Artikler > Frihet

Shanghaigruppen SCO ønsker bred geopolitikk alliansefrihet

Av Einar Eldøy 29.1.2023

Shanghai Cooperation Group SCO verdens største regionale organisasjon 40% verdens befolkning som medlemmer

USA har etablert seg som det ledende land i verden. Men verden er stor og det er behov for gode, åpne relasjoner mellom verdens over 200 land. Overkjøring fra USA er det stadig flere som ikke liker.

Shanghai Cooperation Group SCO er verdens største regionale organisasjon. De er noen av verdens store land som nå ser USAs imperiedrømmer (som Norge støtter) som en trussel. De liker ikke det de ser. Det USA-drevne imperiet er ikke ønskelig - det fører til dominans og ufrihet.

SCO har ni land som medlemmer. Dette er Kina, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland, India, Iran, Pakistan, Usbekistan og Tadsjikistan. Landene har kontakt gjennom årlige møter og utvidet samarbeid innen økonomi og et årsmøte. I september 2022 fant årets felles samling sted og mange temaer ble omtalt. Utgangspunktet er at alle land skal høres, og fiendskap og bruk av militærmakt skal unngås.

Verden skal ikke undelegges noen - alle skal høres

Shanghai samarbeidsgruppen SCO er en eurasiatisk politisk, økonomisk og sikkerhets-organisasjon. Ved sin størrelse på 60% av EurAsia er de verdens største organisasjon målt i landareal. Medlemslandene utgjør 40% av verdens befolkning og de har mer enn 30% av verdens bruttonasjnalprodukt. Til sammenligning har USA alene omtrent 20% av verdens bruttonasjonalprodukt.

SCO er etterfølgeren etter Shanghai 5 som besto av Kina, Kasakstan, Kirgisistan, Russland og Tajikistan. I 2001/2 ble en ny organisasjon dannet med 7 medlemmer, som nå er 9, og flere land er obesrvatører og dialogpartnere.

Aktuelle temaer nå er

  • Definere SCOs rolle i en multipolar verden
  • Utvikle økonomisk samarbeid innen SCO
  • Gi bidrag til de arabiske og sørasiatiske land
  • Motarbeide uvennlige land som vil svekke SCOs medlemmer

Det er statsoverhodene i medlemslandene som er det høyeste organ i SCO, og de møtes årlig. Sekretariatet har sete i Beijing og er organisasjonens byråkrati og gjennomfører vedtak.

Er dette uttrykk for ønske om en balansert verden, en ikke-polar verden?

Vi trenger et bevisst forhold til store dominerende allianser, globalisering ut fra makt og hva slags frihet og handlingsrom det enkelte land vil ha. USA er allerede for sterk, EU er for sterk og vi trenger ikke flere sterke grupperinger.

Photo by fauxels