Artikler > Frihet

USA/Norges våpenindustri gir våpen til Ukraina i årevis

Av Einar Eldøy 3.7.2022

USA leverer våpen til Ukraina - Norge er med så det kviner via USA

Ingen tenker på at det er blomster vi skal gi hverandre. Vi har ikke lært noe. Verden går ikke framover. USA var i Vietnam i flere titalls år, og endte opp med et splittet land og stor skam. Vanlige amerikanere sang da om hvor det var blitt av alle blomstene. Hvor lang tid skal det gå før vi synger om blomster igjen? Blomstene til folket?

Går NATO inn i Ukraina? Noen sier de har vært der i mer enn 10 år. I Ukraina lar de kanskje NATO stille opp. Blokkerer NATO Kaliningrad, og hva blir konsekvensen av det?

Norge har lovbestemmelser om våpenleveranser inn i krigsområder. De brytes flagrant når det passer. USA kjøper våpen i Norge som de leverer til Ukraina. Norge er formelt ikke i krig med noen. Men krigen skal vare, mange skal dø.

USA henter våpen fra sine bredskapslagre og selger til Ukraina

I Pentagon var det 13.4.2022 møter med 8 av de største våpenleverandørene - defense contractors eller egentlig krigsindustrien - inkludert Lockheed Martin, Raytheon, L3Harris Technologies, Boeing, General Dynamics og Northrop Grumman. Skal vi ta med Kongsberg Våpenfabrikk, Raufoss Våpenfabrikk også?

I henhold til Reuters snakket de om industriens mullighet til å levere nok våpen til Ukraina hvis krigen fortsetter i flere år. USA har allerede levert våpen for over USD 2.4 milliarder etter at Biden ble president. Mye av dette er gjort med en "presidential drawdown authority" som gjør at Biden kan levere våpen til fremmede land uten å gå via Kongressen. Slike presidentbeslutninger er mulige for fredsbevarende operasjoner og anti-terrorisme. Våpnene tas fra våpenlagre de har.

USA har effektive leveranser uten tidshorisont

USA har allerede sent over 5,000 Javelin anti-tank våpen til Ukraina. Produksjonstiden for så mange våpen ville normalt være 3-4 år. De har også gitt mer enn 1,400 Stinger anti-fly raketter. Det ville tatt minst 5 år å lage så mange raketter med dagens produksjonslinjer. Raytheon og Lockheed Martin lager Javelin, og Raytheon lager Stinger.

Javelin og Stingers vil kunne verne Kiev nå, men avhengig av utviklingen vil Ukraina ventelig trenge mer avansert utstyr. Hvor russerne går vil styre dette, og mest sannsynlig gå mot de østlige områdene. Nå i primo juli er halve 2022 gått.

USA leverer mer etterhvert

Biden forbereder nå nye våpenpakker med stadig stigende milliardbeløp i USD. I den nye pakken kan man om ønsket ta med raketter mot fly med lengre rekkevidde og/eller tungt militært utstyr for bakkekamper. Utviklingen i kampene styrer dette.

For norsk våpeneksport er regelen at Norge ikke skal eksportere våpen til land i krig. Unntak er vanlige. Men våpensalget er i gang, og folk dør i krig. Alle deltakerne er medlemmer av FN, men FNs Sikkerhetsråd stopper ingen, det er skjøvet tilside av USA/NATO som har sine egne planer.

Ingen prøver å løse krigens problem med siviliserte midler som dialog, avtaler, fornuft. Norge lover 10 milliarder mer til militære midler. Vi kan ikke lenger bare skylde på Russland for USA vil at krigen skal vare. Norge er en medløper i USAs imperiepolitikk, og USA har en geopolitisk posisjon de vil utvikle.

Bilde fra PEXELS