Artikler > Frihet

Norsk skole er ikke bra - lag din egen

Av Einar Eldøy 27.10.2022

Skole skal være en kickstart for livet som kommer

Det er mange begreper knyttet til skole: læring, helsefremming, livsmestring og mange flere. Fri lek er borte, barn møter bare sin egen aldersklasse, teori dominerer, digitalisering kommer for tidlig - ja det er nok å ta fatt i.

Alle barn skal sees på skolen, undervisning på skolen skal være praktisk, hjelpe barn i gang med livet sitt, finne sin relevans og mulige samfunnsoppgave, hjelpe til at de forstår hvordan samfunnet fungerer og hvordan de selv kan inngå i et godt samfunn.

Dagens skole er upraktisk, passiviserende, kjedelig, fordummende heller enn intellektualiserende og praktisk utviklende, samt at pensum er indoktrinerende i gamle tanker. Elevene stikker derfra så fort de forstår dette. De gløggeste dropper ut. Den totale digitaliseringen av skolen fra yngste nivå som er foreslått er hinsides all fornuft.

Det er vanlig at når barn blir eldre vil de selv ønske å finne ut av ting. Stimuler dette og la barns liv bli en stadig, dristig utforsking av gjeldende påstander, evige sannheter og saker de hører om for første gang. Mange barn vil tidlig selv finne saker de vil sjekke ut. La det skje.

Alle skal lære å tenke sjæl, og lære å gjøre det de vil

Så tidlig som mulig. Alle må lære å dyrke planter og å avle dyr, å fiske og jakte, bygge hus og lage klær, flere håndverk og å være ydmyk overfor den store naturen. De må lære å finne sitt økologiske jeg. Kunnskap om dataprogrammer er også en basiskunnskap nå. Bred generell kunnskap er en fin ting, for sammenhenger, mulige integrasjoner er viktige.

Samfunnet utvikler seg raskt, raskere enn de fleste klarer å ta inn over seg uten assistanse, og samfunnets aktører er mange. Det hele er komplisert, og jo tidligere barn lærer seg systemet og mulighetene, jo bedre. Et viktig prinsipp er at de skal bestemme selv, for det er deres liv det dreier seg om.

Det at skolen er basert på et felles pensum er jo kilden til som er galt: alle skal gjennom samme kverna, lære det samme, bli helt like. Dette er tragisk. Nytenking er stoppet i fødselen. Innovasjon er en fundamental egenskap i menneskelivet, og det er sekundært i dagens skole.

Skolen var om pensum og å være stille - lær heller det du trenger og bestemmer selv

Undervisningssystemet på skolen er basert på at ens egne tanker skal holdes tilbake. De er ikke verdt noe for alle viktige tanker er i pensum. Det er mange problemer med dette. Egen fantasi er stengt, hjernen går på halv maskin eller mindre. Det er ingen utfordringer, ny og original tenking kommer ikke fram. Livet blir kjedelig for all spenning er borte. Dette er ingen tjent med, for livet blir best med egne tanker, meninger og handlinger, og samfunnet blir best med mange selvstendige tenkere som gjør det de har tenkt. Høy spenning og egen interesse er alt. Kanskje det verste er at hele pensum er gått ut på dato - det er allerede over og ut og gammelt når du lærer det. Slik skole konserverer gammel kunnskap og sinker utviklingen av ny kunnskap - din personlige kunnskap og hemmer din utvikling.

Det går altfor altfor sent

En stor feil med norsk skole er at den tar altfor lang tid. Alle kaster bort tida si på så lang skolegang. Ens personlige utvikling holdes tilbake mens man sitter der og gjør det man får beskjed om. Mange nord-menn og -kvinner blir permanent skadet av dette lange løpet.

Tenk så at noe av pensum er feil, kanskje det meste, hva da, hvor står du da og det blir utfordrende, for da må du etterpå finne det riktige selv og det som er utviklende for deg. Vi får jo stadig mer ny kunnskap om alle ting. Essensen i å lære er å lære å følge med i utviklingen, kanskje også bidra til god utvikling. Verden er basert på at alt skal bli nytt.

La tankene dine komme og bli til noe

Du lærte å skrive, med riktig grammatikk, gode setninger, riktig rekkefølge på ordene, du fulgte reglene, det var mye å passe på men du ble aldri en skribent. Du fikk ikke lov. Nå når skolen er over kan du gjøre hva du vil, skrive som du vil. Nå kan du bli en skribent, glem grammatikken og la teksten leve. Ta gjerne et skrivekurs og bli ekstra god.

Nå bort med pensum, glem skolen snarest mulig. Egen tenking er grunnlaget for alt. Det du tenker er det du skal gjøre - du bestemmer - ingen andre. Alt du legger merke til er viktig for deg, her ligger interessene dine og grunnlaget for det du har tenkt å gjøre i livet ditt. Når tankene begynner å gå fritt er starten gjort. Det er utrolig hva det kan bli til - en verden full av virkeliggjorte egne tanker, et liv fullt av handling der man bestemmer alt selv.

Læremidlene på skolen burde være et lite rammeverk, ikke ferdigtygget stoff, men en indikasjon på emner man kan ha interesse av og finne ut av. Da blir skolen ny og interessant, og en inkludering i utviklingen som er i gang.

Alt du gjør kommer fra selvstendige tanker

Egne tanker er ofte originale, dype og kan føre til at man gjør fantastiske ting. Originale tanker kan man ofte tjene gode penger på. Man kan få en jobb man elsker, starte et nytenkende firma, skrive en viktig bok, skape ny kunst, finne ny vitenskap, lære noe man har nytte av, reise et spennende sted.

Egne tanker er ofte enestående, nye, uvante, andre folk klarer ikke alltid å følge med. Bygg dette opp gradvis. Dette blir dine egne ting, du skaper din egen verden som du lever godt i og er fornøyd med. Hold deg unna alt som smaker av pensum, det er laget for å styre deg, og er jo utgått på dato eller kommer til å bli det. For noen få er det fare forbundet med egne tanker, det må vi tåle.

Så tenk med alle sanser, tenk ut hva du vil gjøre, gjør det du har lyst til, selvstendighet er alt. Pensum er borte, alt handler om egne tanker som blir til noe. Det er synd at man ofte må vente til skolen er over før det kan skje noe.

Husk - når du er klar til å gå videre - at skolen er spesifikt designet for å holde deg tilbake, være uvitende om det meste, ikke se sammenhenger, ikke delta i og forstå spennende utvikling på noen områder, særlig ikke vitenskap, ikke bli revolusjonær eller nyskapende på noe område, temme deg.

Det er aldri for sent å tenke og å gjøre det man har tenkt.

Photo by Ivan Bertolazzi