre kulturer enn vår å leke hele dagen uten tilsyn av voksne. De leker for da skaffer de seg sosialkunnskap, håndverks lærdom, naturkunnskap og andre ting de trenger å lære. Disse barna blir balanserte, samarbeidsvillige, motstandsdyktige, lærevillige voksne og kunnskapsrike og vellykkede voksne. Lek bygger selvfølelse, og lærer en å kjenne seg selv.

Lek er naturens gave til menneskene, og i løpet av de siste 50-60 år er dette gradvis tatt bort. I 1950 lekte alle, overalt fant man barn som lekte uten voksne, i 2016-17-18 - 19-20 leker ingen. Skolen var ikke viktig, og noen hadde grendeskole med undervisning 2-3 dager i uka. I dag gjelder 40 timers uka også for barn. Leke fritt og vilt utfordrende er over.

Lek er naturlig læring

Lek er selvkontrollert og selvbestemt, og man lærer viktige prosesser som blir nyttige senere i livet. Lar man voksne bestemme hele tiden blir barn satt til siden og lærer mindre faktisk kunnskap, og blir svakere emosjonelt og sosialt og passive voksne.

Selvstyrt aktivitet sammen med andre barn forsvinner, også blant annet fordi vi frykter det samfunnet vi lever i. Slippes barna fri kan det skje noe med dem, men vi har skapt et fryktsamfunn eller vi later som det er et fryktsamfunn.

Barn har det verre i dag

Verden er kanskje bedre i dag enn før, men ikke for barn. Vi hører om lavere mentale egenvurderinger, forstyrrelser og at barns liv styres eksternt av voksne via det sosiale, religion og senere jobb. Barn og ungdoms indre følelse av kontroll svekkes og de blir urolige og nervøse, vi ser en økning i narcissisme, reduksjon i kreativitet og generell engstelse.

Ja, det er klart det måtte komme

Dette er det man ville vente å se når man tar bort grunnleggende metoder. Lek er hvordan man lærer å løse sine egne problemer og kontrollere sine liv, og finne glede og lykke. Lek er der man lærer å komme overens med sine likemenn og overmenn, ta hensyn til andre, forhandle, bli kvitt behovet for nytelse, bli kreativ, få gode tips og lære spill og bruke dem.

Det er ikke "farlig" å leke ute.

Dette kan vi fikse

Det er de voksne generasjonene som har stelt i stand denne situasjonen, og som må finne ut hvordan vi kommer ut av det i form av hvilke prioriteringer vi har for barna i vårt samfunn, og hva slags voksne de skal bli.

Sikre nabolag å leke i legges til rette, og vi lager steder der barn kan leke. Det har også vært foreslått at fri lek skal legges til skolen - slipp barna ut, nå skal de leke. Våre barn trenger ikke mer skole, mer voksenkontakt, men mer frihet, trygghet og fysisk aktivitet. Da vil noen ting falle på plass av seg selv.

Lek er mer enn moro - ikke ta leken fra barna - lek selv også.

Link

Barn leker ikke ute lenger, og barn i ulik alder lekte sammen før.

Photo by Rudy Hartono