Artikler > Frihet

Politikk påvirket av mektige internasjonale organisasjoner (2)

Av Einar Eldøy 17.2.2024

Trilateral Commission tenker for politikere i Nord-Amerika Asia Europa inklusive Norge

Vi vet at de finnes, de har nettside, vi vet litt om hvem de er, men ikke hva de gjør. Trilateral Commission er en tenketank, en ikke-statlig organisasjon som ble grunnlagt i 1973. Organisasjonen har som mål å fremme samarbeid mellom Nord Amerika, Europa og Asia, spesielt innenfor politikk, økonomi og internasjonale saker. Antatt antall medlemmer er omkring 400 (ubekreftet).

Trilateral Commission er en privat organisasjon. De påvirker saker de er interessert i indirekte. Det er ikke tydelig hvordan dette foregår. De deltar ikke i politisk virksomhet. De som er med i Trilateral Commission er medlemmer som inviteres inn av de som allerede er medlemmer. Det er ikke kjent at de har en ledelse eller en fast stab. Det er tre norske navn på Wikipedias ubekreftede liste over medlemmer.

Her er en oversikt over Trilateral Commission og dens rolle

Historie

Trilateral Commission ble grunnlagt av David Rockefeller som var en fremtredende amerikansk forretningsmann og bankmann. Rockefeller ønsket å fremme samarbeid og dialog mellom de tre store økonomiske og politiske regionene i verden på den tiden: Nord-Amerika, Europa og Japan. Organisasjonen ble etablert som et resultat av bekymringer knyttet til global stabilitet og økonomisk samarbeid. Kommisjonens mål er å møte globale utfordringer, som økonomisk utvikling, sikkerhetsspørsmål og internasjonale relasjoner.

Betydning for amerikansk politikk (og norsk?)

Det sies ubekreftet at Trilateral Commission har hatt en viss innflytelse på amerikansk politikk, men medlemmene er ikke politiske beslutningstakere selv. De har ofte hatt tilgang til og påvirkning på politiske saker gjennom sitt arbeid i regjeringen, næringslivet og akademia. Organisasjonen skal ha bidratt til å fremme diskusjoner om internasjonale spørsmål og politiske utfordringer i USA uten at det er konkretisert.

Administrasjon

Trilateral Commission administreres av et styre, vanligvis ledet av en direktør. Styret består av medlemmer fra de tre geografiske regionene, og organisasjonen har nasjonale grupper i hvert medlemsland. Det er også komiteer og arbeidsgrupper som jobber anonymt med spesifikke politiske og økonomiske problemstillinger. Det finnes ingen kjent informasjon om dette.

IDEER: Tenketank og forum

Trilateral Commission fungerer som både en tenketank og et forum for diskusjon. Den gir medlemmene muligheten til å utveksle ideer, men den utvikler også rapporter og anbefalinger om globale spørsmål. Målet er å påvirke politikk og fremme samarbeid på tvers av nasjoner og sektorer.

Det oppstår lett rykter når noen jobber indirekte i det skjulte

Det er viktig å merke seg at Trilateral Commission har vært gjenstand for konspirasjonsteorier og kritikk fra de som mistenker at den har en skjult agenda eller uforholdsmessig innflytelse. Imidlertid sies det at organisasjonens faktiske rolle og innflytelse i politikk og internasjonale saker er gjenstand for diskusjon og debatt uten at noen kjenner fora eller tema.

Her kommer noe mer - det er alltid mer

De som deltar i Trilateral Commission er medlemmer, ikke ansatte. Organisasjonen består av en gruppe nøye utvalgte individer som blir invitert til å bli medlemmer basert på deres posisjoner og innflytelse innen politikk, næringsliv, akademia og andre relevante felt. Medlemskap i Trilateral Commission gir medlemmene muligheten til å delta i diskusjoner og samarbeide med andre ledende personligheter fra Nord-Amerika, Europa og Asia.

Medlemmene av Trilateral Commission er derfor ikke ansatt av organisasjonen, men de deltar frivillig og tar aktivt del i organisasjonens arbeid. De bringer med seg sin kunnskap og erfaring til organisasjonen for å bidra til diskusjoner og utviklingen av politikk og strategier. Deltakelse i Trilateral Commission gir medlemmene en plattform for å diskutere og forme global politikk og strategier på tvers av nasjonale grenser.

Det finnes (?) en indre kjerne som ingen kjenner utenom de innvidde

I Trilateral Commission er det ofte en kjerne av faste medlemmer som kan inkludere grunnleggerne og ledende figurer som har vært involvert i organisasjonen over lengre tid. Disse medlemmene utgjør ofte en stab eller en indre krets som gir kontinuitet og veiledning for organisasjonen. De kan spille en viktig rolle i organisasjonens ledelse og beslutningstaking.

Selv om det er en kjerne av faste medlemmer, er det også en kontinuerlig tilstrømning av nye medlemmer som blir invitert til å delta. Dette sikrer mangfold og frisk tenkning innenfor organisasjonen.

Kombinasjonen av en fast kjerne av erfarne medlemmer og tilvekst av nye deltakere hjelper organisasjonen med å opprettholde relevans og utforske nye ideer og tilnærminger til globale spørsmål. Trilateral Commission har som mål å være en plattform for dialog og samarbeid mellom fremtredende individer fra ulike geografiske områder og fagområder.

Det er ikke kjent hvem som styrer, eier eller kontrollerer organisasjonen

Trilateral Commission er en uavhengig og ikke-statlig organisasjon, og den har ingen formell eier eller kontrollerende myndighet. Organisasjonen er finansiert av bidrag fra medlemmene og har som hovedmål å drive forskning, dialog og rapportering om globale utfordringer.

Organisasjonens ledelse består av styret og en direktør, men det er viktig å forstå at Trilateral Commission ikke er en typisk bedrift eller organisasjon med en eierstruktur. Den opererer mer som en medlemsbasert tenketank og forum for dialog.

Navnene på medlemmene i Trilateral Commission er vanligvis ikke allment tilgjengelige til enhver tid. Organisasjonen har tradisjonelt opprettholdt en viss grad av konfidensialitet rundt medlemskapet, selv om noen medlemmer kan være kjent for deres deltakelse på grunn av deres offentlige posisjoner eller tidligere tjeneste i regjeringen.

Trilateral Commission trer noen gang fram i lyset

Det er imidlertid viktig å merke seg at Trilateral Commission av og til offentliggjør informasjon om sitt medlemskap, spesielt når det gjelder ledere i organisasjonen. De kan også nevne medlemmer i forbindelse med spesifikke prosjekter eller aktiviteter. I tillegg kan medlemmer selv velge å avsløre sitt medlemskap i organisasjonen. Hvem som er medlemmer i Trilateral Commission kan variere over tid.

Wikipedia nevner (ubekreftet) norske medlemmer Idar Kreutzer, Anniken Hauglie, Håkon Haugli.

LINKER

NETTSIDE: About the Trilateral Commission

Trilateral Commission - Academic-accelerator

Photo by Charles Parker