Artikler > Frihet

Snart lever alle i en institusjon hele livet

Av Einar Eldøy 18.5.2022

Institusjoner er om kort tid den eneste type bygning i samfunnet vårt

Ta deg en titt rundt og sjekk det som skjer. Overalt finnes det store bygninger for de som bor her. Det er mange fra før, og det blir nå stadig flere. De blir mer og mer like, for det er enkelt og rasjonelt å ha like bygninger, og det er mer økonomisk også. De blir større og større for det gir enda bedre økonomi og letter administrasjonen.

Når folk i alle aldersklasser bor sentralt, helst i en by som er så stor som mulig, blir det lett å få folk på plass i disse bygningene. Bygningene er institusjonene der vi skal tilbringe livet fra begynnelse til slutt. Målet er et effektivt og velfungerende samfunn med god totaløkonomi, og topp samfunnsnyttig innsats fra alle som er her.

Man får en tidlig start på institusjonslivet. Det begynner allerede i barnehagen, så er det grunnskole og mange typer høyere utdanning, så jobb og til slutt pleiehjem. Alt foregår om ikke lenge i samme type bygning - en som er tilpasset institusjonenes karakter og formål. Om noen år kan barnehagen starte når barna blir født, og man kan la sine barn sove der når man er på jobb eller har noe annet viktig å gjøre.

Det hele er veldig effektivt for samfunnet

  • Boligen skal være effektiv og helst nær arbeidsplassen i sentrale bystrøk. Sterk utnyttelse av tomtene er best økonomisk.

  • Barnehager er stort sett lik alle andre bygninger, men ikke så stor som de andre ennå. Uteområdet er ikke stort, men inne er det bra med pulter og bord. Barna har vester på seg så man vet hvilken avdeling de hører til.

  • Skolene tegnes nye og rasjonelle. Store er de og større vil de bli, for det er bare en eller noen få på hvert sted. Det blir lett å følge med på hva som foregår da. Skolene har en autoritær struktur, man kan gå ut i gården til visse tider, det finnes en kleskode, man må holde tidene og være på plass. Det er nesten som i fengsel.

  • Høyskoler og universiteter er svære allerede og alle skal undervises til arbeidslivet mener studentene er klare og kan fases inn i samfunnet.

  • Arbeidsinstitusjonene er enorme nå, og man kan tilbringe døgn om gangen der for de har alt du trenger for å leve et godt liv: mat, drikke, klesvask, senger, TV, treningsutstyr. Rett utenfor kan man kjøpe alt man trenger for å holde det gående. Man skal tilbringe over 40 år i slike bygninger.

  • Aldershjem har ennå ikke nådd sitt økonomiske og administrative potensiale, men det blir nok orden etterhvert. Institusjoner for de gamle må administreres effektivt så ressursbruken blir optimal samfunnsmessig sett.

  • I noen land kan man ha barna i barnehage fra de blir født. Det kommer her også. Hvis du vil kan du la dem bli der hele tiden så du kan utvikle jobbkarrieren din eller gjøre noe annet du vil.

  • Fengslene vil kanskje forsvinne. Det er få som sitter der, og fri soning er jo allerede etablert. Strukturen i fengselet er autoritær, man kan gå ut i gården til visse tider, det finnes en kleskode, man må holde tidene og være på plass. Vi er vant til alt dette fra mange år i skolen. Mange av forbryterne kan vi sende tilbake dit de kom fra.

Du ser tegningen?

Utviklingen går sin gang. Hva tenker du om samfunnsutviklingen? Hvor skal vi? Hva slags liv får vi hvis dette fortsetter? Hva slags liv vil du ha?