Artikler > Frihet

Politisk virksomhet må stimulere til konsentrasjon av alle penger

Av Einar Eldøy 7.6.2023

Vi vil gjøre alle til våre arbeidende slaver

Det finnes regler for politikk vi kan bruke for å få til konsentrasjon av alle penger. Disse reglene kjenner og følger vi, og de er basert på realitetsprinsipper. Vi skal indirekte nå målet vårt ved å vinne kampen om alle hodene på Jorden ved å stimulere egeninteresse og grådighet.

Folkegrupper som blir overlatt til seg selv ødelegger seg selv i indre strid fordi ingen klarer å styre sine ambisjoner om personlig makt. Slike samfunn fylles av detaljerte diskusjoner, det blir for mange detaljer å styre og samfunnet mister sin homogenitet, løser seg opp og klarer ikke å gjennomføre noe.

Bare en eneveldig despot kan gjennomføre helhetlige planer som holder samfunnet sammen. Dette er eneste mulige løsning for et sivilisert samfunn. Sivilisasjon bæres alltid frem av den eneveldige despoten, for folkemassen bidrar aldri til sivilisert utvikling og viser det alltid.

Alkohol og umoral har banet veien

Folkemassen er alltid alkoholiserte dyr som har glede av å drikke fordi de mener de er frie og kan gjøre hva de vil. Vi skal ikke ta den veien. Alkohol, gammel lærdom, tradisjoner og umoral har gjort samfunnet slik det er. Prosessen er støttet av våre spesielle agenter som er de militære, eierne av mediene, lærerne i alle institusjoner, byråkrater som skal oppfylle sine stillinger og alle de som søker luksus og muligheter gjennom penger og korrupsjon.

Vold overvinner alt, spesielt om den er skjult

Vi utvikler arbeidet mot vårt mål igjennom makt og innbilning av folkemassen, for makt styrer all politikk, spesielt den som er godt skjult. Vold overvinner alt og det bruker vi når vi ikke vil slippe makten. Vi vet at den eneste måte å få gode resultater, det er å bruke bestikkelser, bedrageri og forræderi som alle er akseptable for å nå målene våre. Å vite hvordan en skal ta fra andre deres ære og eiendeler uten å nøle er alltid virkningsfullt for å sikre deres underkastelse og vår suverenitet.

Bruk lov og rett i stedet for henrettelser

Blodige kriger kan effektivt erstattes av fengsling og henrettelser for å holde alt under kontroll. Å være rettferdig, men ubarmhjertig gir den største styrke i arbeidet for å nå målene våre, og dette støttes med et program med vold og innbilning. En doktrine av hardhet der vi er ubarmhjertige tvers igjennom vil føre oss til vårt mål om overordnet styring. Når alle vet at vi er ubarmhjertige vil alle ulydigheter opphøre.

Idealer lager problemer og må bort

Ordene frihet, likhet og brorskap er problematiske fordi de er abstrakte, umulige å konkretisere og finnes ikke naturlig i et samfunn. Disse ordene er dessuten som marker som graver ut substansen i samfunnet, og gjør at vi kan overta fordi de politiske evnene hos folkemassens ledere er utgravet og gjort tomme. Folkemassen er alltid blind og ledere derfra er ubrukelige som politiske ledere fordi de ikke har utviklet politiske evner som passer i en virkelig verden. Idealiseringen rundt slike teoretiske begreper har skapt forvirring hos folkemassen og banet vei for oss.

Kontanter og grådighet styrer

Ledere fra folket er det eneste tenkelige vernet mot oss, men vi har stoppet slik utvikling ved å sette opp en ledelse av samfunnet gjennom etablering av et aristokrati av penge-eiere som vi bærer fram og som er avhengige av oss gjennom vår kunnskap. Dette aristokratiet håndterer vi gjennom de mest følsomme deler av den menneskelige psyke som er kontantkontoen, grådigheten og det umettelige behovet for materiell velstand.

La de nyttige idiotene få alt

Når vi kan gi disse menn alt dette oppnår vi å paralysere dem fullstendig, de blir nyttige idioter i tjeneste for oss og de vender seg aldri mot oss. Slik kan vi overta alle samfunn og kontrollere dem.

Bankene og det økonomiske system er viktige virkemidler for total kontroll.

Til leseren:

Alle skal tvinges til å jobbe og belønnes med materielle goder, og skremmes til å tro at det ikke fins noe som er bedre. Er du en av de som føler deg fanget?

Photo by Omar Ramadan