Artikler > Frihet

OPUS DEI stråler ikke klarhet om hva det er (1)

Av Einar Eldøy 11.10.2023

Opus Dei arbeider for utbredelse av budskapet om lydighet overfor troen

Den katolske kirke har både Opus Dei og jesuittene og begge har opprinnelse i Spania. Her tar jeg en runde om Opus Dei. Det har bare ett kjent norsk medlem.

Opus Dei er et omstridt katolsk prelatur grunnlagt av den spanske presten Josemaría Escrivá i 1928. I Spania var det under Franco-regimet påstander om at Opus Dei styrte myndighetsprosessene i landet.

Prelaturet av Det Hellige Kors og Opus Dei kalt Opus Dei (Guds verk)

Opus Deis målsetning er å spre budskapet om at arbeidet og alle hverdagslivets situasjoner er en mulighet til å møte Gud, tjene andre og forbedre samfunnet. Opus Dei samarbeider med lokale kirker ved å tilby kristen undervisning og sjelesorg for mennesker som vil fornye sitt åndelige liv og apostolat.

Opus dei vil fremme strengt religiøst liv og dyp katolsk tro blant sine medlemmer. Opus Dei fokuserte først på å utvikle en streng asketisk praksis og oppmuntret medlemmer til å integrere troen i sitt arbeid og dagligliv. Organisasjonen fikk rykte for å være hemmelighetsfull og for de innvidde fordi medlemmer holdt sitt medlemskap privat.

Opus Dei har vokst betydelig i løpet av årene og har nå medlemmer over hele verden

Organisasjonen har flere presteskap og legfolk som arbeider for å fremme katolsk lære og spiritualitet. De ønsker å oppnå hellighet gjennom daglig arbeid og personlig fromhet.

Opus Dei er fremdeles en kontroversiell gruppe på grunn av sin tidligere hemmelighetsfulle karakter samt rykter om innflytelse i politikk og samfunnsliv. Opus Dei sier nå at de ønsker større åpenhet, og de går i dialog med andre religiøse grupper og i samfunnet. Opus Dei er nå en viktig del av den katolske kirken, og fremmer katolsk lære og spiritualitet. De tilbyr mange programmer og ressurser for troende og for de som ønsker å utforske sin tro dypere.

85 000 medlemmer i 60 land

Hovedkontor i Roma. Organisasjonen ble gjort til et personalprelatur av pave Johannes Paul II i 1982, kanoniserte grunnleggeren i 2002. Medlemmene er 98 % lekfolk, menn og kvinner, flertallet er gift, 2 % er prester.

Opus Deis medlemmer deles i to grupper

  • Numeraries er 20 prosent og lever i omtrent 1700 sentre. Sentrene er kjønnsdelte og minner om kloster. Beboerne har jobber i samfunnet, og gir mye av lønnen til organisasjonen Opus Dei.

  • Supernumeraries er 70 prosent av medlemmene, lever i familie, setter av to timer om dagen til rosenkransen, lesning i Det nye testamente, åndelig litteratur, stille bønn, samvittighetsvurdeing.

Opus Dei er ikke helt tydelig på hva det er

Det er utsagn om at Opus Dei er en frimurerlosje, og har til hensikt å skaffe den katolske kirke den makt den hadde i middelalderen. Dette er tilbakevist av Vatikanet.

Opus Dei har ønsket å etablere seg i Norge, men den katolske kirke i Norge ønsker ikke det. En prest fra Opus Dei har holdt retretter i Oslo månedlig fra 1984. Det kan bli endringer, og medlemmet Janne Haaland Matlary anbefaler at Opus Dei får etablere seg i Norge.

OPUS DEI nettside

Photo by Vladimir Gladkov