Artikler > Frihet

Snart 20 USA militærbaser i Norge - USA styrer oss nå militært

Av Einar Eldøy 3.4.2024

Støres regjering gjorde det igjen: Norge skal under USAs kontroll

Det blir 20 USA baser i Norge hvis USA vil. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har signert en avtale som tillater etablering av åtte nye "omforente områder" i Norge, hvor USA kan bygge ut militær infrastruktur. Den norske regjering og Stortinget er nå totalt utmanøvrert av imperiebyggeren USA. Det som skjer er bare til fordel for USA. Norge har bare ulemper med utenlandske baser i Norge. Utstyr og våpen som USA har her blir oppfattet som en trussel av andre. Vi kan nå regne med at atomvåpen komme på norsk jord.

Det vil etterhvert bli stadig større USA-basert innflytelse på norsk jord.

USAs personell får råderett over norske arealer

Husk at det ikke er NATO-baser vi snakker om - dette er rene USA-baser. Dette er ubegripelig og ulovlig i henhold til grunnloven. Norge kan inngå militæravtaler med grupperinger, ikke med enkeltnasjoner. Grunnloven er satt til side.

Disse basene kommer i tillegg til de fire basene som Støre-regjeringen åpnet for i 2022. De nye stedene inkluderer Andøya flystasjon, Ørland flystasjon, Haakonsvern orlogsstasjon, Værnes flystasjon og garnison, Bardufoss flystasjon, Setermoen garnison samt skyte- og øvingsfelt, Osmarka fjellanlegg og Namsen drivstoffanlegg.

Husk at dette er USA, ikke NATO. Du skjønner ikke forskjellen? Det spiller ingen rolle.

Going - going - gone

Dette utvider en avtale fra 2022 som tillot baser ved flystasjonene Rygge, Sola, Evenes og Ramsund orlogsstasjon. Avtalen har blitt møtt med støtte fra opposisjonen, anført av Høyre, og vil sannsynligvis passere Stortinget.

Norsk suverenitet fyker over alle hauger - hilsen Stortinget

Kritikere, inkludert Rødt, argumenterer imidlertid for at avtalen undergraver norsk suverenitet og bryter med prinsippene i den norske baseerklæringen fra 1949. De mener at dette representerer en total oppgivelse av militær selvstendighet og at Norge gir fra seg kontroll og suverenitet til USA. De peker på en voksende krigspsykose i Vesten, drevet av konflikten i Ukraina, som har ført til et klima for opprustning og økt militært samarbeid med USA. Tilhengere av avtalen, som Ine Eriksen Søreide fra Høyre, argumenterer derimot for at avtalen vil styrke det allierte forsvaret i Norden og Baltikum, og hevder at det er nødvendig for regional sikkerhet.

Dette er bare trist. Historien vil huske at Gram og Stortinget 2024 gjorde det.

Linker

Krigsangst i regjeringa: Åpner for åtte nye USA-baser i Norge

USAs militære gis bruksrett til de viktigste norske forsvarsanleggene

Photo by Pixabay