Artikler > Frihet

Palestinere og israelere / jøder er likeverdige

Av Einar Eldøy 17.1.2024

DE ER LIKE MANGE: Tallenes tale er klar

På Sinai halvøya er det omtrent 14 millioner palestinere og 7 millioner jøder. Det er anslått at det er omtrent 14,3 millioner palestinere i verden. Av disse bor det omtrent 5,35 millioner palestinere i Palestina, inkludert 3,19 millioner på Vestbredden og 2,17 millioner i Gaza. I tillegg bor det omtrent 2,18 millioner palestinere i Jordan.

Det er vanskelig å fastslå det nøyaktige antall jøder i verden, men det er vanlig å anta at noe under 15 millioner mennesker i dag har en tilknytning til jødisk religion og/eller kultur. Av disse bor det nå (2021) nesten 7 millioner jøder i Israel og omkring 5 millioner i USA. I Norge bor det omkring 1400 jøder. Det er ikke gjort noe klart skille mellom jøder og israelere.

Opplysninger via Microsoft Bing. Tallene er ikke kryss-sjekket.

Photo by Mikhail Nilov