Artikler > Frihet

Selvforsyning mat er målet: Norsk mat et mirakel med framtid

Av Einar Eldøy 25.1.2024

Det er brytningstider for norsk jordbruk - tid for nye tanker og tiltak

"Stortinget har vedtatt at sjølforsyninga skal opp og maten skal komme fra hele landet" (Nationen)

Norsk jordbruk er sterkt svekket. Vår selvforsyning ligger på 40%, og det gjør oss ekstremt sårbare for enhver hendelse ute i verden. Matforsyning til landet vårt - som vi må ha hver dag - kan stoppe opp. Bøndene forlater yrket, gårder legges ned, arealer innen dyrking og beite er ubrukte. 40% selvforsyning og flere bønder som slutter i yrket hver dag betyr at det er krise i norsk jordbruk. Det er på tide å snu trenden, nyskape dagens jordbrukspolitikk og ordninger.

Dette er en sak du - DU - skal løse. Norge skal bli selvforsynt med mat, og dine valg bestemmer alt. Derfor skal du kreve at all mat i norske butikker er produsert i Norge. Det er begynnelsen på en forvandling av norsk jordbruk.

Tomme butikkhyller for mat kan bli en realitet i landet vårt

Årsaken er at norske bønder bare produserer 40% av maten vår. Norske bønder skal selvsagt være matprodusentene våre og kunne leve av det de gjør. De skal jobbe og vi skal kunne spise uten frykt for ytre trusler som leveransenekt, krig/sabotasje, mangler i andre land, tilfeldige hendelser som kan ramme leveransene.

Slik er det ikke nå. Bøndene søker seg vekk. Tallenes tale er klar. Med selvforsyningsgrad rundt 40%, er det enkelt å forstå at vi er sårbare for alle mulige ytre hendelser. Lukkes grensene her - det kan skje av mange grunner - kan vi komme i en ekstrem sultsituasjon i løpet av noen få dager. Panikken kan spre seg.

Norske bønder forlater yrket i hopetall - de kan ikke leve av det de gjør

Flere typer akutt krise - økte utgifter til strøm, diesel, gjødsel, mange andre ting - gjør det verre. Våre politikere lar det skje, de virker tafatte, og islolerer seg fra velgerne sine som de er der for å tjene. I tillegg fungerer store internasjonale avtaler negativt for vårt lille og på mange måter tungdrevne land. De internasjonale stordriftsmodellene fungerer ikke her.

Mange distrikter i Norge kan ikke delta i storskala jordbruk på grunn av naturen. Dette må tas alvorlig, og vi må finne løsninger slik at det teknisk og økonomisk er mulig for alle deler av landet å delta i matproduksjon. Helheten land, vann, sjø er en del av en samlet matstrategi med mål selvforsyning. Det er flere land som har en slik "alle arealer skal nyttes" politikk, eksempelvis Tyskland.

Norge et perfekt matland for lokal økologisk mat: kaldt og likevel frodig

Norge er i liten grad egnet for storskala jordbruk. Det er egentlig helt greitt for storskala industrielt jordbruk er nesten 100% ikke-økologisk. Industrijordbruk skader naturen, reduserer dyrevelferden og krever bruk av store mengder kunstgjødsel og kjemikalier. Slikt jordbruk er ikke bærekraftig, økologisk og maten er ikke sunn, bare billig.

I Norge har små bruk vært normalen, beitekulturen i utmark var vanlig en gang. Nye tanker er kommet om jordas egenart, livet i molda og de naturlige metoder som finnes. Lokal og urban dyrking og høsting i naturen av mat er et nytt tema, og det er nye dristige tanker som sprer seg om nytt landbruk. Men Import av mat fra mange land er dagens orden, og selvforsyningsgraden på ca. 40% er lavere enn noen gang.

Import av mat er en sovepute, er selvskading og utenfor vår styring

Vi venner oss til mange billige og eksotiske jordbruksprodukter, og det hele kan synes idyllisk. Men vi kan ikke ha det slik lenger for maten er ikke vår egen, og den utenlandske maten blir dårligere og dårligere. Vi kjenner ikke metodene de bruker, og vi kjenner heller ikke personene som leverer. Den store stygge unaturlige industridriften er det som gjør det billig.

Vill fisk i vann - eksempel sik, ørret - finnes i mengder, ikke bare oppdrettslaks, oppdrettsørret. Fri gange for dyr i fungerende økosystemer gir mer matforsyning av kjøtt.

De praktiske realiteter bak svær matimport er skremmende, risikoen er ekstremt høy

Hele matimporten vår er basert på industriell storskala ikke-økologisk produksjon, kunstgjødsel, kjemikalier både i dyrking og etterbehandling som foregår i andre land. Vi blir med dette mer og mer avhengige av andre, og landet vårt mister sine naturlige arbeidsplasser, sitt mangfold og sin kultur. Dyr avles og drepes i utlandet i milliarder hvert år i fabrikker uten god dyrevelferd for at vi skal få billig kjøtt. Samtidig blir våre naturlige ressurser liggende ubenyttet. Vi høster heller ikke ikke naturen systematisk slik vi kan. Eksempler er reindrift, utvidelse av frittgående avl på andre typer store dyr som elg, hjort, gris, storfe.

Det er tid for ettertanke ny praksis: Finn ditt norske økologiske jeg og praktiser det

Hver enkelt av oss skaper sin realitet ved sin praksis. Grunnstammen i alt er å forlange norsk produsert mat i butikken. Da skaper vi også et godt fellesskap her vi bor, vi kan trygt identifisere oss med det som skjer her, det blir mulig å leve av å lage mat for de som bor her.

Norsk mat er ditt valg

Økologi, naturlighet, lokal, sunn, kraftig smak, egen dyrking, lønnsomhet, fri handel, lokale sorter, systematisk høsting, kortreist og mangfoldig er de riktige begrepene og viktige nok til at de skal styre vår matpraksis.

Frodige kalde Norge gjør god mat mulig over hele landet. Gjør alltid norsk mat til ditt valg. Bøndene skal leve av det de gjør, og alle i hele langstrakte Norge skal være trygge og sunne.

Link

HEIMKUNNSKAP

Her kan du søke etter lokalmat, leverandører av norsk mat på lokalmat.no

Norske forbrukere vil ha norsk mat

GJØR DET ENKELT Å VELGE NORSK: Norskmat.no er en samleside for merkeordningene Nyt Norge og Spesialitet som driftes av Stiftelsen Norsk Mat

Photo by Mark Stebnicki