Artikler > Frihet

Ny politisk organisasjon for de frie - FOLKESTYRET

Av Einar Eldøy 8.7.2024

EKTE DEMOKRATI: Nye politiske tanker/partier/organisasjoner i framgang i Norge - det er nye tider

God ide: Vi trenger ikke partier. I "Folkestyret" stiller du opp som den du er uten bindinger. Dette er en ny metode, den gamle metoden med de faste politikerne skal bort. LES videre - gode ideer kommer nå.

FOLKESTYRET: Her er førstemann i en oversikt over nye poltiske enheter, og det som skjer i politikken i Norge. Min mening er at vi har en politisk skapt krise i Norge, og nye tanker må fremmes og få virkning.

FOLKESTYRET har basisprinsipper, er ikke et parti

Folkestyret har årsmøte 30.april i Stavanger

Her kan du finne et utdrag fra Folkestyrets nettside. De presenterer seg som en motvirkende kraft til økende sentralisering av makt og bruk av kontroll, overvåking og innskrenket individuell frihet.

Folkestyret er en frittstående organisasjon (folkebevegelse) med formål å styrke demokratiet og individets frihet gjennom å innføre et mer desentralisert folkestyre i Norge.

Vi oppfordrer hele Norges demos til å samles i en folkebevegelse for å innføre ekte demokrati i Norge. Det spiller ingen rolle hvilken politisk retning du har eller om du er medlem i et politisk parti. Vi er ikke et politisk parti og er partipolitisk nøytrale.

10 demokratiske prinsipper

  1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn
  2. Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen
  3. Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt
  4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet
  5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform
  6. Myndighetene er underlagt folket
  7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet
  8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres
  9. Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre
  10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

Folkestyret har fått ny nettside og trapper opp aktiviteten - se her: FOLKESTYRET nettside

Photo by Pixabay