Artikler > Frihet

Skap selv din egen verden få kontakt med skaperen

Av Einar Eldøy 5.6.2024

Du har mulighet til å finne ut hva Gud skapte

En skaper har skapt verden og satt oss inn i en matrise med fantastisk funksjonalitet. Navnet på skaperen er mange, for det er den samme funksjon som har gjort alt: gud, universalkraften, guddommen, kilden, herren, skaperen. Gud er ikke død, hun/han/den er med deg hele tiden, og kan hjelpe til med å finne sannheten. Ingen av oss som er her har begrep om eller innsikt i hva Gud skapte, og hvilke prosesser som er i gang her.

Vi vet ikke noe om hvordan det skjedde, om hva som har skjedd før oss, ingen vet noe. Alt det som sies av andre er bare påfunn og ideer. Dine ideer kan være like gode som andres, og dine muligheter er de samme som andres. Matrisen er et kraftig verktøy som kan føre deg dit du vil. Ingen trenger styres av andre sine ideer.

Den som har skapt oss har plassert oss i en matrise

En matrise er for mange et matematisk verktøy, men for oss alle som er her er det et system med dyp og bred indre funksjonalitet. Funksjonaliteten i vår matrise er enorm, og i denne matrisen er alle gitt muligheten til å gjøre fantastiske ting. Matrisen er multidimensjonal. Det finnes mange fysiske og åndelige faktorer, og for menneskene er dyp tilhørighet til naturen, kropp og sjel grunnlaget for matrisens virkemåte. Millioner andre skapninger inngår i helheten på alle nivåer, og du er en av disse og skal finne din plass slik det er meningen.

Menneskets sjel finnes utenfor den fysiske kroppen og den finnes før du blir født og etter at du er død. Sjelen er allesteds-værende og udødelig, multidimensjonal, en del av hjernekraften din og samtidig matrisens funksjonelle kraft. Trenger du mer kraft kan du alltid hente det i matrisen. Du kan bruke verktøyet og skape deg selv med hjelp fra skaperens verk som er ressursene i matrisen.

Du er del av et skaperverk

Før du opplever matrisens virkemåte har du gjort mange valg som bestemmer livet ditt, og alle glemmer sin opprinnelse før de går inn i matrisen. Slik amnesi er en forutsetning for å kunne skape seg selv på nytt fra fødsel til død. Livet blir da et spill i virtuell virkelighet. Alle som er her valgte å ikke huske noe så de kunne leve i livets magiske matrise, men de er alle i forskjellige tilstander av oppvåkning.

Kroppen du har fått er et redskap du har fått for å gjennomføre livet i matrisen. Du har selv valgt den kroppen du har, men det har du også glemt. Når du er ferdig med livet i matrisen forlater du bare kroppen, og din ånd og energi lever videre.

Verden er magisk og evig

Matrisen er sammenhengen mellom alle faktorene du kan spille på: andre mennesker i mengder, hav, himmel, fjell, naturressurser, stadige skifter i vær og vind, verden er et magisk sted. Med slike ressurser blir dette et evigvarende spill om muligheter gjennomført som en virtuell realitet.

At du ikke husker noe om hvem du er, er det som gjør livet i matrisen så spennende. På den måten blir livet et stort mysterium som det er spennende å spille. Spillet i matrisen er skaperens store verk som han/hun deler med alle som er her. Naturens under gir oss lyst til å se mer av skaperverket.

Spillet forutsetter glemsel

Prisen vi betaler er at vi ikke vet noe når vi begynner spillet, at vi må lære og finne ut alt selv. Vi vet heller ikke hvor vi kommer fra og hvor vi skal etter dette livet. Man kan bli eksistensielt skremt av slik mangel på kunnskap, men det er ikke noe å bekymre seg for, for skaperen deler alt med alle.

Når du nå er i en matrise som har enorm funksjonalitet kan du lage din egen himmel eller ditt eget helvete. Alt lager du selv, for skaperen har laget matrisen og dens funksjonalitet, og blander seg ikke opp i hva du gjør. Han dømmer ikke, eller sender noen hit eller dit, for eksempel til helvete eller himmelen. Alt som skjer er konsekvenser av dine egne valg.

Mange bruker ikke sin frie vilje

En viktig del av å være i matrisen er at du har egen fri vilje og kan bestemme alt selv. Noen av de som var her laget en illusjon om helvete for å skremme og kontrollere andre. Andre mener jorda er en kule. Alle disse ideene er illusjoner du kan se bort i fra når du jobber med å finne sannheten.

Alt som skjer i matrisen henger sammen med dine valg underveis. Det du velger får alltid konsekvenser senere. Før du blir født har sjelen din en rekke valg den kan gjøre. Alt dette er stadig glemt, men du er hele tiden i en prosess der du holder på å våkne opp. Livet i matrisen er et vilt og forvirrende spill, og alle som er her valgte å glemme sin opprinnelse for å kunne spille. Det finnes fenomener vi ikke helt kan forklare. Søker du sannheten?

Ha det moro

Det beste råd for de som er i matrisen er: Ha det moro. Husk at bekymringer aldri er reelle. Skaperen er alltid her med deg. Du og skaperen er den samme, han kan lese alle tanker, se alle handlinger, men blander seg ikke inn i det som menneskene gjør. Tanker kan styres, følelser er ikke hendelser og skader ingen, og nervøsitet kan forsvinne. Fri vilje som utøves aktivt gir uendelige muligheter.

Når du er ute av matrisen og er såkalt død, vil skaperen og du gjøre en gjennomgang av det som skjedde. La livet ditt bli en minnerik opplevelse.

Alt er ånd, kroppene våre er bare et hylster vi bor i en stund. Alt er energi som deles, og i matrisen er alt mulig. Husk at de som vil skremme deg og lede deg bare jobber for seg selv og ikke deg. Skaperen forlater deg aldri, for du er selv skaperen av ditt liv.

Bilde PEXELS Deepu-B-lyer