Artikler > Frihet

NULL PÅVIRKNING: ulovlig å hjelpe utlendinger påvirke nordmenn

Av Einar Eldøy 15.1.2024

TVANGSMIDLER TAS I BRUK: Hindre fremmede nasjoner å påvirke nordmenn

Regjeringen fremmer nå et lovforslag som vil gjøre det straffbart å bidra i påvirkningsoperasjoner på vegne av utenlandsk etterretning. PST får mulighet til å bruke skjulte tvangsmidler for å oppdage og hindre påvirkningsoperasjoner.

Nasjoner har drevet og driver med påvirkning av andre nasjoners innbyggere for mange formål. Historien er full av eksempler på nasjoner som har drevet med påvirkning av andre nasjoners innbyggere av ulike formål. Her er noen historiske eksempler:

 • Den kalde krigens propagandakrig: Under den kalde krigen forsøkte både USA og Sovjetunionen å påvirke befolkningen i ulike land gjennom propaganda. Dette inkluderte spredning av ideologier, kulturelle påvirkninger, og forsøk på å vinne støtte fra andre nasjoner.

 • Kolonialismens påvirkning: Kolonimakter påvirket ofte de koloniserte folkene ved å implementere egne kulturelle normer, språk, og politiske strukturer. Dette hadde langsiktige konsekvenser for de påvirkede samfunnene.

 • Kulturell diplomati: Mange nasjoner bruker kulturell diplomati for å påvirke andre lands befolkning positivt. Dette kan inkludere å fremme egen kunst, musikk, litteratur, film og andre kulturelle uttrykk for å skape et positivt bilde av landet. For eksempel har etteretningstjenesten i USA store midler til å fremme amerikansk kultur i hele verden.

For å hindre at ens egen befolkning påvirkes, er det flere tiltak man kan vurdere:

 • Uavhengig informasjon: Fremme en uavhengig mediesektor som gir objektiv og pålitelig informasjon, slik at innbyggerne kan danne seg egne meninger basert på fakta.

 • Medieopplæring: Gi befolkningen opplæring i mediekompetanse, slik at de kan gjenkjenne falske nyheter, propaganda og desinformasjon.

 • Cyber-sikkerhet: Beskytt digitale plattformer og nettverk mot cyberangrep som kan spre falsk informasjon og skape forvirring.

 • Åpenhet og ansvarlighet: Fremme åpenhet og ansvarlighet i regjeringen for å bygge tillit blant innbyggerne.

Beskyttelse mot påvirkning av psykisk art

Å ha egne sentre mot psykisk påvirkning av nasjonen, kan dette være en mulig tilnærming. Slike sentre kan fokusere på å styrke befolkningens mentale robusthet, gi informasjon om psykologisk manipulasjon og håndtere konsekvensene av psykisk påvirkning. Imidlertid er det også viktig å balansere dette med beskyttelse av ytringsfrihet og individuelle rettigheter. Det er nødvendig å finne en balanse mellom å beskytte befolkningen mot uønsket påvirkning og opprettholde grunnleggende demokratiske verdier.

Hvem bestemmer: negativ påvirkning, propaganda og nyttig informasjon

Å avgjøre hva som utgjør påvirkning, propaganda, eller nyttig informasjon er en kompleks oppgave og involverer flere aspekter, inkludert etiske, kulturelle og politiske hensyn. Her er noen aspekter og mekanismer som kan bidra til denne avgjørelsen:

 • Uavhengige medier og journalistikk: Uavhengige medier spiller en nøkkelrolle i å vurdere og filtrere informasjon. Journalister som følger etiske retningslinjer og prinsipper for god journalistikk, kan bidra til å skille fakta fra meninger og gi nødvendig kontekst.

 • Faktabasert informasjon: Informasjon som er basert på fakta og bevis, og som kan verifiseres av uavhengige kilder, har tendens til å være mer pålitelig. Å fremme faktabasert journalistikk og informasjon er avgjørende for å skape en informert befolkning.

 • Kritisk tenkning og medieopplæring: Å utvikle befolkningens evne til kritisk tenkning og medieopplæring er viktig. Dette kan hjelpe folk med å evaluere informasjonen de mottar og gjenkjenne potensiell manipulasjon.

 • Etiske retningslinjer: Utvikling og håndhevelse av etiske retningslinjer for medieorganisasjoner og andre informasjonsleverandører kan bidra til å regulere påliteligheten av informasjon som distribueres.

 • Transparens og åpenhet: Myndigheter og organisasjoner bør være åpne og transparente om informasjonen de gir. Dette inkluderer å dele kilder, metoder og intensjoner bak informasjonen som presenteres.

 • Uavhengige tilsynsorganer: Opprettelse av uavhengige tilsynsorganer eller organisasjoner som kan vurdere og overvåke medias og informasjonsleverandørers integritet og praksis.

Ytringsfriheten skytes i senk

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på utfordringene knyttet til å avgrense hva som kan betraktes som påvirkning eller propaganda. Dette kan være en glidende skala, og det er nødvendig å bevare prinsippene om ytringsfrihet og åpenhet samtidig som man håndterer potensiell manipulasjon av informasjon. Å oppmuntre til dialog og debatt i et åpent samfunn kan også bidra til å utfordre og korrigere eventuelle skjevheter i informasjonen som blir presentert.

Slik påvirkning kan gjøres "usynlig/umerkelig" for den alminnelige person

Påvirkning kan ofte gjøres "usynlig" for den alminnelige personen ved å bruke en rekke teknikker. Dette kan inkludere:

 • Desinformasjon: Målrettet spredning av falsk informasjon eller manipulasjon av fakta for å forvirre eller vri sannheten.

 • Sosiale medier-manipulasjon: Utstrakt bruk av sosiale medier plattformer for å spre propaganda, skape falske profiler, og manipulere trender. Dette kan skje gjennom automatiserte boter eller koordinerte kampanjer av mennesker.

 • Mikrotargeting: Bruk av dataanalyse for å identifisere spesifikke segmenter av befolkningen basert på deres interesser, preferanser og atferd. Målretting av individuelle personer med skreddersydd innhold kan gjøre påvirkningen mer effektiv.

 • Algoritmebasert innholdssortering: Plattformer som sosiale medier og søkemotorer bruker algoritmer for å tilpasse innholdet som vises til hver bruker. Dette kan skape såkalte "filterbobler" der folk kun blir eksponert for informasjon som bekrefter deres eksisterende synspunkter.

 • Deepfake-teknologi: Bruk av avanserte teknologier for å lage realistiske forfalskninger av lyd, video og bilder, som kan brukes til å skape falske hendelser eller manipulerte uttalelser.

 • Infiltrasjon av grupper: Påvirkningsoperatører kan infiltrere sosiale eller politiske grupper for å påvirke samtalen innenfra, eller spre falsk informasjon for å skape splittelse.

 • Psykologisk manipulasjon: Utstrakt bruk av psykologiske teknikker, som for eksempel å appellere til følelser, frykt eller andre emosjonelle responser, for å påvirke holdninger og atferd.

Uendelig oppoverbakke

Det er viktig å være oppmerksom på slike teknikker for å oppmuntre til medieopplæring og kritisk tenkning. Å forstå hvordan informasjonen presenteres, kildekritikk og bevissthet om potensielle manipulasjonsmetoder kan bidra til å redusere effekten av usynlig påvirkning på enkeltpersoner og samfunnet som helhet.

LINK

Regjeringen vil kriminalisere skadelige påvirkningsoperasjoner i Norge

Photo by Karolina Grabowska