Artikler > Frihet

UTVIKLING: Jeger-samlere kommer tilbake i vår verden

Av Einar Eldøy 25.4.2024

Vår verden er ikke ferdig utviklet

Det er i vår tid en opplevd og vedtatt sak at det moderne jordbruksbaserte samfunnet vårt er det beste. Vi har laget store systemer som holder vår verden i gang, og verden kan brødfø store mengder mennesker. Men det finnes fremdeles store grupper som lever som jeger-samlere, og alt tyder nå på at de vil fortsette med det. Disse jeger-samler gruppene er store, med flere hundre tusen deltagere flere steder i verden, og de beveger seg over hundrevis av kilometer. De liker levemåten sin, og de lever ikke primitivt. De har mye mer fritid enn moderne mennesker har. Tenk over at kanskje vår måte å leve på ikke er den endelige i menneskets historie?

Jeger-samlere har mange fordeler i livene sine

Å leve som jeger-samlere tilbyr en rekke fordeler som utfordrer konvensjonelle forestillinger om fremgang og menneskelig evolusjon. Det er eksemplifisert av Mbendjele BaYaka-samfunnet i regnskogene i Likouala-regionen Congo-deltaet.

Her er en beskrivelse av summen av fordeler avledet av deres mobile livsstil:

  • Tilpasningsevne og motstandskraft: Mbendjele BaYakas mobile livsstil lar dem tilpasse seg endrede miljøforhold. Deres evne til å bevege seg på tvers av regnskoglandskapet sikrer at de kan få tilgang til ressurser selv når årstidene endrer seg, noe som øker deres motstandskraft mot miljøsvingninger.

  • Samfunnsfleksibilitet: Å leve uten faste bosetninger eller private eiendeler fremmer en fleksibel sosial struktur. Fraværet av rigide samfunnshierarkier gir mulighet for større egalitarisme og delt beslutningstaking blant medlemmer av samfunnet.

  • Kulturell bevaring: Ved å opprettholde en mobil livsstil, bevarer Mbendjele BaYaka sine kulturelle tradisjoner og kunnskap som er gått i arv gjennom generasjoner. Levemåten deres gir mulighet for fortsettelse av praksiser som fôringsteknikker, historiefortelling og ritualer.

  • Sosial tilkobling: Mobilitet muliggjør omfattende sosiale nettverk som spenner over store territorier. Mbendjele BaYaka deltar i regelmessige interaksjoner med andre samfunn, fremmer relasjoner, utveksler varer og deltar i kollektive ritualer. Disse forbindelsene bidrar til deres motstandskraft og kulturelle rikdom.

  • Genetisk mangfold og unngåelse av innavl: Bevegelse gjør Mbendjele BaYaka-individer i stand til å søke ektefeller fra fjerne regioner, noe som reduserer risikoen for innavl og opprettholder genetisk mangfold i befolkningen. Denne praksisen sikrer langsiktig levedyktighet til samfunnet deres.

  • Fritid og livskvalitet: Sammenlignet med faste jordbrukssamfunn nyter jeger-samlere mer fritid og et variert kosthold. Deres mobile livsstil gir større frihet og autonomi i daglige aktiviteter, og bidrar til generell velvære og tilfredshet.

  • Helsefordeler: Mens stillesittende landbrukssamfunn kan oppleve høyere sykdomsrater på grunn av befolkningstetthet og miljøfaktorer, viser mobile jeger-samlere som Mbendjele BaYaka ofte lavere sykdommer og dødelighet, spesielt blant barn.

  • Miljømessig bærekraft: Ved å bevege seg over landskapet praktiserer jeger-samlere bærekraftig ressursforvaltning, og unngår overutnyttelse av naturressurser i et enkelt område. Denne mobiliteten bidrar til bevaring av biologisk mangfold og økosystemhelse.

  • Innovasjon og kulturell utveksling: Omfattende sosiale nettverk og møter med ulike samfunn legger til rette for innovasjon og utveksling av ideer, teknologier og kulturell praksis. Mbendjele BaYakas mobilitet gir mulighet for kontinuerlig læring og tilpasning, og driver kulturell dynamikk.

  • Åndelig og kosmologisk betydning: Mobilitet er ikke bare en praktisk nødvendighet, men har også dyp åndelig betydning for Mbendjele BaYaka. Det stemmer overens med deres kosmologi av evig bevegelse, og reflekterer troen på livets natur, døden og åndens kontinuitet.

En mobil livsstil kan fungere utmerket

Oppsummert tilbyr Mbendjele BaYakas mobile livsstil et helhetlig rammeverk for menneskelig oppblomstring, som omfatter sosiale, kulturelle, miljømessige og åndelige dimensjoner. Langt fra å være en levning fra fortiden, utfordrer deres livsstil konvensjonelle fortellinger om fremgang og understreker mangfoldet av menneskelig erfaring og tilpasningsstrategier.

Link

Societies of perpetual movement - Why do hunter-gatherers refuse to be sedentary? New answers are emerging from the depths of the Congolese rainforest

Photo by Gaspar Zaldo