Artikler > Frihet

Nye Norge - historien ruller fram til multipolar verden for alle

Av Einar Eldøy 3.3.2024

USAs unipolare verden er over - nye Norges utvikling i en multipolar verden kan bli god

Iran er på vei inn på verdensarenaen med sine 90 millioner innbygger, BRICS vokser, land i Afrika er urolige. De vestlige landene kan ikke styre verden med USA som sjef, G7 er historie. Det eneste som holder igjen nå er dollarens som verdensledende reservevaluta. Mediene flommer av meldinger om at Brasil, Pakistan, India og andre land ikke ønsker å følge USAs planer innen geopolitikk. De vil være selvstendige. Den samme holdningen bør Norge innta.

Ledere fra EU er blitt geopolitiske akrobater når de vil være venner med både Kina og USa samtidig. Norge er utenfor alt, for Norge henger i skjørtekantene på USA med deres tanker om imperiebygging, og våre politikere fortsetter kjøret mot full inkludering i EU. Norges plass i kaoset er utenfor enhver kontroll. Norge mangler strategi og styring.

Nå begynner de store folkegruppene i verden å røre på seg. De vil ha selvstendige roller. Verdens globalisering er alltid uregulert, men store nasjoner presser og lokker for sin versjon av globalisering. Avhengighet er ikke bare bra, for stor avhengighet kan svekke. Mange land, eksempelvis Brasil, vil ha bort USD som verdens sentrale valuta, og slippe inn flere nye valutaer for handel på verdensmarkedet.

Europa og USA er bare en liten del av verden

Europa og USA - den vestlige verden - har mindre enn en milliard innbyggere av verdens 7 milliarder innbyggere. De har omtrent 25% av verdens verdiskapning seg i mellom, og resten av verden vokser mer, raskere og er mer bærekraftig enn lille Vesten.

For Norge gjelder det nå å stikke fingen i jorda og finne realitetene som kommer. USAs imperie er basert på en militær og økonomisk uholdbar modell. De bruker halvparten av sine skatte inntekter på militært utstyr, og jobber febrilsk for å utvide NATO slik at flere kan bidra i våpenkappløpet deres og være med å dele utgiftene.

La oss se på resten av verden - for eksempel India som er et land med egne interesser

India har en politisk elite som arbeider på mange fronter. India er et stort land, og vil aldri kunne regnes som en ensidig støttespiller for en stormakt. India viser nå veien mot en multipolar verden uten imperier av typen USA. Indias egne interesser vil styre alt de gjør, og de vil ventelig delta i verdens aktiviteter på mange måter - alltid styrt av egne interesser.

Verdensordningen som er etablert av USA er for nedadgående

Denne verdensordningen krever som alle andre tidligere imperier enorme ressurser, mye koordinering og kan ikke vare. USAs krigsmakt er det beste bevis for det. Russland og Kina har nå formet en allianse som er et verktøy for å arbeide for nye geopolitiske formål. Det er uklart nå hvordan dette vil ende. I dette bilde vil Vestens rolle bli ny, og Norges rolle med den. Norge kan bli dradd inn i uønskede, usikre omstillingsprosesser i årene som kommer. Tidshorisontene er lange - 50 til 100 år.

Den mest aktuelle utviklingen i verden nå er selvstendig gjøring av flere områder og land i det geopolitiske bildet

Det vil skje som følge av økende vekst i økonomiene i mange områder og land. Ukraina-krisen har vist oss et internasjonalt bilde i forandring. De fremvoksende økonomiene i Brasil, India, Sør-Afrika og det meste av Vest-Asia vil aldri delta i det USA-ledede geopolitiske spillet verden ser nå. Alle vil arbeide for sine egne selvstendige roller i en multipolar verden. USA vil falle, og Norge må ikke bli dratt med i dragsuget fra USAs fall.

Det er tid for ny vurdering av Norges framtidige rolle.

Verdens økonomiske og politiske forhold endres nå, og Norge må delta. Vi er best tjent med selvstendighet. Vestlig dominans er på vei ut. Den kan aldri bli mer enn i dag, og vestlige verdier og samfunnsmodeller er ikke enestående. Menneskelig sivilisasjon utvikler seg stadig sett i hundreårs perspektivet. Økonomisk bæreevne, store militære utgifter, tvangstanker, sosiale problemer, ressursgrunnlag, strategisk tydelighet peker alt sammen i retning av en multipolar framtid.

Norge må finne sin nye rolle i en demokratisert verdensorden

Ekte multilateralisme er det sannsynlige nye. Der har alle land, store og små, rom og frihet til å velge sin egen vei. Stormaktene kan nøytraliseres av de mange i en multipolar verden.

Innflytelsene til de ledende nasjonene i verden er aldri konstante. Normaliseringen av forholdet mellom Saudi Arbia og Iran som Kina har forhandlet frem er et eksempel. Den ujevne veksthastigheten mellom forskjellige samfunn og av de teknologiske og organisatoriske gjennombruddene som gir et samfunn større fordel enn et annet er en annen faktor.

Norge på tenke bredere allianser i en multipolar verden

Det norske folk må tenke nytt. Ikke tenk våre politikere, for de har korte 4-års horisonter. Tenk selv hva landet vårt er og hva det skan eller skal bli. Se Kinas fortsatte historiske fremvekst og Russland som vender seg østover. De ser for seg relasjoner med både Kina og India og drømmer om et RIK (Russland, India, Kina) og det kjente BRICS som to pilarer i den nye verdensordenen.

I en multipolar verden er alle likestilte. India, Brasil, Russland og Kina kan ikke leve i en verdensorden der den ene står over den andre. Nye alliansesystem i moderne tid gir rom for å navigere ut fra egne interesser. Dette gir en modell for forholdet mellom land i framtida.Da skal vi ta med alle land, også alle de små som vil være selvstendige.

Norge har en historisk utfordring. Slipp skjørtekanten til USA og EU først. Vi er i ferd med å viskes ut av en ensidig forbindelsene.

Photo by Muhammad-Taha Ibrahim