Artikler > Frihet

REN ÅNDELIG ISLAM FINNES I SUFISMEN

Av Einar Eldøy 13.5.2024

Sufismen - mystisk åndelig dimensjon av islam gir høy grad av åndelig opplysning

Islam har flere dimensjoner. Et symbol på det er sufismen med de svingende dervishene med sine hvite drakter, et annet er poeten Rumis dikt.

Det vi kjenner best er mullaenes politiske styring, og det er nesten glemt at det finnes en undertrykt side av islam også - den åndelige siden som sufismen representerer. Det er mulig å trekke paralleller til kristendommen: En gang i "oldtiden" hadde paven politiske ambisjoner. Den tiden er over. Kanskje skjer det samme med islam. at åndeligheten får dominere.

Sufismen er åndelig islam

Sufismen, en mystisk og åndelig dimensjon av islam, bringer frem en dyp forståelse av tro gjennom personlig opplevelse og indre åndelighet. I denne rike tradisjonen søker tilhengerne etter åndelig opplysning og nærhet til Gud gjennom en rekke praksiser og ideer. En sentral praksis innenfor sufismen er utførelsen av de svingende dervishene, også kjent som medlemmer av Mevlevi-ordenen. Disse dervishene utfører en rituell dans kjent som "Sama" – en musikalsk tilbedelse som symboliserer den åndelige reisen mot Guds nærvær.

Sama er en symbolsk reise mot Gud

Sama, som er karakterisert ved de roterende bevegelsene til dervishene, representerer en symbolsk reise mot Gud. For dervishene er hver rotasjon en åndelig stasjon, og gjennom denne meditative handlingen søker de å oppnå en tilstand av åndelig ekstase og opplysning. Denne praktiske tilnærmingen er en form for hengivenhet og meditasjon, der dansen blir et middel til å oppnå åndelig transcendens.

Sama er kjærlighet, hengivenhet og åndelig oppvåkning

Mevlevi-ordenen ble grunnlagt av tilhengerne av den berømte persiske poeten og mystikeren, Mawlana Jalal-ad-Din Muhammad Rumi, bedre kjent som Rumi. Hans læresetninger om kjærlighet, hengivenhet og åndelig oppvåkning dannet grunnlaget for denne sufiske ordenen. De svingende dervisher har blitt et symbol på sufismens åndelighet og tiltrekker seg oppmerksomhet for den estetiske og åndelige dimensjonen av deres praksis.

Verket Masnavi av Rumi er et av sufismens mest innflytelsesrike verk. Det kalles ofte "Koranen på persisk". Det har blitt sett på som det største mystiske diktet i verdenslitteraturen. Dens mangfold, kompleksitet og dyphet, de tidløse temaene makt, Gud, kjærlighet og troskap gjør MASNAVI til et av verdenslitteraturens overbevisende og minneverdige åndelige verk.

Sufismen finnes i hele den islamske verden

Selv om sufismen som en åndelig retning ikke har hatt et klart definert geografisk senter, har den hatt betydelig innflytelse over et bredt geografisk område. Mens de svingende dervishene er en av de mest kjente gruppene innenfor denne tradisjonen, har andre steder som Konya i Tyrkia, Fez i Marokko og Multan i Pakistan også vært sentre for sufisk læring og praksis.

Sufismen utvider forståelsen av islam

Med sin vekt på den indre opplevelsen av tro og åndelighet, utvider sufismen forståelsen av islam og tilbyr tilhengerne en vei til åndelig opplysning gjennom personlig hengivenhet og meditasjon. De svingende dervishene, med sin symbolske dans, illustrerer denne søken etter Guds nærvær gjennom en meditativ og symbolsk bevegelse.

I dag fortsetter sufismen å være en kraftig åndelig kraft for mange, og de svingende dervishenes rituelle dans forblir et ikonisk uttrykk for denne dype søken etter åndelig opplysning.

Foto Pexels: Necati Ömer Karpuzoğlu