Artikler > Frihet

Spansk kunstner Picasso malte løgner for å skape voldsomme reaksjoner og nye tanker

Av Einar Eldøy 21.12.2022

Kunst er ikke dekorasjon det er opplevd input til nye tanker og handlinger

"Kunst er en løgn som får oss til å se sannheten."

Den spanske maleren Picasso født i Malaga produserte mye sterk og variert kunst. Han forandret uttrykket sitt flere ganger, utfordret konvensjoner, stoppet aldri i sin utvikling, han mente at gjør man det samme om og om igjen stivner man i livet sitt.

"Man må vekke folk opp for de følger ikke med

Metoden er å revolusjonere folks måte å lage og identifisere ting på

Man må lage bilder de ikke vil akseptere og som de reagerer voldsomt på

Folk skal skumme om munnen av sinne når de ser kunst

Kunst skal tvinge folk til å forstå at de lever i en svært merkelig forskrudd verden

Verden er ikke betryggende og den trenger folks oppmerksomhet og handling for endring

Vit at verden ikke er det som folk tror den er for ting er verre enn man tror og det finnes skjulte ting å ta rede på

"un mundo que no es como ellos creen"

(Fritt etter Picasso Malaga)

Kunstnernes utfordring skal ikke undervurderes

De lager ikke bare kunst - de opplever, vurderer og danner seg inntrykk som de presenterer for at man skal tenke og handle - de utfordrer - søk ut de som utfordrer mest.

Gjennomanalysert kunst som er klassifisert er uinteressant, gammel kunst er ikke laget for de som lever nå, tidene forandrer seg, lite av all kunst er bestandig, mister den sin brodd har den bare historisk interesse, og kan glemmes.

Vi er ikke helt ferdige med Picasso ennå. Han døde i 1973. Løsenordene for alt liv er stadige utfordringer, tanker og handling.

Linker kunst

Web PabloPicasso.org

Museo Picasso Malaga i Malaga

Centre Pompidou de Malaga

Munchmuseet i Oslo

Vigeland museet og parken i Oslo

Photo by Anna Shevchuk