Artikler > Frihet

Norsk språkstrid er historie - modernitet er best

Av Einar Eldøy 13.8.2023

Tenk på frihet, identitet og det levende språket

Språket gir grensene for vår kommunikasjon med hverandre, og i dagens samfunn er språket vårt under press, og det berører vår kultur og vår frihet. De store språkene kan undergrave vår identitet. Lokale særpreg ligger bak alle språk, de definerer stedet og de lokale forhold og gir trygghet og identifikasjon.

Språket er levende, det utvikler seg i takt med de stadige forandringene vi lever under. Det er mange emner språket ikke har ord for og som vi derfor ikke klare å snakke/skrive om. Her trengs utvikling, og alle kan bidra.

Språk kan bli del i propaganda: I nysnakk blir krig til fred.

Norsk språkstrid er om gamle detaljer, og mest for de historisk interesserte. Språk er tradisjon og historie, men først og fremst levende kultur for de som er her nå. Det kan samtidig være uttrykk for tidens frihet i et område, for det er mange som ikke får bruke sitt eget språk fritt, og som blir trakassert.

Norsk rot med språket

Eget språk kan være vanskelig - les her om hummer og kanel og andre humørfylte uttrykk. At et offisielt norsk språk kalles for bokmål er ganske pussig og ikke logisk, og at et annnet språk kalles nynorsk til tross for at det er eldst er også pussig og ulogisk - for å si det mildt. I tillegg har vi samnorsk og riksmål, så snakk om å skyte seg selv språklig i foten. Husk at samisk er et norsk språk også.

Inntrykkene utenfra er mange og ord sniker seg inn i en ujevn strøm, spesielt i form av såkalte anglisismer av typen ketsjup og jus. Språkrådet holder orden i rekkene, og tillater mer og mer. Det OK at de har meninger, men forøvrig gjør man jo hva man vil. Oslomannen Rolf E. Stenersen laget sitt eget "språk" basert på en form for lydskrift av Oslo-dialekten, men det ble bare hans.

Det er ganske vittig det hele, fint at vi kan le av språket vi har.

Vi holder liv i en underlig språkstrid, og snakker ikke en gang sammen om framtida og målet for språket i vårt område. Trygghet i eget morsmål er en styrke, men det er ikke prioritert i våre utspill om norsk framtidig språk.

Lokale språk er en styrke

Vi bor i Norden og forstår alle som bor her, både i skrift og tale. Vi har felles nasjonal og nordisk kultur. Nordiske kildetekster er bevart og tas vare på. Din bakgrunn er kjent, dine forfedre kaltes vikinger og vær stolt av det. Heimskringla er ankeret vårt, se nettside Heimskringla.

Ut fra dette er det rett å ha dypt kjennskap til sitt morsmål, legge vekt på god kommunikasjon og ellers gjøre som man selv vil - individets rett er suveren i språket. Forøvrig er kunnskap til andres språk alltid en stor styrke.

Heimskringla er vår språklige basis og gir kulturell tyngde.

Konsentrasjon om Klarspråk

Språkrådet mener vi skal prøve å tale og skrive klart slik at andre forstår det en sier, med andre ord bruke klarspråk.

Eksempel:

  • Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har jobbet med at klarspråkarbeid er viktig, og har valgt å sette av budsjettmidler og interne ressurser til arbeidet. Klart språk er best.
  • Veidirektoratet purrer veiavgiften på en klar og lett måte.
  • Klare negative meldinger: Lånekassen har brukertestet teksten på utvalgte personer og intervjuet personer i målgruppen.

Tegnspråk en utfordring

Det er mange tunghørte og døve her i landet, og det er ønskelig å kunne kommunisere med dem. Et prosjekt for tegnspråk som omfatter alle målføre er under utvikling. Tegnspråk er en mulighet. En app for tegnspråk er laget.

Flerspråklighet er mulig og samtidig vanskelig

Nå går vi videre, vi er internasjonale og kan ta oss fram overalt, for det er best. Skal man til et sted er det høflig å kunne litt av språket dit man kommer, og skal man drive business er det nødvendig med språk kunnskap.

Bymannen Bjørnson og co. kuppet den gang folket i bygdene med dansk, men det er så lenge siden at vi må legge det bak oss.

De store språk dominerer

Kinesisk (mandarin) og hindi er verdens største spåk sammen med spansk og engelsk, og alle kan læres. Dette mangfoldet gir en en personlig mulighet til å realisere seg selv og man kan blåse sin egen hjerne åpen i kommunikasjon med alle man møter, og finne glede i den spesielle måten de uttrykker seg på. Husk at det 5-6000 aktive språk i verden, kanskje mer.

Språkkurs

Man finner alt man vil ha i apper og på nettet. Supplerer man med en lokal lærer blir det fort bra. Det finnes kurs i nesten alle språk, kurs i kinesisk er det mange av, kurs i hindi likeså.

Til ettertanke

Tenk over det. Les, snakk mange språk og du får et rikt liv. Morsmål er bærende og det tryggeste, men mer må til. Utviklingen er mangfoldig og går sin gang.

Photo by Kevin Malik