Artikler > Frihet

Optimisme og idealisme er faste ledetråder i livet

Av Einar Eldøy 9/7/2018

Å leve er å stå på utsette seg selv for risiko i time etter time

Vi preges av meldinger fra sosiale observatører og nyhetsbyråer, og ofte er det meldinger som kan peke på problemer: overdreven bruk av opioider, en ny mulig selvmordsepidemi, store frafallstall i skolesystemet.

Behandling for kronisk depresjon og angst er omfattende. De som jobber med sykdomsbekjempelse og forebygging kan melde om en jevnt økende selvmordsrate. Selvmordsindeksen kan peke på en krise i samfunnets sosiale og individuelle formål. Det store spørsmålet er igjen: Er livet verdt å leve? Alt dette skal vi ta alvorlig og tenke gjennom det som skjer i samfunnet vårt. Risikoen er alltid tilstede, men kan kontrolleres.

Klare tanker gir mulighet for godt liv

Vi trenger meninger og filosofier om den individuelle hensikt og intensjon med livet. De skal motvirke impulsen og tanken på at livet ikke er verdt å leve. Vi ser at sosialpolitikk og farmakologi ikke er nok til å begrense strømmene av følelsesmessig uro. Som enkeltpersoner og som grupper av personer må vi gjenoppdage den grunnleggende innsikt i betydningen av å leve et liv. Å finne slik innsikt kan redde liv, og lede inn på en optimistisk og idealistisk bane. Vi er aldri så sterke som når vi aktivt strever, løfter, tar i.

Gode verdige mål løser alt

Løsningen er kontinuerlig kamp fram mot verdige mål. Vi har alltid sett og hørt om løste saker, ny kreativitet. Vi har alltid sett nye utfordringer og jobbet med å løse dem, et behov for å komme videre. Vi har aldri stoppet med å skape nye ideer, former, ting, saker. Vår kunnskap har økt. Selvsagt finnes det også noe vi skal arbeide for å stoppe, en utvikling vi ikke liker.

Noe å kjempe for kan være å lage et dataprogram, utvikle nye metoder, delta i noe man drømmer om. Det kan være måter å bygge opp sin personlige selvstendighet. Å engasjere seg i aktivisme, frivillig arbeid, eller starte en ny konstruktiv virksomhet kan gi et personlig løft.

Metoden er klar og tydelig: Å tilfredstille egne intensjoner og behov, og å være kreativ er livgivende. Da blir livet verdt å leve uansett hva det bringer. Arbeidet med å gjennomføre et dagligliv du er stolt av er den viktigste delen av å leve.

Vi er på en tidsreise i livet vær bevisst på hvem/hvor du er

Økt bevissthet kan frigjøre en til å se ens individuelle liv i egne hender. Man kan selvfølgelig ta sitt eget liv til enhver tid, og denne oppfatningen gir en følelse av selvbestemmelse: Man styres ikke av ukjente krefter, man bestemmer selv. Da kan man alltid fortsette en stund til, for nye utfordringer og positive meldinger finnes overalt.

Vi ser mye tragedier, men vi er også mottakere av store uventede gode nyheter. Det magiske, mirakuløse og åpenbaringer er like mye en del av livet som det katastrofale. Det er OK å tenke slik, og det er ikke innbilning å vente på at dramatiske hendelser skal skje. Det skjer om og om igjen i det praktiske liv.

Personlig integritet tåler alt, strev videre

Vi skal aldri undervurdere behovet for å bevare en følelse av personlig ære og selvstyre. Møter man motgang skal man ikke søke innesluttede løsninger, men kaste seg på nytt inn i innsats og strev. Det høres kanskje ut som å løpe evig på tredemøllen, men det er det ikke. Slik jobbing over lang tid med sin egen situasjon gir en dyp følelse av mening og hensikt. Mange gode mennesker finner en dyp hensikt, ikke bare i vekstedet, på anleggsplassen, ved pulten på kontoret eller ved tegnebrettet eller datamaskinen, avhengig av sitt arbeid, men også i og på studio, scene, kampsport, forfatterens skrivebord, og mer.

Det hjelper ikke å fraråde en skuffet person å gå tilbake til arbeidsbenken. Noen ganger er arbeidsbenken selve svaret. Mange opplever en følelse av selvrealisering i entreprenørskap, kunst og selvstendige yrker. Det er slik vi bør tenke for alles beste. Det som har skjedd er over, nye ting kommer.

Følg dine egne regler

Noen tror sterkt på kraften i bønn, hengivenhet og tilbedelse for å lette grepet av følelsesmessig angst. Kast bort regelboken og be. Kan hende det finnes større makter du kan tro på. Selve denne handlingen kan tjene til å øke tilstedeværelsen av produktive krefter i livet - krefter som kan lede til et etterspurt svar, innsikt, følelse av personlig mulighet og kanskje noe mer.

Det dypeste prinsipp i den menneskelige naturen er et ønske om å bli verdsatt. Fraværet av respekt og takknemlighet, og den private belastningen man får på jobben og hjemme med mobbing, smart preik, sladder og passivt-aggressivt spill - kan føre til desperasjon.

Handlingene til grusomme eller manipulerende mennesker kan gi psykososiale kriser som er en faktor i fortvilelse og selvmord. Derfor kutt ut grusomme mennesker fra livet ditt, og brenn broene dine bak deg. Selv om du ikke umiddelbart kan komme vekk fra en ødeleggende personlighet, begynn å gjøre det som et indre prinsipp.

Vidsyn er best av alt, tilpasset rask eller langsom handling

Mange metoder er mulige for å bekjempe depresjon, angst og selvmordstanker. Vi er for raske til å akseptere grenser og begrensninger i våre tiltak eller åndelige søk. Det finnes ingen grunn til ikke å kombinere åndelighet, som bønn og meditasjon med tradisjonelle metoder, eller mulige former for samtale eller terapi. Åpenhet viser veien.

Ha tilnærming til livet som til den ultimate testen og bruk all energi på saken eller problemet. Det er mange mennesker som har hatt glede av narkotika, terapi og åndelige søk for å komme dit de vil. For alle er dette er en slags prøve der man bruker alle ressursene sine over lang tid.

Ikke vær redd for livet, tro at livet er verdt å leve, og slik tro vil bidra til å skape det faktum. La livet bli en fantastisk opplevelse.

Photo by Binyamin Mellish, PEXELS