Artikler > Frihet

ULYKKE KOMMER: Vaksinepass katastrofe for det norske folk

Av Einar Eldøy 19.11.2022

Ny lockdown og vaksinepass vil ha enorme konsekvenser - vår frihet skutt i senk

Min kropp, mitt samtykke: Vi må ta sats igjen. Det kan komme en ny lockdown kombinert med vaksinepass. Våre politikere og myndigheter er ved det i ferd med å miste grepet fullstendig. Verdens Helseorganisasjon WHO vil overta styringen av landet vårt i helsespørsmål. Vaksinepasset er begynnelsen. Regjeringens helseminister støtter WHO.

Det er viktig nå nær årskiftet 2022-2023 på ny å sette fokus på risikoen for innføring av vaksinetvang og tilhørende vaksinepass, og de uhyrlige konsekvensene det vil ha. Bak alt ligger sviktende vitenskap om virus - det de sier om sykdom og virus og om vaksiner er ikke sant. Det er innført sensur-teknikker for å hindre debatt om offentlig helse metoder og systemer og ødelegge anerkjent helsepraksis. Resultat er et delt folk.

Overfladisk sett blir det en kode man lett kan scanne via telefon for å delta på det myndighetene har bestemt. Vi får først begrensninger i vår frihet til å gjøre alminnelige, vanlige, koselige, nødvendige ting. Til å begynne med vil restriksjonene komme og gå. Vi har fått en smak på dette i de vel to og et halvt år som har gått. Så trappes det opp. Vaksinetvang har vi aldri hatt, og heller ikke permanente restriksjoner på hva vi kan gjøre. Vi har hatt begrensninger i grove ting relatert til dreping og tyveri, og det kan vi leve med.

Vi kan ikke leve med varige begrensninger i våre selvbestemte liv

Det gjelder også retten til å utøve vårt yrke, holde egen bedrift i gang, ha en jobb. Bak dette uhyrlige som kan skje hevder internasjonale og norske myndigheter at det finnes en vitenskap om virus som de anvender, et sett tiltak som virker for å hindre spredning og massedød. I de siste årene har klart fått demonstrert at dette ikke er sant. De har ingenting annet en rå makt. De viser oss bilder av virus som er en konstruksjon fra et tegnebrett, ingen kan se noe slikt i virkeligheten, til det er de påståtte virusene alt for små.

Vi kan ikke stole på Verdens Helseorganisasjon WHO - vi er uten informasjon, innflytelse og bestemmende virkning

Instruksene om vaksine kommer fra WHO. WHO er helt utenfor vår kontroll. Vi vet ingenting om det som foregår der, ikke hvilke faglige kriterier de benytter, hvordan de ansetter folk, hvilke forbindelser de har i farmasi- og vaksineindustrien. De har nylig inngått en samarbeidsavtale med World Economic Forum for å resette verden. Dette er mildt sagt skremmende, og lukter dritt lang vei. Organisasjonens finansiering er uklar også, med ujevne stalige bidrag og mange personlige bidrag fra personer vi ikke kjenner. Norge er utrolig nok en stor bidragsyter. WHO er ikke til å stole på i vaksinesaken. Vi kan ikke bare underkaste oss en slik tvilsom organisasjon og deres beslutninger.

Folkehelseinstituttet fremstår også som en gruppe styrt utenfra, der dokumentasjon forsvinner/mangler og informasjon/meldinger går på kryss og tvers i sin uklarhet. Smilende veltalenhet er ikke nok når det gjelder liv og død.

Vaksinepass betyr varig nedstenging av samfunnet

Dette er harde tider. Vi er i enden av en pandemi som ikke ser ut til å ta slutt noen gang. Nye varianter og mutasjoner kommer stadig og med minimal faglig substans - vi får null faglig informasjon om de nye virusene - bare nye kombinasjoner av tall og bokstaver. Vi får bare høre at dette kan bli "farlig" - uten medisinske bevis. Hele eller deler av landet kan raskt låses ned, folk stenges ute fra sine vanlige aktiviteter, miste jobben og virksomheter legges ned. Massetesting gjennomføres for å skaffe "smittetall" fra både vaksinerte og uvaksinerte, praktisk talt alle de testede er friske, antallet innlagte på sykehus var rundt 2% av sykehusenes totale kapasitet, og vaksinepresset økte. De unge skal vaksineres, og det brukes "tilpasset kommunikasjon" for å få dem med på det.

Vi har allerede massiv meningskontroll via åpenbart styrte eller medløpende medier, og begreper som feilinformasjon brukes mot de som mener noe annet enn myndighetene, til og med mot de som ber om informasjon. Nyansert debatt er allerede stengt ned. Begreper som sensur og propaganda er i bruk blant vanlige folk for å beskrive våre myndigheters metoder. Vi ser allerede et nervøst og splittet samfunn. Vi har bygget opp myndigheter for å hjelpe oss, nå oppleves de som motstandere med uklare planer. De er ikke blant oss, de er mot oss, de gidder ikke være seriøse og svare på det de blir spurt om.

Et vaksinepass vil ødelegge samfunnet vårt

Mange vil alltid nekte å delta i vaksinering, inklusive meg selv, og med et vaksinepass vil de uvaksinerte risikere å bli utestengt fra selvvalgte aktiviteter og funksjoner. Det knuser friheten. De biter som gjenstår av friheten vil være begrenset til det man har fått tillatelse til å gjøre via en algoritme i et datasystem via smarttelefonen, et OK-tegn for hver ting man ønsker å gjøre. Graden av utestenging gjenstår å se, men det blir en forsiktig start.

Svakheten i vaksine- og virus syndromet myndighetene har laget er tydelig: Vi får ikke informasjon, vi får ikke be om informasjon, og det vaksinepasset kan skape kriminalisering av hva som helst. Enhver ytring kan bli kriminell. Det prinsipielle i saken er enormt: Vår frihet kan forsvinne.

Sensur og polarisering av samfunnet blir “det nye normale” med nedstenging også av nyansert debatt og gjensidig respekt. Vi får en ny “med oss - eller mot oss” mentalitet som har en bedøvende og skjemmende effekt på vårt relativt åpne samfunn. Hat er allerede introdusert som en mulig teknikk: Myndighetene mener det er OK å hate de som ikke vil vaksinere seg.

Vaksinepasset et skjult uhyre: veien til overvåkingssamfunnet

Det er grunn til å gå lenger, for dette er virkelig farlig. De virkelig store konsekvensene av vaksinepasset er den skremmende virkelighet det kan føre til: Vi blir del av et overvåkingssamfunn.

I et overvåkingssamfunn kan vaksinepasset bli et verktøy som kan utvikles til hva som helst, til full sosial kontroll for alle. Vaksinepasset er ikke bare kjekt å ha, det kan bli starten på et rent helvete for de som verdsetter sin frihet. Dette er tanker vi nå må ta inn over oss, det er ingen overdrivelse å si dette. Våre myndigheter er ikke til å stole på, de vil ikke vårt beste.

Vårt samfunn er ikke perfekt, men vi har en tid hatt en brukbar frihet. Vi kan stort sett leve slik vi vil. Friheten er kommet fra våre foreldre og forfedre. Blant folk som lever her ennå har det vært arbeidskamp og krig så vi som kom etter kan ha en praktiserbar frihet. Nå skal vi miste det fordi våre valgte politikere tillater at FN og WHO blir eneiere av sannheten og kan stoppe alle andre fra å mene noe. Norske myndigheter blir deres forlengede arm. Dette kan bli stygt.

Skjerpings folkens - stopp vaksinepasset

Vi kan ikke på noen måte gi fra oss vår frihet på grunn av et vaksinepass som vi av helsemessige og enhver annen grunn slett ikke trenger. Vaksinepass er ingen triviell endring, det er fanden på veggen, og fanden kan komme og ta friheten vår før vi aner det. Det blir sneket inn, og kanskje ingen tror det er farlig nå. Men det er slik et helt folk kan bli lurt, kanskje en hel verden.

Vaksinepasset er en endring av vår sivilisasjon, det blir et tyveri av våre friheter. Vaksinepass må bekjempes med alle midler. Hvis det ikke nytter er det siviliserte rasjonelle samfunnet vårt allerede radikalt omstrukturert og ødelagt. De som da lever vil igjen måtte kjempe for sin rett.

Photo by Pixabay