Artikler > Frihet

Norges nasjonale nettbibliotek verdens beste digitale bibliotek

Av Einar Eldøy 15.1.2024

Norsk bibliotekstrategi utvikles fint: Nå er en ny Bokhylla-avtale i boks

Jeg sakser fra bok365.no.

Det er inngått ny Bokhylla-avtale mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor. Avtalen sikrer den norske allmennheten digital tilgang til 400.000 opphavsrettslig beskyttede norske bøker - som kunne være vanskelig tilgjengelige – eller glemt.

Nordmenn får nå digital tilgang til alle bøker utgitt i Norge fram til 2005. Nettbiblioteket på Nasjonalbibliotekets hjemmeside vil nå ha 400.000 rettighetsbelagte norske bøker, 175.000 flere enn i dag. Alle lesere, ikke minst elever og forskere får nå en tilgang. Dette er en sentral del av infrastrukturen for norske bibliotek.

Vår store rikdom som nasjon

Vi får nå enda friere tilgang til vår litteratur og kulturarv, og bidrar til å realisere målene i bibliotekstrategien. Avtalen gir tilgang til bruk av beskyttede åndsverk, men ikke for utvikling og trening av kunstig intelligens eller språkmodeller.

Forlag og forfattere kan trekke bøker fra Bokhylla. Kompensasjonsbetalingen til forfattere og utgivere økes fra 17 til 24,5 millioner kroner.

LINK til bok365.no

Ny BOKHYLLA avtale er klar

[Photo by Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/photo/woman-raising-her-hands-up-while-sitting-on-floor-with-macbook-pro-on-lap-3813341/)