Artikler > Frihet

Sannheten mørklagt - korona pandemi ikke belyst av mediene

Av Einar Eldøy 4/21/2022

Gammelmedier uten vitenskapelig kompetanse uten fakta om korona

Ordet gammelmediene er introdusert for å beskrive de store hovedmediene våre. Deres dekning av viruset og pandemien er mangelfull, og saken er ikke belyst tilfredstillende. Det norske folk vet ikke hva pandemien i sitt hjerte er.

Gammelmediene har ikke journalister med vitenskapelig kompetanse, bare tekst-teknikere. Derfor kan ikke gammelmediene fortelle oss noe om de dypere årsakene til at vi har/har hatt koronavirus og pandemi. De skriver om dette hele tiden ut fra byråstoff, men de vet ingenting. De mangler totalt innsyn i det de skriver om - de er byråenes forlengede arm. De er flinke teknikere. Hele den norske befolkning er av denne grunn i mørke i forhold til sannheten om pandemien.

Viruset og pandemien var planlagt, vedtatt og gjennomført

De fleste mennesker vil nå vite hva som har skjedd og hvordan det skal fortsette. Hvor viruset kom fra, hvordan det ble identifisert, bevis for at det er patogent og at det sprer seg slik de sier. Det kunne også være interessant å få innsyn i vitenskapen bak ansiktsmaskene vi er pålagt å bære. Det er underlig at gammelmediene ikke kan si noe, belyse sakene til bunns. Et tall surrer rundt nå: Dødstallene fra pandemien har nådd 6 millioner, men ingen kilde, ingen kommentar. Norske helsemyndigheter er ikke tilstede med innsyn.

Verden står uten en konklusjon om hendelsesforløpet

Vi har fått høre at to hypoteser om virusets opprinnelse er fremmet. Den ene er at viruset hoppet på oss fra et våtdyr i Wuhan i Kina, den andre er at det slapp unna fra en lab i Wuhan som genmanipulerer virus for framtidige epidemier. Ingen vet om labben finnes. Ingen kjenner sannheten. En vitenskapsbasert journalist ville undersøkt, krevd opplysninger og vært nøytral i saken til hun visste noe. Men ingen har krevd opplysninger. De har latt historien utvikle seg fritt til dels i ville spekulasjoner.

Nå kommer en ny runde om våtdyret fra Wuhan. Flere av gammelmediene i det store utland prøver nå å insistere på at dette er sant - det er slutt på diskusjonen. De vil slutte av saken ved å si at saken er avsluttet. Ingen konkret historie foreligger, ingen fagfellevurderinger foreligger, ingen vitenskapelige journalister kan røske opp i saken og finne dens hjerte.

Uten kjennskap til sakens hjerte er alle tiltak inklusive koronapass og vaksinetvang ubegrunnede overtramp.

Uten fakta blir det raseri i landet neste gang

Det er egentlig for sent å si noe, bare at det kommer mer virus - helt sikkert. Saken er åpenbart styrt av sentrale krefter via FNs WHO, og norske myndigheter er lakeier. De som startet dette vil ikke fortelle oss sannheten, og sannheten ligger i mørke. I mørkets hjerte ligger frykten for at de som har gjort dette kan gjøre det flere ganger. Det blir mer virus blant oss etterhvert. Neste gang vil de passe på å være nøyaktige med å fortelle oss hvor viruset kom fra og ha klar bevis for at det er farlig. Det gikk feil denne gangen, men ikke neste gang. Men neste gang er vår rett til kilder, sannhet og nøytral etterprøving av rett vitenskap absolutt. Uten det blir det raseri i landet.

Mediene sviktet oss da det gjaldt som mest

Medier med undersøkende vitenskapsbaserte journalister som forstår, sjekker kilder, sammenhenger og sannheter i vitenskap kunne ha spart oss for mye. Det kan de også gjøre neste gang FNs WHO sier viruset er løs. Da kan de skaffe oss alle bevis, slik at vi kan gjøre reelle vurderinger av fakta vi presenteres for. Forut for alle tiltakene. Uten gode forklaringer må raseriet fram, ikke-dokumenterte påstander via TV skjerm og andre gammelmedier er ikke akseptabelt. Vi trenger journalister med innsyn, forståelse, identifikasjon med folket, ikke en propaganda presse. En gang var mediene lignet med en statsmakt, de hadde autoritet.

Alle må fritt kunne spørre om hva som er sann vitenskap om virus og få svar

Det er egentlig bare gode medier med folk som har innsyn i faget som kan hjelpe de mange av oss. Det skal finnes trygghet i det våre myndigheter gjør. Den tryggheten er nå borte. Når vi ikke kan få sannheten om en virus som har drept 6 millioner mennesker er noe alvorlig galt. Er vi blitt forledet, lurt, taken for a ride?

I dagens medieverden er eneste mulighet for å finne sannheten dype selvstudier. Men da blir sannheten liggende hos de få. Det er ikke helt enkelt å få fremme en kontroversiell sannhet i gammelmediene skulle man finne den. Det er andre tider nå. Gammelmediene er styrt, de er ikke uavhengige og har ikke kompetanse som de bruker. Gammelmediene driver ikke opplysende forklarende journalisme, de pumper mørklegging av fakta.

De som styrer denne saken er tause, usynlige, de kommuniserer ikke. Virus og pandemi kan være et verktøy for deres dypere hensikter. Dersom slike hensikter finnes skal de være åpne for omtale og debatt. Vi ønsker alle et et godt egalitært samfunn med verdighet for alle.