Artikler > Frihet

Nobels fredspris utdelinger svikter prisens idé - gis ikke til våpenreduksjon

Av Einar Eldøy 1.2.2023

Nobels fredspris er ikke relevant lenger - tydelig forsterket influencing godtas

Christian Tybring-Gjedde (Frp) har nominert Jens Stoltenberg til Nobels fredpris. Han er leder for NATO som vil at alle medlemmene i NATO skal ruste opp, og bruke 2% av sitt brutto nasjonalprodukt på militære utgifter. Jens Stoltenberg er ingen fredsmaker eller forkjemper for nedrustning. Christian Tybring-Gjedde (Frp) har misforstått fullstendig. Også andre av årets nominasjoner kan bare kalles misforståtte stunts. Tiiliten til Nobels fredspris er nå effektivt fjernet.

LEGG NED VÅPNENE

Alfred Nobels testamentariske ønsker utnyttes på det groveste av den norske Nobel-komiteen. Dynamittbaronen Alfred Nobel ville at det skulle finnes mindre våpen i verden. Han ville ha nedrustning i form av færre våpen i verden. De som klarte å redusere verdens våpenmengde kunne være aktuelle kandidater til fredsprisen han innstiftet. Det norske Storting som styrer fredsprisen har kjørt arven etter Nobel i grøften. Fredsprisen er blitt ren propaganda, deles ut til mange diverse formål som er i tråd med en mulig dypere agenda. Misnøye med andre lands metoder er et stadig tema, og amerikanske presidenter har hatt en særstilling.

Den tiltakende delingen av prisen mellom mange svekker prisens anseelse. Det neste blir kanskje en gull-, sølv- og bronsepris i tråd med de olympiske tradisjoner. Nobelkomiteen kjører seg selv mer og mer ut av banen.

Men ta med at Costa Ricas president Oscar Arias fikk fredsprisen i 1987. Han bor i et land som ikke har militærvesen. Alfred Nobel hadde likt den utdelingen.

En kort beskrivelse er at fredsprisen nå er influencing i en stadig mer delt verden

Krigerske amerikanere - presidenter - får fredsprisen igjen og igjen, menneskerettighetene er sentrale og misnøye med politiske prosesser i andre land går igjen. Nå er det NATOs utvikling som skal støttes. Journalister i fremmede land får stadig støtte, samtidig som egne medier er totalt ensrettet.

Nobels fredspris er solgt til USAs imperiedrømmer

Nobelprisen er nyttig for USA og Norge framstår som en nyttig lakei. USA trenger Nobels fredspris for å vise at de holder tak i sannheten og det gode og at Nobels tanker med historisk sus støtter deres aktivitet. Freds-treenigheten er Norge og USA og Alfred Nobel, selv om USA er det klart dominerende våpenlandet i verden.

Let there be peace equals war

Begrepet fred er nyttig for USA som alltid er i krig for at det skal bli “fred” i verden. De sier at først må vi ha krig for det gir fred. Dette følger god tradisjon med Orwells nysnakk som gjør krig til fred. Arbeidet er stadig pågående, USAs innflytelse tones ned, og krigsaktivitetene er utvidet i et utvidet NATO med 30 pluss medlemmer som alle skal bidra til fred. Dette oppnås ved å lage krig på mange fronter. Norge er en av de nyttige idiotene som gjør det de får beskjed om, blant annet dele ut Nobels fredspris der det kan gjøre nytte.

USA arbeider for fred som i virkeligheten er krig: Det nyeste Nimitz krigsskip med 6000 mann ombord, kan sende ut ett fly hvert 20 sekund, skipet har en hastighet på 55 kilometer i timen, det er atomdrevet, og kan gå i tyve år uten nytt brennstoff.

Propaganda gjør krig til fred - Nobelkomiteen leverer varene

Siden 1850 har USA - nå NATO - kriget kontinuerlig over hele kloden, og er i gang i Irak, Syria, Afghanistan er satt på vent, de holder på å slå ring rundt Kina. De ønsker sterkt at krigene deres skal bli akseptert, og driver massiv propaganda for å få dette til. Nobelkomiteen leverer varene og gir stadig fredsprisen til krigsnasjonen USA som ikke har tenkt å slutte med krig og som trekker mange andre med seg. Tenk NATO i årene som kommer. NATO integreres mer og mer, og de sier krig gir fred.

NATO skal sørge for at verden blir én - at den globaliseres. Krig er nødvendig for å få dette til, og NATO har fått denne oppgaven av de som vil styre oss. Arbeidet er overført til den brede alliansen NATO som nå skal lede arbeidet videre. Mangelen på realisme i dette foretaket er fenomenal.

Nobelkomiteen har vært med på spillet lenge

De viser ved sine utdelinger til krigende amerikanere at krig er det samme som fred, og etter hvert vil krig forsvinne som begrep og alt vil kalles fred. Det fredsbevarende samarbeidet i NATO utvides stadig, det er for fred, og Russland og Kina vil snart innse det, kanskje India også, Australia og land i Asia. Sør-Amerika er ikke nevnt, der går USA stille og dypt.

Se her er noen av mange amerikanere som har fått fredsprisen

  • 1906 Theodore Roosevelt den mest krigerske av alle presidenter, la under seg Filippinene, herjet med indianerne, bygget ut militærvesenet
  • 1912 Elihu Root krigsminister og den som bygget opp den amerikanske hær, og stiftet tenketanken og propagandamaskinen Council on Foreign Relations
  • 1953 George Marshall utenriksminister og general i den amerikanske hær
  • 1973 Henry Kissinger utenriksminister kriget i Vietnam i 20 år
  • 2002 Jimmy Carter under den kalde krigen med Russland
  • 2009 Barack Obama startet krig mot 7 andre land, og hadde større militærbudsjett enn nesten alle andre land i verden tilsammen

I tillegg til disse har 19 andre amerikanere/organisasjoner fått fredsprisen. Husk at i 1988 fikk soldatene i FNs fredsbevarende styrker fredsprisen helt i tråd med nysnakk krig er fred. Soldater vet at krig ikke er fred og de gråter når de kommer tilbake og må ha hjelp til å leve i en verden der krig fortsatt er forferdelig.

Drømmen om at vi skal alle bli ett med hjelp av Stortingets Nobelkomite

Bak propagandaen ligger den store planen, for noen ønsker en verden styrt av én. NATO skal vinne over alle i krig, få aksept blant oss for krigene og få innarbeidet at det er fred. Det vil ta tid, men med nysnakk er det fred når det kriges.

Nysnakk som Georg Orwell laget hjelper oss til å unngå tankefeil. Hans nysnakk sier at krig er fred, uvitenhet er styrke, slaveri er frihet. Dette er elegant propaganda, og krig blir til fred nesten umerkelig. Følg med for flere ord er under endring, og sannhet er et av dem. Vi skal snart få en sannhetsminister i et sannhetsdepartement. Jeg har allerede funnet sannheten, og flere med meg har det.

Fredsprisen er propaganda og en del i arbeidet der målet er verdensdekkende styring ved en elite som ennå ikke har vist seg. Men vær forsiktig - Nobels fredspris er for tydelig vist fram som propaganda nå.

Photo by Karolina Grabowska