Artikler > Frihet

Nordmenn trenger allment norsk fagspråk - si det på norsk

Av Einar Eldøy 2.4.2023

Utvikling av norske fagord er krevende gir effektivitet stolthet økonomi

Ny boklov 2023 omfatter lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjonsmarkedet. Norsk fagspråk opplever sterk konkurranse fra engelsk , men bokloven viser riktig vei.

Spillet handler mye om norske avløserord. Målet er at alle utenlandske ord skal erstattes med norske avløserord. Er du med? Det kan bli gøy for oss alle å få det til.

Clickbait heter på norsk klikkagn eller klikkfang. Alt kan sies på norsk, vi kan lage norske ord for alt som finnes, blant annet ordet flerbruksfartøy. Norsk språk er delt og splittet, men er et av de mest effektive språk i verden. Språk er om identitet og å kjenne seg igjen i språket - være hjemme hos seg selv, klare å si nøyaktig det man mener. Språkrådet sier språket har med samfunnskvalitet å gjøre. Vi skal ikke risikere at norsk i framtida ikke er et fullgodt språk. La oss ikke få hjerneflukt eller brain drain.

Les mer: "Me lærer og forstår best på vårt eige morsmål" (Forskerforum)

Engelske ord flommer inn over oss, men norske avløserord finnes for alt, og nye kan lages. Eksempler er krøllalfa som alle nå bruker, vedlegg for attachment, mønsterpraksis for best practice.

Les mer: Juridisk ordliste

Fagspråk er en kjempeutfordring - ta et tak på ditt område

Utviklingen i verden omkring oss er enorm med nye tanker, prosesser, materialer, komponenter og metoder I alle fag. Dette krever at nye ord lages fortløpende, og læres og tas i bruk i vårt språkområde. Vi skal ha et mål om faglig mestring, og utfordringen er stor. Vi kan rett og slett tape språket vårt på slike viktige nye områder. Målet er god fagterminologi på alle områder.

Det dreier seg i 2022 og årene som kommer om at det norske språk forsvinner sakte men helt sikkert slik vi oppfører oss nå. Mindre enn 10% av alle publikasjoner fra norske universiteter og høyskoler publiseres nå på norsk (bokmål/nynorsk). Vitenskapelige publikasjoner er tungt faglige og fagterminologi på nye områder er vi svake på. Å kalle et norsk universitet Oslo Met er sløvt.

Norsk språk-kaos gir ufortjente vanskeligheter men kan rettes

Det er problematisk at vi Norge har stelt oss slik at vi har et kaos av språkbegreper og meninger om språk, og ordet norsk bruker vi ikke om noen av tale- eller skrift-språkene.

Vi trenger ord til felles nytte. De fleste herfra skal jobbe her i området og skal snakke med nordmenn, og skal selvsagt kunne snakke sitt eget språk seg i mellom, også innen de mange fagområder som finnes. Alle trenger ord for det de snakker om, og det gjelder også for faglige ord. Her må myndigheter, institusjoner, studenter og vanlige folk samarbeide om utviklingen, og presse fram det som trengs. Norsk fagterminologi på alle vesentlige områder må lages. Gi beskjed hvis du trenger et fagord.

Ta i bruk gode verktøy som finnes, ring Språkrådet

Man kan bruke Språkrådet sin termwiki på begge de norske skriftspråkene, lederne på fagområdene må lage de nye begrepene, studentene må kreve termer og bruke dem. Faglærere må ta ansvar og bidra til å lage nye gode begreper. Vanlige folk må etterlyse de ordene de mangler, og gjerne foreslå norske avløsningsord selv.

Det finnes et felles ønske om ord vi kan bruke oss i mellom i alle fag. Flerspråklige termlister for fagord til felles nytte og et norsk språk i vekst er det vi ønsker. Dette er ikke gammeldags nasjonalromantikk, men til nytte i et moderne samfunn der det er mange flere enn fagmiljøene som trenger ord på det de snakker om. Vi må ha som mål å vite hva ting heter på norsk - også blant folk som ikke er fagspesialister.

Lysten på godt norsk språk skal økes - norsksuget er fenomenalt

Nordmenn har en stor utfordring. Vårt eget språk er under hardt press. Lysten på å delta i utvikling og modernisering av språket er ikke sterk i alle miljøer, alle steder. La oss alle ta et tak i språket vårt. Belønningen er stor: Norsk vil fortsatt være et av verdens mest effektive språk.

Vet du at punktforteikning/punktfortegning, svelling (tekn., IKT) er det samme som blooming på engelsk? Vi klarer alt, våre ord er best.

Link

Språkrådet: Norske avløserord

Photo by Pixabay