Artikler > Frihet

UTROLIG: Hele vår historie kan ha gått tapt

Av Einar Eldøy 22.6.2024

Vi har informasjon om vår fortid bare noen tusen år tilbake, resten er spekulasjon

Vår verden og de antakelser den er basert på er menneskeskapte. Det kan lett lages mange like troverdige antakelser.

Det finnes ingen fast kunnskap om oss. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Er jorden milliarder av år gammel eller bare noen tusen, eller enda yngre enn det? Har vi utviklet oss fra encellede organismer, eller er vi genetisk designet av en eldre rase som levde her før oss? Er vi en dataanimasjon styrt av software eller er alt basert på matematikk? Har det vært noen her før oss, kjemper med høy intelligens kanskje?

Menneske-lignende skapninger er spekulasjon

Søker vi på nettet etter alternativer til den nå diskrediterte evolusjonsteorien, finner vi historier om Annunaki, en rase som med menneske-lignende skapninger, og i den kristne Bibelen finner vi lignende historier om Nephilim, kjemper som levde til de var 900 år gamle, og som skapte menneskene i sitt bilde.

Pyramidene i Egypt sies å være veldig gamle, men vi må bare stole på arkeologene. Hva hvis de er bygd for noen hundre år siden? Ville du visst det hvis arkeologene tok feil?

Vi finner uverifiserte historier om det området som i dag kalles Irak, fra før vår tid og at de startet vår sivilisasjon. Vi lukker vårt sinn og lar et slikt godt tips fare forbi oss uten reell vurdering. Husk at vitenskapen basert på isolerte funn er tynn i beste fall, noen ganger fabrikert og ofte rene spekulasjoner.

Det er vanskelig logisk å forklare det som skal ha skjedd i dette området for omtrent 6000 år siden. Ingen av oss var der, det fins absolutt ingenting, bare riss i plater, og hverken tekster eller funn beviser noe som helst uten tvil.

Hva som egentlig skjedde på Påskeøya er det heller ingen som vet, og vi har bare en rekke teorier. Går vi lenger tilbake er usikkerheten enorm. Historiene om Babels tårn og Noas ark er kanskje bare oppspinn og fantasier, og det er i alle fall ingen grunn til å være sikker på at historiene har skjedd. De sier vi har hatt mange katastrofer på jorden, og at en ny katastrofe er under utvikling. Det er umulig å vite noe konkret om det.

Maya kulturen: Hva skjedde der? Hvor gamle er disse samfunnene egentlig?

Fantes det noensinne dinosaurer?

Fotavtrykk som ligner moderne mennesker er funnet side om side med dinosaur spor i Texas, USA. Det kan bety at mennesker levde for millioner av år siden samtidig med dinosaurene, eller er hele denne historien også bare en fabrikasjon? Hvilke bevis har vi for at dinosaurer har eksistert?

Alt er oppdiktet, og vi tror det fordi vitenskapen sier at det er sånn

Gamle kart er funnet som viser Antarktis hundrevis av år før det ble oppdaget i vår tid. Det kan hevdes basert på dette at det fantes en teknisk avansert sivilisasjon før oss, men sikre kan vi ikke være. Kanskje de som laget verden vår starter den på nytt fra tid til tid?

At fremmede og høyere sivilisasjoner enn vår har vært her på Jorda er ikke bevist og bare en historie. Det at vi nå vet. Vår realkunnskap, det vi faktisk vet, er lik null.

Vi finner mange referanser til kjemper som levde før oss, og disse er også nevnt i den kristne Bibelen. Alt kan være en fabrikasjon, det fins ikke 100% bevis. Men er det sant likevel?

Menneskets oppstandelse

Det hevdes at mennesket "oppsto" for kanskje 200.000 år siden i Afrika, men dette er en ren antagelse. Historien vi har blitt fortalt er full av hull og spriker i alle retninger. Basert på hvor du bor får du helt motstridende forklaringer på ting. Alle vitenskapsmenn i alle land er flittig opptatt med å få innbyggerne til å tro på deres versjon, selv om alt er usikkert, og skal vurderes av likemenn, som heller ikke vet noe før de kan publisere.

Fønikerne kom fra Kanaans land, Libanon, Palestina og Israel der hvor Noahs etterkommere var, og med stor sannsynlighet er fønikerne Jesus forfedre. De holdt på for omtrent 3000 år siden, og bygget byen Cartagena i Spania med amfi.

Alt de sier om fortiden er oppdiktet eller fabrikkert

Historien er full av hull og all informasjon om store intelligente fremmede skapninger er mest sannsynlig bare et lag med disinformasjon. De kan dessverre være nærmere sannheten enn vi liker å innrømme. Alt av "bevis" for at det fins et verdensrom er bare datagrafikk, og da fins det heller ingen aliens. Men hvorfor tror vi mer på "vitenskap" som åpenbart er rene antakelser, og gang på gang viser seg å være ren fantasi? Menn med hvite frakker er ikke smartere enn deg, snarere tvert i mot. De er en kult, som heller juger og fabrikkerer enn å innrømme at de tar feil.

Karbondatering er en høyst tvilsom teknikk, og hvis de ikke er i stand til å fastslå alderen til ting, kan det hende at hele tidslinjen er feil. Jorden kan være mye yngre enn vi tror, og vi kan være laget av andre som bodde her før. Vi vet ingenting.

Følg veien dit nysgjerrigheten tar deg

Vår nysgjerrighet vokser, og det er mange som jobber med å finne forklaringer og sannhet. Er du en av dem? Spennende undersøkelser, teorier, resonnementer og konklusjoner venter på de aktive. Ikke overlat dette til "vitenskapsmenn", bli en viter selv.