Artikler > Frihet

RAND Corporation tenking forskning utvikler USAs sikkerhet (5)

Av Einar Eldøy 10.11.2023

RAND bidrar til stram styring av USAs indre og globale utfordringer

The RAND Corporation, eller RAND, er en oppegående amerikansk tankesmie og forskningsinstitusjon som har spilt en betydelig rolle i utviklingen av politikk og strategi i USA. De er uavhengige, logiske, konsekvente, faktabaserte og med lang tidshorisont.

Historie

 • RAND ble grunnlagt i 1948 som en ideell organisasjon og stammer fra en periode etter andre verdenskrig da det var et behov for å forstå og håndtere komplekse utfordringer knyttet til nasjonal sikkerhet og forsvar.

Oppgaver

 • Forsknings- og analysevirksomhet: RAND er kjent for sitt uavhengige forskningsarbeid innen områder som forsvar, sikkerhet, helse, utdanning og økonomi. Institusjonen har gjennom årene produsert omfattende analyser og rapporter for å hjelpe beslutningstakere forstå komplekse problemstillinger.

 • Pålitelig rådgivning: RAND fungerer som en rådgiver for både offentlige og private beslutningstakere. Deres analyser og anbefalinger har ofte blitt brukt av regjeringen og andre organisasjoner for å utvikle politikk og strategier.

 • Forsvar og nasjonal sikkerhet: RAND har tradisjonelt hatt sterke bånd til forsvarssektoren og har bidratt til å utforme strategier, utføre militær analyse og evaluere teknologiske scenarier for nasjonal sikkerhet.

 • Teknologisk innovasjon: Institusjonen har også vært involvert i å evaluere og foreslå veier for teknologisk utvikling. Dette inkluderer forskning innen kunstig intelligens, cyber-sikkerhet og annen avansert teknologi.

Betydning i det amerikanske samfunnet:

RAND Corporation er ansett som en viktig institusjon i det amerikanske samfunnet av flere grunner:

 • Uavhengighet: RAND er kjent for sin uavhengighet, og deres analyser anses som upartiske og faktabaserte, noe som gir verdifull innsikt for beslutningstakere.

 • Påvirkning på politikk: Beslutningstakere i både regjeringen og privat sektor har benyttet seg av RANDs forskning og rådgivning for å utvikle effektive politiske strategier.

 • Langsiktig perspektiv: RAND er kjent for å ta et langsiktig perspektiv på utfordringer, og deres analyser tar ofte sikte på å forstå konsekvensene av ulike handlinger over tid.

 • Forskningsinnovasjon: Institusjonen har vært en pioner innen forskningsmetoder og har bidratt til å fremme innovasjon innenfor flere fagfelt.

Samlet sett har RAND Corporation en betydelig innvirkning på utviklingen av politikk, strategier og vitenskapelig forskning i USA, og dens påvirkning strekker seg langt inn i ulike sektorer av samfunnet.

RAND er en mye brukt utvikler - privat og offentlig

RAND Corporation opererer som både en tenketank og en institusjon som tar på seg oppdrag fra forskjellige kunder. De er kjent for å kombinere uavhengig forskning og analyser med konkrete prosjekter og oppdrag fra både offentlige og private sektorer. Denne hybride tilnærmingen gjør at de kan påvirke indirekte gjennom publiserte analyser og rapporter, samtidig som de også kan jobbe direkte med klienter for å løse spesifikke problemer.

Unik aktør som er mye brukt - brede sammenhenger

Noen av deres prosjekter kan være direkte sponset av regjeringen, militære organisasjoner, ideelle stiftelser, eller private selskaper. I disse tilfellene kan RAND utvikle skreddersydde løsninger og gi konfidensiell rådgivning basert på oppdragsgivernes behov og interesser.

Samtidig har RAND en tradisjon for å publisere mye av sitt arbeid offentlig, noe som gir dem en bredere innvirkning på politikkutforming og beslutningstaking. Dette offentlige arbeidet kan indirekte påvirke ulike sektorer og bidra til diskusjoner om nasjonale og internasjonale spørsmål.

Dermed kan man si at RAND Corporation opererer i skjæringspunktet mellom å utføre direkte oppdrag og å påvirke indirekte gjennom offentlig tilgjengelig forskning og analyser. Dette gjør dem til en unik aktør som kan tilby skreddersydde løsninger samtidig som de bidrar til bredere kunnskapsutvikling.

Finansiering

RAND Corporation finansieres gjennom en kombinasjon av offentlige midler, private donasjoner og kontrakter fra både offentlige og private sektorer. Som en uavhengig forskningsinstitusjon mottar RAND støtte fra ulike kilder, inkludert føderale byråer, militære organisasjoner, ideelle stiftelser, og private selskaper. De mottar også midler for spesifikke prosjekter og oppdrag. Dette finansieringsmangfoldet bidrar til institusjonens evne til å opprettholde sin uavhengighet og gjennomføre forskning på et bredt spekter av emner.

Kjente personer assosiert med RAND

RAND Corporation har vært hjemmet til mange fremtredende forskere, politikere og eksperter innen ulike fagfelt. Noen kjente personer assosiert med RAND inkluderer:

 • Herman Kahn: En fremtredende strateg og futurist kjent for sitt arbeid innenfor kjernefysisk strategi og scenarioanalyser.

 • Daniel Ellsberg: En tidligere RAND-analytiker som senere ble kjent for å lekke de såkalte Pentagon Papers, en serie hemmelige dokumenter som avslørte informasjon om USAs politikk under Vietnamkrigen.

 • John von Neumann: Selv om han ikke var direkte tilknyttet RAND, var von Neumann en tidlig rådgiver for institusjonen. Han var en ledende matematiker og bidro betydelig til spillteori og kvanteinformatikk.

 • James Q. Wilson: En politolog som arbeidet med forskning om kriminalitet, politikk og administrasjon.

 • Paul Baran: En datavitenskapsmann og en av pionerene innen utviklingen av internett.

Disse personene representerer bare et lite utvalg av de mange talentfulle enkeltpersonene som har vært tilknyttet RAND Corporation gjennom årene. Institusjonen har vært en plattform for innovative og innflytelsesrike tenkere innenfor en rekke fagfelt.

Photo by Markus Winkler